Comisiynydd y Gymraeg

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n meddu ar y sgiliau a’r profiad perthnasol i fod yn Gomisiynydd y Gymraeg. Mae swyddogaethau’r Comisiynydd yn cynnwys hybu a hwyluso’r defnydd o’r...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Cyflog: c. £95,000

Dyddiad Cau: 03/09/2018 (203 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Penderfynir ar leoliad y penodiad ar ôl penodi. Ar hyn o bryd, mae gan y Comisiynydd swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin a Rhuthun ac mae mwyafrif y staff yn gweithio rhwng Caerdydd a Chaernarfon.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 03000 255 454

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

COMISIYNYDD Y GYMRAEG
c. £95,000

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n meddu ar y sgiliau a’r profiad
perthnasol i fod yn Gomisiynydd y Gymraeg. Mae swyddogaethau’r Comisiynydd yn
cynnwys hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, monitro cydymffurfiaeth â safonau’r
Gymraeg ac ymchwilio i honiadau o ymyrraeth â rhyddid unigolion sy’n dymuno
defnyddio’r Gymraeg gyda’i gilydd yng Nghymru.

Mae’r penodiad hwn yn un llawn amser ac mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol.

Am fwy o fanylion ac i ymgeisio ewch i: www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cyd-wasanaethau ar 03000 255 454 neu penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 3 Medi 2018.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*