Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr U...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/201


Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/201

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/2014
Cystadleuaeth: 165 Unawd Bl 2 ac iau1 Cadi Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin2 Erin Fflur Morgan Ysgol Gynradd Y Dderwen, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin3 Harriett Wells Ysgol Gynradd Sant Curig, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro
Cystadleuaeth: 166 Unawd Bl 3 a 41 Alys Thomas Ysgol G. Gymraeg Llantrisant, Cylch Llantrisant, Morgannwg Ganol2 Osian Trefor Hughes Adran Deiniolen, Cylch Arfon, Eryri3 Mared Morris Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Cylch Dinbych, Dinbych
Cystadleuaeth: 171 Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50)1 Ysgol Gynradd Llanelltyd, Cylch Idris, Meirionnydd2 Ysgol Gynradd Y ...

darllenwch mwy

Y Fedal Gyfansoddi 2014

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Y Fedal Gyfansoddi 2014


Dim teilyngdod yn seremoni’r Fedal Gyfansoddi

Nid oedd teilyngdod yn seremoni’r Fedal Gyfansoddi ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd heddiw. Beirniad y gystadleuaeth oedd Guto Puw a’r dasg oedd cyfansoddi darn o gerddoriaeth mewn unrhyw gyfrwng gyda gwaith celf John Meirion Morris yn sbardun i’r gwaith.
 
Meddai’r beirniad, Guto Puw: “Mae’n siom nad oes teilyngdod eleni yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Meirionnydd, 2014. Er y siom, cymeraf gysur yn y ffaith bod safon y gystadleuaeth hon yn cael ei chynnal a hyderaf y bydd ein cyfansoddwyr ifanc yn ystyried y gwerth a’r fantais o gystadlu mewn Eisteddfodau i’r dyfodol.
  ...

darllenwch mwy

Ysgoloriaeth Gelf yn agor y drws i wa...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ysgoloriaeth Gelf yn agor y drws i waith celf yn Kenya?


Enillydd Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Mirain Fflur o Nefyn yn Llŷn, ond sydd bellach yn astudio Celf Gain ym Mhrifysgol Caeredin, yw enillydd Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014. Mae’r Ysgoloriaeth yn cael ei gwobrwyo i unigolyn, rhwng 18 a 25 oed, sy’n dangos y casgliad o waith mwyaf addawol.
 
Mae Mirain yn nesáu at ei blwyddyn olaf yng Nghaeredin ac ar ôl iddi gyflwyno’i gwaith arddangosfa ar gyfer ei gradd y flwyddyn nesaf, ei gobaith yw astudio gradd MA mewn pwnc arbenigol. Un o’i diddordebau mawr yn y maes yw therapi celf a’r ffordd y mae’n helpu amrywiaeth o bobl mewn sefyllfaoedd gwahanol. Ei gobaith yn y tymor hir yw  cyfrannu’n ô ...

darllenwch mwy

Luned Bedwyr, Pwllheli’n cipio’r Feda...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Luned Bedwyr, Pwllheli’n cipio’r Fedal Gelf ym Meirionnydd


Enillydd Enillydd Y Fedal Gelf eleni yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd.Y Fedal Gelf eleni yn Eistedd

Luned Bedwyr, 17, o Bwllheli, Gwynedd yw enillydd Y Fedal Gelf eleni yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd. Mae Luned yn astudio Lefel AS yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli, ac er iddi ei hanrhydeddu â gwobr gelf yn yr Eisteddfod heddiw, dwed mai ei phrif ddiddordeb yw cerddoriaeth!
 
Derbyniodd Luned y wobr am ei gwaith yn canolbwyntio ar y thema ‘teulu’. Fe’i hysgogwyd i feddwl am y cyfansoddiad o waith wedi colli ei Nain llynedd. Mae’r gwaith yn ddarnau o fywyd llonydd, gyda chlustog, ffrog, cloc wedi ei greu o gardfwrdd a phedwar darn wedi eu fframio. Mae’r cyfan yn golygu rhywbeth arbennig i aelodau o’i theulu. Mae dau o’r darluniau me ...

darllenwch mwy