Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Uchafbwyntiau Diwrnod 5

06/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Ar ôl llwyddiant ddoe yn cipio Gwobr Goffa Daniel Owen, Lleucu Roberts sydd ar y brig heddiw eto yn ennill y Fedal Rhyddiaith am ei chyfrol, Saith Oes Efa. Y beirniaid oedd Catrin Beard, Meg Elis a Manon Rhys a dywedodd Catrin Beard: 

"Mae Saith Oes Efa'n gyfrol sy'n haeddu ei lle ar unrhyw silff lyfrau. Dyma enillydd teilwng sy'n llawn haeddu'r Fedal Ryddiaith gyda phob clod."
Mae sawl enillydd arall wedi bod yn ystod y dydd a dyma gip olwg o rhai ohonynt: 

Unawd Gymraeg 19 - 25 oed - Gethin Lewis 
Unawd o Oratorio neu Offeren 19 - 25 oed - Kieron-Connor Valentine
Dawns Stepio Unigol i Ferched - Sara Mai Davies 
Unawd Operatig 19 - 25 oed - Daniel Calan J ...

darllenwch mwy

CFfI Cymru yn Paratoi ar Gyfer Rali E...

06/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Ar hyn o bryd mae CFfI Cymru yn brysur yn paratoi ar gyfer y Rali Ewropeaidd a gynhelir ym Mharc Margam o’r 9fed – 16eg Awst 2014.
 
Caiff y Rali Ewropeaidd ei drefnu yn flynyddol gan y pwyllgor Ewropeaidd dros fudiadau ffermwyr ifanc sef ‘Rural Youth Europe’. Yn ystod y digwyddiad bydd nifer o wahanol dimoedd o bob cwr o Ewrop yn cyfarfod i gymryd rhan mewn gweithgareddau wedi eu cynllunio i leihau’r bwlch rhwng gwahanol ddiwylliannau a chefndiroedd. Bydd yr aelodau hefyd yn cael y cyfle i gymdeithasu gydag unigolion tebyg o wahanol wledydd.
 
Eleni mae gan CFfI Cymru'r fraint o gynnal y Rali ac ar hyn o bryd yn cynllunio wythnos o ddigwyddiadau a ...

darllenwch mwy

Rhaglen S4C yn llwyddo i gael cofeb e...

06/08/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd bywyd yr artist enwog Gwen John yn cael ei goffáu gyda chofeb arbennig ger ei gorffwysfa olaf, a ddarganfuwyd yn sgil rhaglen ddogfen a wnaed i S4C yn gynharach eleni.
 
Ers i'r rhaglen gael ei dangos fel rhan o gyfres Mamwlad, a gyflwynir gan Ffion Hague, mae'r awdurdodau yn Dieppe, Ffrainc wedi cadarnhau y bydd plac yn cael ei osod er cof am Gwen ym mynwent Dieppe lle mae hi wedi ei chladdu.
Roedd Gwen John yn chwaer i'r artist Augustus John ac yn gariad i'r cerflunydd Auguste Rodin. Mae gwybodaeth helaeth ar gael am ei bywyd, ond roedd ei marwolaeth, a’i man gorffwys olaf wedi bod yn ddirgelwch tan i raglen S4C gael ei darlledu ym mis Chwefror eleni.
Wrth ymchwi ...

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau'r Maes - Dydd 4

05/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Diwrnod 4 ac rydym wedi cyrraedd hanner ffordd yn Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2014. 
 
Heddiw yn y pafiliwn rydym wedi gweld amrywiaeth eang o gystadlu yn cynnwys Côr y Pensiynwyr, Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd, Rhuban Glas Offerynnol 16 - 19 oed a Gwobr Goffa Daniel Owen. Côr y Mochyn Du oedd yn fuddugol yn Gôr y Pensiynwyr gyda Geraint Owen yn ennill y Rhuban Glas Offerynnol 16 - 19 oed. 
 
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen eleni yw Lleucu Roberts, o Rostryfan, Caernarfon. Y dasg eleni oedd cyflwyno nofel heb ei chyhoeddi, gyda llinyn storïol cryf, a heb fod yn llai na 50,000 i eiriau, ‘Rhwng Edafedd’ oedd y nofel fuddugol.&n ...

darllenwch mwy