Athro/Athrawes Busnes & Menter (Cyfnod Mamolaeth)

Trosolwg

Yn eisiau erbyn 1 Ionawr 2018, neu mor fuan â phosibl wedi hynny, athro/athrawes i fod yn gyfrifol am addysgu Busnes hyd at TGAU at Safon A dros gyfnod mamolaeth..

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Cyflog: £22,917 - £26,295)

Dyddiad Cau: 30/11/2017 (382 diwrnod)

Amser Cau: 23:30:00

Lleoliad

Ffordd Llanbadarn Llangawsai Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3QN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Y Pennaeth

Ffôn: 01970 639499

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl fywyd yr ysgol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd Estynedig  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)