Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Comisiynydd Iaith Kosovo yn dod i Gae...

05/12/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Rhwng 8-10 Rhagfyr bydd Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu Comisiynydd Iaith Kosovo i’w swyddfa yng Nghaernarfon.
 
Yn ystod yr ymweliad tridiau, bydd Comisiynydd Iaith Kosovo, Slaviša Mladenović, yn dysgu am waith y Comisiynydd yng Nghymru o ran sicrhau hawliau siaradwyr Cymraeg a hybu a hwyluso defnydd o’r iaith.
 
Mae Comisiynydd y Gymraeg hefyd wedi trefnu cyfres o ymweliadau addysgiadol a diwylliannol i’r Comisiynydd o Kosovo a rhai o’i swyddogion hŷn. Mae’r rhain yn cynnwys ymweliadau â S4C, Heddlu Gogledd Cymru, Clwb Rygbi Caernarfon a’r cwmni teledu lleol o Gaernarfon, Cwmni Da.
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Mer ...

darllenwch mwy

Dylid penderfynu yn lleol ar niferoed...

05/12/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae dros saith deg y cant o bobl Cymru eisiau gweld penderfyniadau am dargedau tai yn cael eu gwneud yn lleol, ac yn seiliedig ar anghenion lleol, yn hytrach nag yng Nghaerdydd, yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov a gafodd eu rhyddhau.
 
Roedd 72% o'r bobl a holwyd yn yr arolwg, a gafodd ei gomisiynu gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn cytuno y "dylai cynghorau lleol osod targedau tai yn seiliedig ar anghenion eu hardal leol", gyda dim ond 11% yn meddwl y dylai awdurdodau cenedlaethol Cymreig wneud y penderfyniadau. Roedd cefnogaeth gadarn dros bwerau lleol ymysg pob grŵp oedran, cefnogwyr pob plaid ac ym mhob ardal o'r wlad.
 
Daw'r newyddion wrth i Gymdeithas yr Iaith ...

darllenwch mwy

Lori enwog yn cyrraedd Cymru

05/12/2014
Categori: Newyddion

Ydych chi wedi gweld yr hysbyseb am lori goch enwog yn teithio ar hyd y lled y wlad bob 'Dolig? Yna, dyma newydd i chi, mae hi wedi cyrraedd Cymru.  Fe gyrhaeddodd lori eiconig Coca-cola y Maes yng Nghaernarfon fel rhan gyntaf  ei thaith o amgylch y wlad.
 
Bydd y lori yn ymweld â threfi eraill yng Nghymru dros y dyddiau nesaf a dyma'r dyddiadau fel a ganlyn:
 
Wrecsam
Pryd: Dydd Gwener, Rhagfyr 5ed rhwng 12pm-8pm.
Lle: Queens Square, Rhosddu Road, Wrecsam, LL11 1AY.
 
Drenewydd
Pryd: Dydd Sadwrn, Rhagfyr 6ed rhwng 12pm-8pm.
Lle: Maes Parcio Back Lane, The Park, Y Drenewydd, SY16 2NZ.
 
Abertawe
Pryd: Dydd Sul, Rhagfyr 7fed rhwng 11am-7pm.
Ll ...

darllenwch mwy

Rhys Mwyn yn lansio cyfrol newydd

03/12/2014
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Iaith, Newyddion

Rhys Mwyn yn lansio cyfrol newydd


Cam I’r Gorffennol

“Mae angen i’r Cymry fynd allan a darganfod ei hanes.” Dyna farn yr archaeolegydd Rhys Mwyn wrth iddo lansio ei gyfrol newydd Cam I’r Gorffennol.  Aeth Lleol.cymru i’w holi ymhellach am y gyfrol sy’n ymdrin â rhai o brif safleoedd archaeolegol gogledd Cymru,yn amrywio  o olion o’r ail ryfel byd i safle o’r oes haearn, Tre’r Ceiri.
 
Fel yr eglurodd Rhys, “Mae’r llawlyfr yn gyfuniad o sawl agwedd,  dwi’n edrych ar waith ymchwil  blaenorol, sydd wedi’i sgwennu gan archaeolegwyr blaenllaw fel Frances Lynch, adroddiadau  o gloddiadau ac ati ond hefyd yn rhoi gwybodaeth ar sut i gy ...

darllenwch mwy