Cydlynydd Cynllun Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Trosolwg

Bydd y Cydlynydd yn gyfrifol am gydlynu a sicrhau gweithrediad pob elfen o Raglen Weithgareddau Cynllun Dathlu Treftadaeth Llanrwst.

Cyflogwr: Menter Iaith Conwy

Cyflog: £22,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26/02/2018 (331 diwrnod)

Amser Cau: 17:25:00

Lleoliad

Swyddfa Menter Iaith Conwy Y Sgwâr Llanrwst, Conwy, Cymru LL26 OLG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01492 642357

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Oriau Gwaith: 15 awr yr wythnos

Cyflog: £22,000 y flwyddyn (graddfa llawn amser) gyda chyfraniad pensiwn 3%.

Contract: Blwyddyn

Bydd y Cydlynydd yn gyfrifol am gydlynu a sicrhau gweithrediad pob elfen o Raglen Weithgareddau Cynllun Dathlu Treftadaeth Llanrwst. Mae’r rhaglen yma wedi ei chynllunio ar ôl ymgynghori efo’r cyhoedd.

Y prif elfennau fydd; TELYN LLANRWST, LLINELL AMSER LLANRWST, GWLÂN, CAERDROIA, CHWAREUFA GAMPAU.

Mae croeso i chi gysylltu am fwy o fanylion. Cais drwy lythyr a CV. Cysylltwch efo Meirion ar (01492) 642357 neu meirion@miconwy.cymru

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau 26/2/18.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*