Arweinydd Shifftiau Arlwyo

Trosolwg

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am arweinydd shifftiau arlwyo llawn amser, profiadol a brwdfrydig, i ymuno â thîm arlwyo Prifysgol Bangor sy'n ehangu.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £15,721 - £16,341

Dyddiad Cau: 20/11/2017 (367 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Arweinydd Shifftiau Arlwyo

Cyflog: £15,721 - £16,341 y.f. ar Raddfa 2 yn seiliedig ar 36.25 awr yr wythnos

Hyd y Contract: Parhaol (i ddechrau cyn gynted ag y bo modd)

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am arweinydd shifftiau arlwyo llawn amser, profiadol a brwdfrydig, i ymuno â thîm arlwyo Prifysgol Bangor sy'n ehangu.

Rhaid i ymgeiswyr:
• Sicrhau y cyflawnir y safonau uchaf o wasanaeth. Hyrwyddo amgylchedd gwaith sy’n canolbwyntio’n wirioneddol ar y cwsmer.
• Cynorthwyo'r rheolwr i hyfforddi'r holl staff a sicrhau eu bod yn deall y diwylliant gwasanaeth yn y mannau arlwyo.
• Cynorthwyo Rheolwr y Gwasanaethau Arlwyo i sicrhau bod digon o staff ym mhob busnes bob amser, yn unol â’r rotas sydd wedi eu cynllunio a'r rhagolwg ariannol / y gyllideb.
• Monitro pob cynnyrch a sicrhau eu bod yn ateb y gofynion ac yn gyson o ran eu safon.
• Cynorthwyo'r rheolwyr gyda dyletswyddau gweithredol, yn cynnwys cyfrif stoc, rotas staff, cyflogau, cofnodi data ar agresso ayyb.
• Agwedd hyblyg; bydd yn ofynnol i chi weithio sifftiau yn cynnwys gwaith gyda'r hwyr ac ar benwythnosau
• Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Afonwch eich CV at i.pedersen@bangor.ac.uk
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 20 Tachwedd 2017.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*