Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Biggar yn ôl cyn gêm Seland Newydd

10/11/2014
Categori: Newyddion

Biggar yn ôl cyn gêm Seland Newydd


Daeth Rhys Priestland i'r maes yn lle Dan Biggar ddydd Sadwrn

Fe allai Dan Biggar ddychwelyd i garfan Cymru mewn pryd i'r ddwy gêm olaf yng nghyfres yr hydref yn erbyn Seland Newydd a De Affrica.
 
Bu'n rhaid i faswr i Gweilch adael y cae yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn gydag anaf i gesail ei forddwyd, ac fe gafodd James Hook ei alw i'r garfan i gymryd ei le.
 
Ond mewn cynhadledd newyddion ddydd Llun dywedodd hyfforddwr cynorthwyol Cymru Rob Howley ei fod yn disgwyl y byddai Biggar yn ôl mewn pythefnos.
 
Dywedodd hefyd bod Jonathan Davies, Scott Williams a Dan Baker wedi gwella o anafiadau.
 
Dywedodd Howley: "Mae cystadleuaeth am lefydd yn y tîm yn allweddol.
 
"Mae'n braf iawn cael y tri yn &ocir ...

darllenwch mwy

Amnest: Annog pobl i roi'r gorau i'w ...

10/11/2014
Categori: Newyddion

Amnest: Annog pobl i roi'r gorau i'w gynnau


Dywed yr heddlu mai bwriad y cynllun yw ceisio atal gynnau "rhag cyrraedd y dwylo anghywir"

Mae pobl yng Nghymru'n cael eu hannog i "roi'r gorau i'w gynnau" didrwydded yn ystod amnest sy'n para pythefnos.
 
Mae'r ymgyrch, sy'n cychwyn ddydd Llun, yn gofyn i bobl roi'r gorau i ynnau nad oes arnyn nhw eu heisiau neu ynnau anghyfreithlon.
 
Dywed yr heddlu mai bwriad y cynllun yw ceisio atal gynnau "rhag cyrraedd y dwylo anghywir".
 
Ni fydd y rheiny sy'n ildio arfau yn ystod yr ymgyrch yn cael eu herlyn am fod ag arfau anghyfreithlon yn eu meddiant.
 
Menter genedlaethol
 
Dywed heddluoedd Dyfed-Powys, De Cymru a Gwent bod yr amnest yn gyfle i bobl gael gwared ar ynnau sy'n parhau yn eu meddiant er gwaethaf y ffaith bod eu trwydded wedi dod i ben, a ...

darllenwch mwy

Golygon ar yrfa ym myd drama

10/11/2014
Categori: Newyddion

Golygon ar yrfa ym myd drama


Mae pob un o gynhyrchiadau cwmni Hijinx yn cynnwys actorion ag anableddau dysgu

Mae cwrs newydd sbon wedi dechrau yng ngogledd Cymru - y cynta' o'i fath yn yr ardal - i hyfforddi actorion ifanc sydd ag anableddau dysgu.
 
Bydd yr 13 o fyfyrwyr sy'n cael eu hyfforddi yn Academi Hijinx, yn Theatr Scala, Prestatyn, yn dysgu sgiliau perfformio gan gynnwys theatr corfforol, gwaith byrfyfyr, a gwaith masg a chlown.
 
Un o amcanion cwmni theatr Hijinx yw ei gwneud hi'n haws i bobl ag anableddau dysgu ddilyn gyrfaoedd mewn drama, heb wynebu y rhwystrau arferol neu ddiffyg darpariaeth ar eu cyfer.
 
Yr un ym Mhrestatyn yw'r Academi gynta' o'i bath yng ngogledd Cymru, ac mae'n ffrwyth llafur partneriaeth rhwng gwasanaethau cymdeithasol siroedd y gogledd. Gall ...

darllenwch mwy

Rhaglen Hyfforddiant Menter Caerdydd ...

10/11/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd,  yn falch i gyhoeddi’r rhaglen hon o gyrsiau hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer Oedolion yr Hydref hwn.
 
Cyrsiau mis Tachwedd/Rhagfyr
 

Hylendid Bwyd Lefel 2 (1 diwrnod) –Tachwedd 17 / £80Warden Tân Lefel 2 (1 diwrnod) – Tachwedd 24 / £60Gwella’ch Cymraeg (Cwrs Glowyi Iaith) –  Rhagfyr 2 / £80Delio ac Unigolion Heriol (Cwrs 1 diwrnod) –Rhagfyr 10 / £80Cymorth Cyntaf Lefel 2 (1 diwrnod) – Rhagfyr 11 / £80

 
Os hoffech archebu lle ar un o'r cyrsiau, dilynwch y linc isod i ...

darllenwch mwy