Ysgolhaig yn trafod y digwyddiadau yng Nghatalunya

13/10/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd ysgolhaig o Brifysgol Bangor a fu’n dyst i ddigwyddiadau diweddar yng Nghatalunya yn trafod gwleidyddiaeth y wlad mewn darlith gyhoeddus ar ddiwedd y mis.

Yn ôl Dr Helena Miguélez-Carballeira o Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, dylid edrych ar ddigwyddiadau cyfoesa’u hystyried oddi mewn i gyd-destun mwy hanesyddol ei naws.

 

Mae Dr Miguélez-Carballeira wedi trefnu digwyddiad ar gyfer myfyrwyr a’r cyhoedd er mwyn gosod y digwyddiadau hyn yn eu cyd-destun gwleidyddol a hanesyddol.

 

Roedd Dr Helena Miguélez-Carballeira yn lygad-dyst i rai o’r digwyddiadau yng Nghatalunya yn ystod y refferendwm, a bydd yn siarad yn y digwyddiad. Mae hi’n arbenigo ar wleidyddiaeth Sbaen a gwrthdaro cenedlaethol a mae’n awdur llyfr sydd ar fin cael ei gyhoeddi, sef Contested Colonialities in the Long Spanish Century: Empire, Nation and Independence (Palgrave).

 

Aelod seneddol Arfon

 

Bydd Hywel Williams AS, Plaid Cymru hefyd yn siarad. Roedd yntau hefyd yn y rhanbarth ar gyfer y refferendwm yn ei rôl fel Cadeirydd Grŵp Trawsbleidiol Tŷ’r Cyffredin ar Gatalunya.

 

Fel yr esboniodd Dr Miguélez-Carballeira:“Mae hanes hir i’r digwyddiadau diweddar yng Nghatalunya. Maent yn adlewyrchu achosion na chafodd eu ddatrys yn hanesblaenorol Sbaen. Trafodwyd yr hawl i hunanbenderfyniaeth pan grëwyd Cyfansoddiad Sbaen ym 1978, ond mae’r cwestiwn yn ail-godi ei ben gyda dialedd.”

 

Mae’r wladwriaeth fodern yn Sbaen wastad wedi arddel safbwynt ganolaethol tuag at hawliau am ragor o bwerau datganoledig o rancenedlaetholwyr Gwlad y Basg a Chatalanunya.

 

Mae’r refferendwm yng Nghatalunya ar Hydref 1af wedi creu argyfwng cyfansoddiadol heb ei debyg yn y cyfnod Ôl-Franco.

 

Cynhelir Understanding independence in contemporary Spain: notes on the Catalan referendum ddydd Gwener, 27ain Hydref, 2017 rhwng 3pm - 5pm. Mae lleoedd yn brin felly mae’n rhaid archebu lle drwy gofrestru.

 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru