Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyfle i holi am gwympo coed yng nghoe...

16/09/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl sy’n byw ger coedwig Cwmcarn, Caerffili neu sy’n ei mwynhau, i ddod draw i’r Canolfan Ymwelwyr ar Ddydd Sul 21 a Dydd Llun y 22 o Fedi rhwng 10yb - 2yh i ganfod mwy am y bwriad i gau Ffordd y Goedwig. Mae hwn yn angenrheidiol fel y gellir cwympo coed yno er mwyn ceisio taclo clefyd sy’n lladd coed llarwydd. Coed llarwydd yw 78% o’r coed sy’n tyfu ar hyd y ffordd.
 
Bydd Ffordd y Goedwig, sef ffordd saith milltir o hyd trwy goedwig Cwmcarn, yn cau Ddydd? Sul 2 Tachwedd 2014 er mwyn caniatáu i dimau fynd ati’n ddiogel i baratoi, cwympo a symud? mwy na 150,000 o goed heintiedig oddi ar fwy na 162 ...

darllenwch mwy

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi

16/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi


Argraff arlunydd: Canolfan Pontio

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â’r oedi yn agoriad Pontio, ac adolygiad pellach o’r gwaith adeiladu mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd cynhyrchiad yn cael ei lwyfannu yn yr adeilad tan 2015.
 
Yn dilyn trafodaethau manwl gyda’r adeiladwyr rwyf wedi cymryd y penderfyniad anodd a phoenus i ohirio’r perfformiadau oedd i’w cynnal yn adeilad Pontio tan fis Chwefror.
 
Rwyf yn sylweddoli y bydd yr oedi pellach yma yn achosi siom i bawb, ond o ystyried yr oedi sydd wedi bod yn y gwaith adeiladu, does gennym ddim dewis arall.
 
Y bwriad oedd agor yr adeilad mewn rhannau, gyda’r rhan gyntaf i fod yn barod erbyn Awst 22ain ...

darllenwch mwy

All y Prif Weinidog ddim osgoi cwesti...

16/09/2014
Categori: Newyddion

All y Prif Weinidog ddim osgoi cwestiynau Barnett


Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru yn ymladd am fargen deg, wrth i Lafur wthio Cymru i’r ymylon
 
Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi mynnu bod y Prif Weinidog yn bod yn hollol onest ynghylch ymrwymiad ei blaid i gyllido teg i Gymru.
 
Ar y diwrnod y llofnododd Llafur ddatganiad ar y cyd gyda phleidiau Llundain y bydd Fformiwla Barnett yn parhau, mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i’r Prif Weinidog fod yn hollol onest a chyfaddef a gafodd ei wthio i’r cyrion yn y trafodaethau sy’n gadael Cymru yn dlotach o £300m bob blwyddyn.
 
Dywedodd Leanne Wood fod y Prif Weinidog wedi osgoi cwestiynau ar ymrwymiad Llafur i gyflwyno fformiwla s ...

darllenwch mwy

Refferendwm yr Alban - beth yw’ch bar...

15/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf, mae yna ddigon o siarad wedi bod am y pwnc a phawb a’i farn wahanol ac mae yna nifer o gwestiynau i’w hateb o hyd. 
 
Beth fydd yr effaith ar fusnesau’r ddwy ochr i’r ffin? A fydd Alban annibynnol yn cael defnyddio’r bunt? Beth fydd yr effaith ar wledydd eraill y DU? Cwestiynau holl bwysig. 
 
Yr wythnos hon, rydym wedi gweld David Cameron, Nick Clegg ac Ed Milliband ar y ffordd i’r Alban i geisio achub y bleidlais ‘Na’ wrth i’r ymgyrch ‘Ie’ fynd o nerth i nerth. 
 
A beth mae’r Cymry’n ei feddwl? Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ‘Gyda&rs ...

darllenwch mwy