Asesydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Asesydd Rheoli angerddol sy'n siarad Cymraeg i ymuno â'n Tîm Rheoli ILM. Mae'r rôl yn cynnwys asesu a hyfforddi ymgeiswyr ar Brentisiaeth Uwch Lefel 4/5 mewn Arweinyddiaeth a...

Cyflogwr: Portal

Cyflog: £28,000 i £32,000

Dyddiad Cau: 09/11/2018 (166 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ardal Wrecsam a Sir y Fflint

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 02920 474060

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am Asesydd Rheoli angerddol sy'n siarad Cymraeg i ymuno â'n Tîm Rheoli ILM. Mae'r rôl yn cynnwys asesu a hyfforddi ymgeiswyr ar Brentisiaeth Uwch Lefel 4/5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, sy'n cynnwys cyflwyno cymwysterau Sgiliau Hanfodol.
Bydd ymgeiswyr eisoes wedi gweithio o fewn rôl arweinyddiaeth a/neu reolaethol ac maent yn meddu ar agwedd a pharodrwydd gwych i addasu a datblygu eu hunain ymhellach. Bydd ymgeiswyr hefyd yn brofiadol wrth ddefnyddio meddalwedd Microsoft Office a bod yn hyddysg gyda chyfrifiaduron.

Mae meddu ar gymhwyster mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth neu ymarfer asesu yn ddymunol, fodd bynnag darperir hyfforddiant llawn i gyflawni'r agweddau hyn o'r swydd o fewn amserlenni penodol. Mae cymhwyster V1 / TAR neu gymwysterau cyfwerth hefyd yn ddymunol.
Mae disgwyl i deithio'n aml i ardaloedd ar hyd De Ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru, felly mae angen trwydded yrru lawn yn y DU a bod yn berchen ar gerbyd.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y Disgrifiad Swydd.

Cyflog Sylfaenol: yn amrywio o £28,000 i £32,000 y flwyddyn yn seiliedig ar gymwysterau.

Buddion Ychwanegol: laptop, ffôn symudol, pecyn gwyliau hael, cynllun pensiwn cyfrannol.

Lleoliad / Ardaloedd dan sylw: ardal Wrecsam a Sir y Fflint.

Oriau: Amser llawn (37 awr yr wythnos), er y bydd llai o oriau'n cael eu hystyried.

Dyddiad Cau: 9fed Tachwedd.

Y broses ymgeisio: Cwblhewch y ffurflen gais safonol a geir isod ac anfonwch eich CV at sarah.heenan@portaltraining.co.uk
Mae gan Portal yr hawl i gau swyddi gwag yn gynt os derbynnir llawer iawn o geisiadau addas. Rydym yn annog ceisiadau cynnar ar gyfer ystyried y swydd hon.

Bydd ymgeiswyr yn derbyn cyfathrebiad sy'n symud eu cais i'r cam nesaf o fewn 2 wythnos ar ôl y dyddiad cau. Os na dderbynnir hyn, gall ymgeiswyr gymryd yn ganiataol nad yw eu cais wedi bod yn llwyddiannus ar yr achlysur hwn.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*