Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Trosolwg

Mae Portal yn gwmni hyfforddi dwyieithog sy’n ehangu a thyfu'n gyflym, gyda’i chanolfan yng Nghaerdydd. Ein gweledigaeth yw i wneud gwahaniaeth a gwella byd addysg.

Cyflogwr: Hyfforddwyr Addysg Portal

Cyflog: £28,000 - £32,000

Dyddiad Cau: 13/07/2018 (251 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ocean Park House, East Tyndall Street Cardiff Wales CF24 5ET

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Clare Jeffries

Ffôn: 02920 474060

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth i ymuno a’n tîm. Mae’r rôl yn golygu asesu dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch Brentisiaeth ar lefelau 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n cynnwys cyflwyno sgiliau hanfodol.

Yn ddelfrydol, byddai ymgeiswyr yn gymwysedig gyda TAQA ac yn meddu ar agwedd a pharodrwydd i addasu a dysgu. Rhaid i’r ymgeisydd fod â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd Microsoft a rhaid eu bod yn dal trwydded yrru lawn. Byddai cymhwyster V1 neu TAR yn ddelfrydol hefyd yn ogystal â’r gallu i siarad y Gymraeg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Advert - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)