2 x Tiwtor Llinynnol - Ffidl a / neu Cello / 1 x Tiwtor Chwythbrennau - Ffliwt

Trosolwg

Rydym yn dymuno penodi tri tiwtor newydd brwdfrydig sydd eisiau bod yn rhan o’r prosiect uchelgeisiol hwn, prosiect sydd wedi creu cryn argraff ers ei sefydlu yn 2014.

Cyflogwr: Codi'r To

Cyflog: £20 - £25 yr awr yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 22/01/2018 (275 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Bangor a Chaernarfon. Swyddfa ym Mharc Menai

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Carys Bowen

Ffôn: 01248 675963

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddi ar gael: 2 x Tiwtor Llinynnol – Ffidl a / neu Cello / 1 x Tiwtor Chwythbrennau - Ffliwt
Lleoliad: Bangor a Chaernarfon. Swyddfa ym Mharc Menai
Oriau: 4 awr yr wythnos, yn ystod tymor ysgol (Pnawn Iau a Bore Gwener)
Cytundeb: 12 mis - gweithio yn ystod Tymor Ysgol yn unig.
Cyflog: £20 -£25 yr awr - yn ddibynnol ar brofiad

Mae Sistema Cymru - Codi’r To yn brosiect adfywio cymunedol wedi ei leoli ym Mangor a Chaernarfon gyda’r nod o ddefnyddio cerddoriaeth fel ffordd o wella bywydau unigolion a chymunedau. Wedi ei ysbrydoli gan y dull El Sistema, In Harmony a’r Big Noise fyd enwog, mae’r prosiect yn gweithio gydag ysgolion cynradd a chymunedau i ddarparu profiadau cerddorol a thiwtora offerynnol.

Rydym yn dymuno penodi tri tiwtor newydd brwdfrydig sydd eisiau bod yn rhan o’r prosiect uchelgeisiol hwn, prosiect sydd wedi creu cryn argraff ers ei sefydlu yn 2014.

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

The ability to communicate through the medium of Welsh is essential for this post.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Advert - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)