Archwilydd Perfformiad (PS1)

Trosolwg

Mae Grwp Archwilio Perfformiad Swyddfa Archwilio Cymru yn chwilio am Archwilwyr Perfformiad (PS1) sydd a chymwysterau a phrofiad addas.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Cyflog: £38,317- £45,331

Dyddiad Cau: 24/01/2018 (324 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Gallai'r swyddi fod wedi'u lleoli yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, Penlle'r-gaer neu Abergele gan ddibynnu ar y rol.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl swydd: Archwilydd Perfformiad (PS1)
Cyfeirnod swydd: WAO0092/2016
Dyddiad cau ceisiadau: 24/01/2018
Cyflog: £38,317- £45,331
Pecyn: Pensiwn Alpha, 33 diwrnod o wyliau blynyddol heb gynnwys gwyliau banc cyhoeddus, taliad lwfans teithio blynyddol, sef £3,350, yn amodol ar fodloni'r gofynion cymhwysedd a all amrywio o bryd i'w gilydd.
Categori/math o swydd: Archwiliad Perfformiad Disgrifiad swydd

Mae Grwp Archwilio Perfformiad Swyddfa Archwilio Cymru yn chwilio am Archwilwyr Perfformiad (PS1) sydd a chymwysterau a phrofiad addas.

Mae swydd wag barhaol i ddechrau ar unwaith ar gael yn y tim cyflwyno llywodraeth leol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag amrywiaeth o waith, gan gynnwys:

* Cyfrannu at gynllun, cwmpas a ffocws y gwaith
* Sefydlu a chydlynu gwaith
* Ymchwil a chasglu a dadansoddi data
* Cyflawni gwaith maes sy'n cynnwys cyfweliadau, arolygon ac adolygu dogfennau
* Cefnogi a hwyluso cyfarfodydd mewnol ac allanol, gan gynnwys y rhai i benderfynu ar gwestiynau adolygiad neu'r casgliadau sy'n deillio o'n gwaith
* Paratoi cofnodion o dystiolaeth, drafftio adroddiadau a chyflwyniadau
* Cyflwyno canfyddiadau i gyrff archwiliedig; a
* Diweddaru cofnodion electronig.

Dylai ymgeiswyr nodi sgiliau a phrofiad perthnasol yn eu datganiadau o ddiddordeb.

Gallai'r swyddi fod wedi'u lleoli yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, Penlle'r-gaer neu Abergele gan ddibynnu ar y rol.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol.

Mae'r rolau hyn yn rolau symudol ac felly mae'r gallu i yrru yn un o ofynion y rol.

Ceir rhagor o wybodaeth am y swydd yn y disgrifiad swydd

Am sgwrs anffurfiol ffoniwch naill ai Lisa Williams ar 029 20320671 neu Nick Selwyns ar 029 2032 0612.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)