Aelod: Tim Gofal Cwsmer

Trosolwg

Rydym yn chwilio am aelod egniol/brwdfrydig sydd hefo sgiliau cyfathrebu ardderchog i ymuno â'r tîm yn Galeri. Dewch i fod yn rhan ganolog o ddatblygiadau'r cwmni yn ystod y blynyddoedd cyffrous nesa'

Cyflogwr: Galeri Caernarfon Cyf

Cyflog: £16,640 - £17,920

Dyddiad Cau: 13/04/2018 (245 diwrnod)

Amser Cau: 15:00:00

Lleoliad

Galeri Doc Victoria Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1SQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhian Evans / Iona Davies

Ffôn: 01286 685 250 / 01286 685 218

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflog: £16,640 - £17,920
Oriau: 40 awr yr wythnos [ROTA Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol, penwythnoasau a Gwyl Banc]
Dyddiad dechrau: I'w drafod

=================

Mae'r Tim Gofal Cwsmer yn wyneb cyhoeddus i Galeri - ac mae disgwyl i aelodau’r tîm fod yn gyfrifol am roi gwasanaeth rhagorol i’n holl gwsmeriaid mewn lleoliad arbennig ac awyrgylch diddorol, amrywiol a phrysur.

Prif bwrpas y Swydd:
I weithio llaw yn llaw hefo’r Rheolwr Arlwyo a Gofal Cwsmer a’i Dirprwy i sicrhau profiad eithriadol a chofiadwy i’n ymwelwyr drwy:
• Fod yn weithiwr positif, hyblyg, amlorchwyl a blaenweithgar
• Ymdrin â phryniant, gwerthiant ac uwchwerthiant yn y Caffi, Bar a’r Swyddfa Docynnau
• Gweini bwyd a diod yn unol âg archebion ac anghenion dietegol y Cwsmer
• Cyd-weithio hefo’r Tim Arlwyo i hybu’r Ganolfan fel bwyty safonol
• Rhoi gwybodaeth perthnasol a thrylwyr am y Ganolfan a’i gweithrediadau/digwyddiadau
• Ymateb i ymholiadau a’u trosi i werthiant
• Gweithredu a bod yn gyfrifol am holl ddyletswyddau’r Swyddfa Docynnau yn ystod y shifft honno
• Delio yn effeithiol hefo unrhyw gwynion neu gamgymeriadau a’u perchnogi
• Rhedeg digwyddiadau byw yn broffesiynnol, diogel ac effeithiol pan ar Ddyletswydd Rheolwr Blaen Ty

Mae’r swydd yma yn gyfle unigryw i ddatblygu sgiliau sylfaenol, amrywiol a hunan hyder mewn awyrgylch greadigol sydd yn cynnig cyflog teg i’r unigolion sy’n dangos safonau rhagorol yn gyson.

Bydd hyfforddiant priodol ar gael i’r ymgeisydd llwyddiannus gyda’r agwedd sy’n sefyll allan.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)