Cynorthwyydd Personol (Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu)

Trosolwg

Darparu cyngor a gwybodaeth – boed hynny'n ymwneud ag ariannu neu ag agweddau eraill ar ein gwaith – yw un o'n gwasanaethau pwysicaf. Mae ansawdd ein gwaith wrth ddarparu'r gwasanaeth hwn yn cael...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: £20,147 - £24,500 pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2018 (268 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Cyngor Celfyddydau Cymru Plas Bute Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0845 8734 900

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwyydd Personol (Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu)

Llawn amser, 37 o oriau'r wythnos
Tymor penodol tan 30ain Mawrth 2018
Gradd B: £20,147 - £24,500 pro rata yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.

Darparu cyngor a gwybodaeth – boed hynny'n ymwneud ag ariannu neu ag agweddau eraill ar ein gwaith – yw un o'n gwasanaethau pwysicaf. Mae ansawdd ein gwaith wrth ddarparu'r gwasanaeth hwn yn cael effaith allweddol ar ein hygrededd a'n henw da yn gyffredinol.

Yr un mor bwysig yw'r gwaith o sicrhau bod ein prosesau rheoli grantiau yn effeithlon ac yn effeithiol, a'u bod yn bodloni'r safonau uchaf o ran bod yn agored ac yn atebol.

Bydd gan y Cynorthwyydd Personol bortffolio cymysg o gyfrifoldebau unigol. Bydd y Cynorthwyydd Personol yn canolbwyntio ar roi cymorth i'r Cyfarwyddwr (Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu) er mwyn sicrhau bod gweithgareddau'r Tîm yn cael eu cyflawni'n effeithiol drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddol o ansawdd sy'n cynorthwyo gyda gweithio hyblyg/symudol. Mae hyn yn cynnwys cydlynu gwaith cyfathrebu, gohebiaeth ac apwyntiadau. Mae hefyd yn golygu cynllunio, trefnu a gweinyddu cyfarfodydd y Tîm.

Bydd gennych brofiad o flaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau a meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Oherwydd hyd y cytundeb hwn, rydym yn awyddus i ddenu ymgeiswyr sy’n gallu cychwyn yn syth.

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd 25ain o Ionawr 2018
Dylid anfon ffurflenni cais at ad@celf.cymru

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)