Cefnogaeth Cofrestru

Trosolwg

Prif bwrpas y rôl yw cynnal y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys prosesu gwybodaeth ymgeiswyr a chofrestrwyr a darparu cefnogaeth trwy ffôn, e-bost ac yn achlysurol wyneb yn...

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £18,126 - £21,624

Dyddiad Cau: 18/01/2018 (277 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

South Gate House, Wood Street Wood Street Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Locke

Ffôn: 02920780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Cymorth Cofrestru

£18,126 - £21,624

Caerdydd

Dyddiad cau: 12:00pm Dydd Iau 18 Ionawr 2018

Canolfan asesu: 25 & 26 Ionawr 2018

Pwrpas y swydd

Prif bwrpas y rôl yw cynnal y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys prosesu gwybodaeth ymgeiswyr a chofrestrwyr a darparu cefnogaeth trwy ffôn, e-bost ac yn achlysurol wyneb yn wyneb.

Prif gyfrifoldebau:

• Cynnal Cofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol

o Adolygu, prosesu a storio wybodaeth a roddir gan ddefnyddwyr er mwyn sicrhau bod y meini prawf hanfodol ar gyfer cofrestru yn cael ei fodloni a bod y data yn gywir
o Diweddaru manylion personol a cyflogaeth cofrestryddion
o Prosesu taliadau ar gyfer cofrestru
o Coladu gwybodaeth i gynorthwyo cynhyrchu adroddiadau ar gyfer pwyllgorau mewnol
o Glanhau data

• Darparu cyngor a chefnogaeth dros y ffôn, e-bost a gwyneb i wyneb i gwsmeriaid mewnol ac allanol, rhanddeiliaid a aelodau staff, yn cynnwys:

o Ymholiadau cofrestru
o Cynnig cyngor ar gymwysterau
o Cefnogi defnydd o’r system ar-lein
o Cynghori cyflogwyr

• Ymgymryd â dyletswyddau eraill y gellir gofyn amdanynt yn rhesymol sy'n briodol i lefel y swydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*