Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi

Trosolwg

Bydd y Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi yn gweithio'n agos gyda'r Swyddog Cyllid a Chaffael ar bob agwedd ar weinyddu contractau, gan gynnwys caffael nwyddau a gwasanaethau, er mwyn sicrhau...

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Cyflog: £48k

Dyddiad Cau: 27/11/2017 (360 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Menter Môn Neuadd y Dref Llangefni Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 725722

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi yn gweithio'n agos gyda'r Swyddog Cyllid a Chaffael ar bob agwedd ar weinyddu contractau, gan gynnwys caffael nwyddau a gwasanaethau, er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth a gwerth gorau. Mae rhaid i'r Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi fod â dealltwriaeth o gostau targed a disgwylir iddo ef/iddi hi lwytho taliadau interim i system Rheoli Contractau'r cleient, gan gynnwys uwchlwytho rhagolygon alldro.

Mae Menter Mon yn cychwyn ar gynllun Ynni Mor Morlais ac am recriwtio ar gyfer y swydd isod. Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol fydd yn cydweithio gyda amrediad o ddatblygwyr ynni mor, cyrff statudol a’r gymuned leol er mwyn datblygu’r cynllun ynni adnewyddol yn Mon.

Mae hwn yn gynllun 3 blynedd a mae Menter Mon yn cynnig pensiwn llawn.

Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi

Swyddi Rhan Amser

£48k

Defnyddiwch y blwch e-bost uchod er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am y swydd.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*