Cydlynydd Busnes

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a chydwybodol gyda sylw rhagorol i fanylion, i ymuno â'n Tîm Cefnogi Busnes. Mae'r tîm hwn yn darparu cefnogaeth weinyddol

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 20/07/2018 (248 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

7fed Llawr/7th Floor, South Gate House Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Locke

Ffôn: 02920780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif gyfrifoldebau
• Cyflawni gwaith cydgysylltu effeithiol ac effeithlon i brosiectau datblygu a gwella’r gweithlu. Mae hyn yn cynnwyscydweithwyr, prosiectau, grwpiau prosiect, rhwydweithiau a phartneriaethau a nodwyd.
• Darparu cymorth gweinyddol lefel uchel i gyfarfodydd mewnol ac allanol yn cynnwys archebu cyfarfodydd, paratoi agendâu, cydgysylltu papurau, paratoi cofnodion a sicrhau camau gweithredu dilynol, fel y bo’n briodol.
• Casglu data a dadansoddi gwybodaeth, yn enwedig gwerthuso adborth
• Sefydlu a chynnal systemau, gweithdrefnau a chronfeydd data gweinyddol yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r sefydliad.
• Cefnogi cydweithwyr i gynnal perthynas waith effeithiol gyda rhanddeiliaid. Darparu gwasanaeth cymorth effeithlon i ymholiadau yn cynnwys gwybodaeth, cyngor a adnoddau.
• Byddai’n hanfodol pe gallech gyflawni’r holl dasgau a chyfrifoldebau lawn mor fedrus yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*