2x Cyfieithydd dros gyfnod mamolaeth (37 awr)

Trosolwg

Rydym yn dymuno penodi 2 x Cyfieithydd dros gyfnod mamolaeth i Wasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyflog: £24,174 - £27,668

Dyddiad Cau: 26/03/2018 (263 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Gwasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy, Bodlondeb, Conwy, Conwy, Cymru LL32 8DU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Llwyd Lewis

Ffôn: 01492 576079

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn dymuno penodi 2 x Cyfieithydd dros gyfnod mamolaeth i Wasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy.

Byddwch yn rhan o dîm o 21 o gyfieithwyr sy’n cynnig gwasanaeth cyfieithu i’r Cyngor a nifer o sefydliadau allanol eraill. a hynny naill ai ym Modlondeb, Conwy, neu o gartref rai diwrnodau’r wythnos.

Mae’r tîm yn gyfrifol am gyfieithu pob math o ddogfennau i bob gwasanaeth yng Nghyngor Conwy yn ogystal â 3 chyngor arall yng Ngogledd Cymru. Mae’r rhan fwyaf o’n gwaith yn golygu cyfieithu dogfennau o Saesneg i Gymraeg.

2 x Cyfieithydd, dros gyfnodau mamolaeth, 37 awr yr wythnos - ond byddem yn ystyried ceisiadau gan rai sy'n dymuno gweithio rhan-amser hefyd.

Byddem yn ystyried ceisiadau gan gyfieithwyr profiadol yn ogystal â myfyrwyr sydd ar fin graddio ar gyfer y dair swydd. Mae modd llenwi'r ffurflen gais ar gael ar ein gwefan drwy ymweld â http://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Jobs-and-Careers/Council-Jobs.aspx (wedyn clicio ar ‘Chwilio am swyddi’, a theipio ‘Cyfieithydd’ yn y bocs Teitl y Swydd)

Mae croeso i unrhyw un gysylltu â Nia Llwyd Lewis (nia.llwyd@conwy.gov.uk) / 01492 57 6079 am ragor o wybodaeth.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd 2 x Cyfieithydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)