Cydlynydd TEAM

Trosolwg

Cydlynydd TEAM sy’n gyfrifol am gydlynu a chefnogi ein rhaglen TEAM – model grymuso ac ymgysylltu NTW a gydnabyddir yn rhyngwladol. Gwerthoedd TEAM yw arloesi, croesawu, sbarduno a bod yn hael, ac mae

Cyflogwr: National Theatre Wales

Cyflog: £25,500 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/11/2017 (366 diwrnod)

Amser Cau: 13:00:00

Lleoliad

National Theatre Wales 30 Castle Arcade Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1BW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn.

Cydlynydd TEAM

Cydlynydd TEAM sy’n gyfrifol am gydlynu a chefnogi ein rhaglen TEAM – model grymuso ac ymgysylltu NTW a gydnabyddir yn rhyngwladol. Gwerthoedd TEAM yw arloesi, croesawu, sbarduno a bod yn hael, ac mae'r rhwydwaith TEAM yn dylanwadu ar NTW ar bob lefel o'n gwaith.

Cyflog: £25,500 y flwyddyn.
Cyfnod: Tymor Sefydlog (4 mlynedd), Amser Llawn.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Gymraeg neud yn Saesneg.

Dyddiad cau: dydd Mawrth 21 Tachwedd, 1pm

Cyfweliadau: yr wythnos yn dechrau 4 Rhagfyr, Caerdydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*