Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Amgueddfa Cymru yn treialu rhaglen iB...

16/04/2014
Categori: Addysg

Amgueddfa Cymru yw’r amgueddfa genedlaethol gyntaf yn y byd i dreialu technoleg Bluetooth Ynni Isel Diwylliant a Threftadaeth (Apple iBeacon), mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin Cymru ac ap a phlatfform Locly. Mae’r rhaglen yn cael ei threialu yn Amgueddfa Lechi Cymru, un o safleoedd Amgueddfa Cymru, a bydd yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod mwy am y casgliadau ar eu dyfeisiau symudol wrth iddynt grwydro’r safle.
 
Offeryn cyfathrebu yw iBeacon sy’n cysylltu dyfeisiau â’i gilydd ac yn anfon signal gan ddefnyddio Bluetooth Ynni Isel (BLE – Bluetooth Low Energy). System leoli dan do ydyw y mae Apple yn ei galw’n ddosbarth newydd o ...

darllenwch mwy

Menter iaith: dwy'n gadael swyddi

16/04/2014
Categori: Iaith

Menter iaith: dwy'n gadael swyddi


Cafodd ei sefydlu yn 1991

Mae prif weithredwr a chadeirydd bwrdd rheoli Menter Cwm Gwendraeth Elli wedi gadael eu swyddi.
 
Cathryn Ings sy' wedi gadael ei swydd fel prif weithredwr a daw hyn ar adeg pan mae'r mudiad, y cyntaf o'i fath yng Nghymru, yn wynebu nifer o newidiadau.
 
Mae BBC Cymru'n deall iddi adael ei swydd ddydd Iau a hynny oherwydd cytundeb ar y cyd.
 
Roedd hi'n arfer bod yn olygydd y Carmarthen Journal.
 
Mae'r Cynghorydd Sir Sian Thomas wedi rhoi'r gorau i'w swydd fel caderiydd y bwrdd rheoli oherwydd anghytundeb â chydaelodau'r bwrdd.
 
Cyd-ddigwyddiad
 
Dywedodd y cynghorydd mai cyd-ddigwyddiad yn hytrach na chydamseriad oedd ei phenderfyniad i adae ...

darllenwch mwy

Efa yn 'hapus iawn' gyda'i MBE

15/04/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Efa yn 'hapus iawn' gyda'i MBE


Mae nifer o bobl yn anfodlon gyda phenderfyniad Ms Jones i dderbyn yr MBE

Mae Efa Gruffudd Jones, prif weithredwr yr Urdd, wedi siarad yn gyhoeddus am y tro cyntaf am dderbyn ei hanrhydedd MBE.
 
Ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore Mawrth, dywedodd:
 
"Os ydych chi'n edrych ar y ffordd mae'r Urdd wedi trawsnewid dros y ddegawd ddiwethaf, bron wedi dyblu mewn trosiant, 90 yn fwy o staff, yna 'dw i'n hapus iawn bod fy rhan i, personol i, yn y gwaith yna wedi cael ei gydnabod yn allanol."
 
Gofynnodd y BBC a oedd Ms Jones yn cydnabod bod rhwygiadau wedi bod a bod posibiliad y byddai adlais o hynny yn cael ei weld ar faes Eisteddfod yr Urdd yn y Bala eleni.
 
"'Dw i'n derbyn bod yna amrywiaeth o farn am y pethau yma. Ond ar ddiw ...

darllenwch mwy

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!

15/04/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!


Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael! Mae’r Ap yn rhad ac am ddim ar yr App Store i'w lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad ac Google Play ar gyfer ffonau android.
 
Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael! Mae’r Ap yn rhad ac am ddim ar yr App Store i'w lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad ac Google Play ar gyfer ffonau android.
 
Dyma Ap unigryw ble bydd modd i chi ymchwilio’n hawdd am weithgareddau a digwyddiadau cyfrwng Cymraeg yn eich ardaloedd! Gyda thros 3,000 o weithgareddau gan yr Urdd – dyma’r ffordd i chi ymchwilio’n hawdd i weld beth sy’n digwydd yn eich ardal chi!Ar yr Ap bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau gan sefyd ...

darllenwch mwy