Athro/Athrawes Bioleg

Trosolwg

Yn eisiau erbyn 1 Medi 2018, neu cyn hynny os yn bosibl, athro/athrawes i fod yn gyfrifol am addysgu Bioleg hyd at Safon A.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Cyflog: £22,917 - £38,633

Dyddiad Cau: 30/11/2017 (357 diwrnod)

Amser Cau: 23:30:00

Lleoliad

Ffordd Llanbadarn Llangawsai Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3QN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Y Pennaeth

Ffôn: 01970 639499

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Addysgir Bioleg drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r swydd hon yn addas i athrawon sydd newydd gymhwyso neu sydd yn y broses o gymhwyso yn ystod y flwyddyn.

Mae cyfle i athro/athrawes mwy profiadol wneud cais, os yn llwyddiannus, am swydd Pennaeth Cyfadran Gwyddoniaeth yn ogystal.

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl fywyd yr ysgol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd Estynedig  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)