Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth i ymuno a’n tîm. Mae’r rôl yn golygu asesu dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch Brentisiaeth ar lefelau 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n...

Cyflogwr: Hyfforddwyr Addysg Portal

Cyflog: £28,000 i £32,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017 (100 diwrnod)

Amser Cau: 11:00:00

Lleoliad

Gogledd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Clare Jeffries

Ffôn: 02920 474060

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Aseswr Rheolaeth

Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth i ymuno a’n tîm. Mae’r rôl yn golygu asesu dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch Brentisiaeth ar lefelau 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n cynnwys cyflwyno sgiliau hanfodol.

Yn ddelfrydol, byddai ymgeiswyr yn gymwysedig gyda TAQA ac yn meddu ar agwedd a pharodrwydd i addasu a dysgu. Rhaid i’r ymgeisydd fod â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd Microsoft a rhaid eu bod yn dal trwydded yrru lawn. Byddai cymhwyster V1 neu TAR yn ddelfrydol hefyd yn ogystal â’r gallu i siarad y Gymraeg.

Cyflog: £28-32k y flwyddyn yn ddibynnol ar sgiliau, cymwysterau a phrofiad

Buddiannau Ychwanegol: Car cwmni neu Lwfans Car, Gliniadur, Ffon Symudol, 35 diwrnod o Wyliau, Rhaglen bensiwn. Darperir hyfforddiant.

Lleoliad: Gogledd Cymru

Oriau: Llawn amser

Dyddiad Cau: 8 Rhagfyr 2017

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)