Cydlynydd Prosiect Ieuenctid ar gyfer prosiect Treftadaeth nas Cerir:Ceredigion Cyfyngedig?

Trosolwg

Bydd y Cydlynydd Prosiect Ieuenctid yn chwarae rhan allweddol yn y prosiect archaeoleg gymunedol ‘Treftadaeth nas Cerir?’ sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’i arwain gan Cadw.

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Cyflog: £23,400

Dyddiad Cau: 13/08/2017 (342 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ffordd Pengalis Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Louise Barker

Ffôn: 01970 621212

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y Cydlynydd Prosiect Ieuenctid yn chwarae rhan allweddol yn y prosiect archaeoleg gymunedol ‘Treftadaeth nas Cerir?’ sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’i arwain gan Cadw. Partneriaid Cadw yn y prosiect yw’r Comisiwn Brenhinol, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Powys ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol yn benodol am brosiect ‘Treftadaeth nas Cerir: Ceredigion Gyfyngedig?’, prosiect cyffrous wedi’i arwain gan bobl ifanc a fydd yn galluogi pobl rhwng 11 a 25 oed a’u cymunedau i gofnodi, dehongli, rheoli a diogelu safleoedd treftadaeth o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif yng Ngogledd Ceredigion drwy gyfrwng gweithgareddau archaeolegol a chreadigol.

Mae’r swydd yn cynnwys gweithio gyda phobl ifanc, mentoriaid, partneriaid a rhanddeiliaid, trefnu a hwyluso gweithgareddau a digwyddiadau’r prosiect, ac ymgymryd â thasgau gweinyddol ac adrodd fel rhan o dîm prosiect mewnol y Comisiwn Brenhinol a’r gweithgor Treftadaeth nas Cerir ehangach.

Tasgau allweddol:
Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y tasgau allweddol canlynol yn y cynllun gweithredu manwl a ysgrifennwyd ar gyfer ‘Ceredigion Gyfyngedig?’:

1. Trefnu a hwyluso cyfarfodydd grŵp mentoriaid ‘Ceredigion Gyfyngedig?’.

2. Helpu i greu a dosbarthu deunydd marchnata ar gyfer y prosiect, gan ddilyn cynllun marchnata a chanllawiau arddull ‘Treftadaeth nas Cerir?’.

3. Recriwtio a sefydlu’r grŵp/panel ieuenctid ‘Ceredigion Gyfyngedig?’.

4. Trefnu a hwyluso cyfarfodydd/teithiau wythnosol y panel ieuenctid er mwyn rhoi cynllun gweithredu ‘Ceredigion Gyfyngedig?’ ar waith.

5. Ymgysylltu â phartneriaid, rhanddeiliaid a sefydliadau ieuenctid presennol i’w cynnwys yn y prosiect.

6. Cefnogi aelodau’r panel ieuenctid drwy drefnu a hwyluso gweithgareddau a theithiau a ddewisir o ddewislen weithgareddau ‘Ceredigion Gyfyngedig?’.

7. Cynorthwyo gyda gweithgareddau mentora, hyfforddi ac achredu ar gyfer y prosiect.

8. Recriwtio i, a helpu gyda, y lleoliad preswyl creadigol tair wythnos blynyddol ‘Ceredigion Gyfyngedig?’ i fyfyrwyr.

9. Hwyluso’r digwyddiadau ffenestr siop blynyddol ar gyfer ‘Ceredigion Gyfyngedig?’ a helpu i drefnu digwyddiadau ffenestr siop ‘Treftadaeth nas Cerir?’ ehangach.

10. Cymryd rhan mewn cyfarfodydd gweithgor ‘Treftadaeth nas Cerir?’ misol a fydd yn gymysgedd o delegynadledda a chyfarfodydd wyneb yn wyneb.

11. Darparu adroddiadau, gwerthusiadau a gwybodaeth ar gyfer tîm prosiect mewnol y Comisiwn Brenhinol ac ar gyfer arweinydd y prosiect ‘Trafodaeth nas Cerir?’ yn Cadw.

12. Rhannu’r gwersi a ddysgir yn ystod y prosiect ‘Trafodaeth nas Cerir?’ a helpu’r Comisiwn Brenhinol i sicrhau newidiadau hirbarhaol o fewn y sefydliad o ganlyniad i’r prosiect.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)