Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Prif Weinidog Cymru y cyntaf i record...

08/07/2014
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, oedd y cyntaf i ymateb i apêl newydd gan Brifysgol Bangor am wirfoddolwyr i recordio’u llais er mwyn creu adnodd Adnabod Lleferydd Cymraeg newydd.
 
Mae systemau Adnabod Lleferydd yn bwysig ar gyfer cyfathrebu ar lafar gyda chyfrifiaduron, systemau ffôn, setiau teledu, a phob math o gyfarpar electronig arall. Er mwyn creu’r dechnoleg, mae angen recordio rhai cannoedd o bobl wahanol yn darllen testunau pwrpasol. Gorau oll os ceir amrywiaeth o leisiau, hen, ifanc, dynion, merched, acenion de, gogledd a dysgwyr. Defnyddir y recordiadau ar gyfer hyfforddi peiriannau adnabod lleferydd a fydd yn deall llais unrhyw un yn siarad Cymra ...

darllenwch mwy

Y Fflach o Aberteifi

08/07/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Beth sy’n gyffredin rhwng y band o Aberteifi, yr Ail Symudiad a’r Buzzcocks?- Yr ateb i hynny yw – mae’r ddau fand ymhlith y detholion prin iawn hynny sydd wedi pontio pum degawd yn perfformio ond y gwahaniaeth yw, mae’r band o Aberteifi yn parhau i berfformio’n gyson ac ar fin rhyddhau cyfrol o’r enw Fflach o Ail Symudiad a chryno ddisg i gofnodi’r hanes. Gyda chlasuron fel Rifieira Cymraeg, Garej Paradwys a Twristiaid yn y Dre, mae’r band dros y blynyddoedd wedi swyn gyfareddu cannoedd o gynulleidfaoedd led-led Cymru.
 
Bydd y gyfrol yn garreg filltir bwysig i’r band sy’n dathlu bron i dri deg pum mlynedd yn perfformi ...

darllenwch mwy

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaetho...

07/07/2014
Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Sut i gyrraedd y Maes

Bydd meysydd parcio dros dro yr Eisteddfod yn cael eu lleoli i'r Dwyrain a'r Gorllewin o Lanelli gyda system bws gwennol yn weithredol.
 
Bydd y meysydd parcio yn cael eu nodi'n glir gydag arwyddion melyn ar bob prif gyffordd yn yr ardal.  Mae parcio a'r bws wennol i'r Maes yn rhad ac am ddim.
 
Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn gweithredu ar bob adeg y mae'r Eisteddfod yn agored i’r cyhoedd ac yn eich cludo chi o'r meysydd parcio i Ganolfan Ymwelwyr yr Eisteddfod. Os gwelwch yn dda, cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer y rhan hon o'ch taith a allai fod hyd at hanner awr.
 
Bydd y bysiau yn dychwelyd yn rheolaidd i'r meysydd parcio drwy gydol y dydd ...

darllenwch mwy

Menter y we yn cynnig mwy o gysur i g...

07/07/2014
Categori: Ar-lein, Iechyd

Menter y we yn cynnig mwy o gysur i gleifion


Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Matt Makin


Bydd menter newydd yn cael ei lansio'r wythnos hon i ganiatau cleifion i bori'r rhyngrwyd pan fyddant yn nhri phrif ysbyty Gogledd Cymru.
 
Bydd systemau Wifi cyhoeddus sydd wedi cael eu gosod yn Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Gwynedd yn mynd yn fyw ddydd Gwener, 11 Gorffennaf gan roi mynediad i gleifion a'r cyhoedd at y we unwaith y byddant yn dod i mewn i brif adeiladau'r ysbytai.
 
Mae'n rhad ac am ddim cyrchu'r system a bydd pob ffôn deallus a thabled gyfrifiadurol â gallu wifi yn synhwyro'r system wrth ddod i mewn i'r adeilad, ac yn cyfeirio'r defnyddiwr at dudalen lanio arbennig i ryngrwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
 
...

darllenwch mwy