Cydlynydd Cyfathrebu Mewnol

Trosolwg

Pwrpas y swydd: • Llunio strategaeth a chynllun cyfathrebu mewnol a’u rhoi ar waith. • Helpu i ailddatblygu'r fewnrwyd. • Ysgrifennu a diweddaru cynnwys ar gyfer tudalen hafan y fewnrwyd.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 28/02/2018 (328 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Caredydd neu Llanelwy

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Locke

Ffôn: 02920780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y swydd:

• Llunio strategaeth a chynllun cyfathrebu mewnol a’u rhoi ar waith.
• Helpu i ailddatblygu'r fewnrwyd.
• Ysgrifennu a diweddaru cynnwys ar gyfer tudalen hafan y fewnrwyd.
• Bod yn gyfrifol am drefnu pob agwedd ar weithgareddau cyfathrebu mewnol y sefydliad, er enghraifft ‘dysgu dros ginio’, boreau coffi gyda’r prif weithredwr a chyfarfodydd briffio cyffredinol.
• Bod yn gyfrifol am drefnu pob gweithgaredd cyfathrebu mewnol arall, er enghraifft cynhyrchu Iechyd Da, y cylchlythyr mewnol ar gyfer staff.
• Ymchwilio i e-fwletinau ar gyfer rhanddeiliaid, eu hysgrifennu a’u rhoi at ei gilydd. Ymchwilio i ddeunyddiau i'w defnyddio gyda’r cyfryngau a’u hysgrifennu.
• Helpu o ran defnyddio ein llais, a helpu i drefnu hyfforddiant a chymorth ar gyfer staff.
• Helpu i ddylunio a chynhyrchu cyhoeddiadau ar gyfer y tîm Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus a thimau eraill.

Y prif ddyletswyddau:

Llunio strategaeth a chynllun cyfathrebu mewnol effeithiol ar gyfer y sefydliad a’u rhoi ar waith.

Adolygu a gwerthuso prosesau cyfathrebu mewnol y sefydliad a gwneud argymhellion ynghylch sut y gellir eu gwella.

Cydweithio’n agos â'r adran TG a'r uwch swyddog cyfathrebu i ailddatblygu’r fewnrwyd a chyflwyno diweddariad i Sharepoint.

Ysgrifennu, dylunio a chyhoeddi cynnwys ar gyfer tudalen hafan y fewnrwyd, a gwerthuso pa mor effeithiol ydyw.

Ysgrifennu a chyhoeddi cynnwys ar gyfer Iechyd Da, y cylchlythyr mewnol ar gyfer staff, a mentrau cyfathrebu mewnol eraill.

Trefnu gweithgareddau cyfathrebu mewnol megis ‘dysgu dros ginio’, boreau coffi gyda’r prif weithredwr a chyfarfodydd briffio cyffredinol, a rhoi cymorth a chefnogaeth i gydweithwyr i drefnu digwyddiadau mewnol.

Llunio a chyhoeddi arolwg o'r staff a phrawf tymheredd ar gyfer staff, a dadansoddi'r canlyniadau.

Ymchwilio i e-fwletinau ar gyfer rhanddeiliaid, eu hysgrifennu a’u dosbarthu.

Cefnogi cydweithwyr gyda’r gwaith o ddefnyddio ein llais a helpu'r uwch swyddog cyfathrebu i drefnu hyfforddiant a chymorth ar gyfer staff.

Helpu’r uwch swyddog cyfathrebu i ddylunio, cynhyrchu a phrawf ddarllen cyhoeddiadau.

Helpu'r uwch swyddog cyfathrebu i ymchwilio i ddeunyddiau ar gyfer y cyfryngau, eu hysgrifennu a’u prawf ddarllen.

Helpu gyda chyfrifoldebau'r tîm o ran golygu a chyhoeddi gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Darparu gwasanaeth rheoli adnoddau, cyllidebu a monitro effeithiol, effeithlon a darbodus ar gyfer pob maes cyfrifoldeb.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*