Cyfarwyddwr Artistig / Prif Weithredwr

Trosolwg

Bydd y Cyfarwyddwr Artistig / Prif Weithredwr unai yn gyfarwyddwr neu gynhyrchydd artistig profiadol. Bydd yn arweinydd ysbrydoledig ac yn meddu ar y weledigaeth a'r gallu i ddiffinio a...

Cyflogwr: Theatr Iolo

Cyflog: £37,000 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 20/04/2018 (332 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Theatr Iolo, Adeilad yr Hen Ysgol Ffordd Cefn, Mynachdy Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF14 3HS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2061 3782

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr gwobrwyol a fu ar flaen y gad ym myd theatr i blant a phobl ifanc ers deng mlynedd ar hugain.

Mae hwn yn gyfle gwych i arwain y tîm, i ddatblygu ein hanes anhygoel, ac i siapio'r cwmni at y dyfodol.

Bydd y Cyfarwyddwr Artistig / Prif Weithredwr unai yn gyfarwyddwr neu gynhyrchydd artistig profiadol. Bydd yn arweinydd ysbrydoledig ac yn meddu ar y weledigaeth a'r gallu i ddiffinio a gweithredu’r amcanion artistig sy'n diffinio Theatr Iolo. Bydd yn gyfrifol am sicrhau bod y cwmni'n cyflawni ei amcanion artistig, a'i nodau craidd o ran cynulleidfaoedd a nawdd.

Os hoffech chi wneud cais am swydd y Cyfarwyddwr Artistig / Prif Weithredwr, lawrlwythwch y ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal a'i dychwelyd atom, ynghyd â CV a llythyr cais.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw canol dydd ar ddydd Gwener 20 Ebrill 2018 ac fe gynhelir cyfweliadau rhagarweiniol rhwng 2 a 4 Mai 2018 yng Nghaerdydd. Byddwn yn cadarnhau ar ebost ein bod wedi derbyn eich cais.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Cais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Equal Opportunities Monitoring Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)