CYSTADLEUAETH NADOLIG GWEFAN LLEOL.CYMRU 2017

Wedi 21 o ddiwrnodau a gyda miloedd o bobl yn cystadlu, dyma enillwyr gwobrau Cystadleuaeth fawr y Nadolig 2017.

Diolch yn fawr iawn i'r busnesau a’r sefydliadau am eu haelioni eleni. Cofiwch eu cefnogi!

Diolch yn fawr i chi hefyd am gystadlu a llongyfarchiadau i'r enillwyr. Hen dro os na wnaethoch chi ennill, gwell lwc y tro nesaf!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.


I chwi ffyddloniaid y wefan, dyma gyfle gwych i ennill £200 o arian parod. Os nad ydych chi’n aelod yn barod yna cliciwch y ddolen isod.Dewch yn aelod yma


Enillydd: Eifion Williams - Sir Benfro

Dwy noson gwely a brecwast moethus i ddau lwcus yn Nhŷ Gwledig Pengwern, sy'n edrych dros ddyffryn hardd yr afon Lledr ger Betws-y-Coed.Gwefan Tŷ Gwledig Pengwern


Enillydd: Sarah Roberts - Gwynedd

Tocyn mynediad i ddau i bentref Eidalaidd Portmeirion. Cyfle i fwynhau prydferthwch pensaerniol y pentref unigryw, gan ryfeddu ar harddwch Eryri.Gwefan Pentref Portmeirion


Enillydd: Carys Taylor - Ceredigion

Bocs blasus o gigoedd o safon Cigoedd y Llain yn barod am y Nadolig wedi'i roi gan y cigydd o bentref Chwilog, E. Roberts a'i Feibion.Gwefan Cigoedd y Llain


Enillydd: Rhian Jones - Gwynedd

Pecyn arbennig o rai o lyfrau gorau'r Nadolig gan y Lolfa.Gwefan y Lolfa


Enillydd: Nia Owens - Sir Gaerfyrddin

Dau docyn teulu i dreulio diwrnod llawn hwyl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Sir Gaerfyrddin.Gwefan Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru


Enillydd: Anna Williams - Caerdydd

Tlws o blât fintej Portmeirion yn y patrwm “Magic City” â charrai ledr. Cafodd y patrwm gwych yma ei gynllunio yn 1966 gan Susan Williams-Ellis. Wedi'i roi gan Hedd Emrys o Pretty Fragmented.Siop Pretty Fragmented


Enillydd: Marc Evans - Caerdydd

Dyma wobr i ddiddanu pawb dros y Nadolig gyda gwerth £50 o gryno-ddisgiau newydd sbon gan gwmni recordiau Sain, Nadolig Swynol i chi gyd!Gwefan Sain


Enillydd: Ffion Alun - Conwy

Bangl alwminiwm hyfryd mewn maint a geirfa yn o'ch dewis chi gan gwmni celf Bodoli.Gwefan Bodoli


Enillydd: Jules Gamble - Cardiff

Dyma ffrâm fach gyda'r geiriau 'Ffydd, Gobaith, Cariad' ar gefndir o wlan Cymreig wedi'i roi gan Crefftau Calon Lân.Tudalen Facebook Crefftau Calon Lân


Enillydd: Iestyn Davies - Sir Gaerfyrddin

Sgarff wlân feddal mewn lliw lelog cyfoes ac ymyl lliw carreg gan y siop ar y we Cwt Tatws.Gwefan Cwt Tatws


Enillydd: Rebeca Thomas - Gwynedd

Print A4 o'ch dewis chi o naill ai Afonydd Cymru, Coedwigoedd Cymru neu Fynyddoedd Cymru, gan Dafydd Elfryn. Addurn perffaith i'ch cartref.Gwefan Dafydd Elfryn


Enillydd: Nerys Hill - Abertawe

Mae'r gyfrol hyfryd hon gan Wasg Gomer yn cyfuno geiriau swynol y Prifardd Tudur Dylan Jones â darluniau lliw hudolus yr artist Valériane Leblond.Gwefan Gwasg Gomer


Enillydd: Marion Griffith - Ynys Môn

Print gwreiddiol gan Artist uchel ei barch Rhys Padarn, yn cynnwys y geiriau'r emyn poblogaidd ‘Calon Lân’.Gwefan Orielodl


Enillydd: Rebekah Davies - Blaenau Gwent

Dyma daleb gwerth £50 i wario ar waith celf trawiadol a lliwgar yr artist Rhiannon Roberts o Giliau Aeron.Gwefan Rhiannon Roberts


Enillydd: Awen Jones - Sir Gaerfyrddin

6 nofel dditectif afaelgar i’r arddegau cynnar, gwerth £36Gwefan CAA Cymru


Enillydd: Mared Jones - Ceredigion

Cyfrol newydd Cerddi'r Sér wedi ei llofnodi gan yr enwog Rhys Meirion.Gwefan Barddas


Enillydd: Bethan Evans - Castell-nedd Port Talbot

I unrhyw ffans Cwrw Llyn, dyma wobr ddelfrydol yn cynnwys Hwdi Porth Neigwl a tair potel o Gwrw blasus Cwrw Llŷn mewn bocs i'w fwynhau o flaen y tân dros yr Ŵyl.Gwefan Cwrw Llŷn


Enillydd: Rhys Griffiths - Gwynedd

Tanysgrifiad gwerth £66 am y flwyddyn i wrando llu o gerddoriaeth Gymraeg ar y gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth, Apton.Apton Cymru


Enillydd: Dylan Williams - Gwynedd

Nofel newydd yr awdures Marlyn Samuel, Cwcw a nofel gyntaf Manon Eames, Porth y Byddar wedi'i roi gan Gwasg y Bwthyn.Cyfrif Trydar Gwasg y Bwthyn


Enillydd: Siwan Thomas - Abertawe

Cardiau Snap a Dominos y cymeriad bach hoffus i blant led-led Cymru, Cyw.Gwefan Canolfan Peniarth


Enillydd: Nan Williams - Conwy

Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio*

Ydw Nac Ydyw

Teipiwch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae hyn yn ofynnol i atal ceisiadau awtomatig..

Ni all harddangos delwedd cod dilysu