Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyfarwyddwr BBC Cymru yn pryderu am f...

07/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Cyfarwyddwr BBC Cymru yn pryderu am ffigyrau gwylio S4C


Mae S4C wedi dweud mai un ffon fesur yn unig yw ffigyrau gwylio

Mae cyfarwyddwr BBC Cymru Wales wedi dweud ei fod yn pryderu am y gostyngiad o un rhan o chwech yn nifer y bobl sydd yn gwylio S4C yn ystod yr oriau brig ac y gallai'r gynulleidfa grebachu hyd yn oed yn fwy. Mewn cyfarfod o Gyngor Cynulleidfa Cymru, fe ddywedodd Rhodri Talfan Davies fod gostyngiad o 17% yng nghynulleidfa S4C yn ystod yr oriau brig yn y ddwy flynedd ddiwethaf yn "bryder go iawn o ran darparu gwerth am arian a gwasanaethu'r gynulleidfa Gymraeg ei hiaith". Mi ddywedodd y cyfarwyddwr hefyd fod penderfyniad S4C i orffen darlledu rhifyn omnibws o Pobol y Cwm a thorri nôl ar y rhifynnau yn y nos yn mynd i arwain at ostyngiad arall yn y nifer sydd yn gwylio. Mew ...

darllenwch mwy

Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?

06/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?


Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?

Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?
 
Mae Cynhyrchwyr cyfres ‘Y Plas’ yn rhoi cyfle i chi gamu nôl bump canrif i Oes y Tuduriaid.
 
Rydym yn chwilio am deuluoedd ac unigolion o bob oed sydd am adael yr 21ain Ganrif a symud i fyw a gweithio yn y Llys.
 
Bydd byw yn y Llys yn golygu gwisgo, gweithio, bwyta a chwarae yn union fel yr oedd hi yn oes y Tuduriaid, a bydd ein camerau ni yn dilyn bob dim sy’n digwydd ar gyfer cyfres fydd yn cael ei darlledu ar S4C.
 
Peidiwch a cholli cyfle i fod yn rhan o brofiad bythgofiadwy ddaw a hanes yn fyw.
 
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r tîm cynhyrchu ar yllys@yllys.co.uk ne ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi pedwar terfynol Dysgwr y Flw...

05/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Cyhoeddi pedwar terfynol Dysgwr y Flwyddyn


ch-d: Susan Carey, Holly Cross, Joella Price, Nigel Annett

Ar ddiwedd diwrnod hynod lwyddiannus yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol, Llanarthne, cyhoeddwyd manylion y pedwar sydd wedi cyrraedd rhestr fer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni.
 
Y pedwar a ddaeth i’r brig mewn cystadleuaeth o safon uchel iawn oedd Nigel Annett, Susan Carey, Holly Cross a Joella Price. Bydd y pedwar yn dod ynghyd eto ar Faes yr Eisteddfod yn Llanelli, ddydd Mercher 6 Awst, am y rownd derfynol cyn clywed canlyniad y gystadleuaeth mewn seremoni arbennig y noson honno ym Mharc y Scarlets, Llanelli.
 
Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, "Cawsom ddiwrnod ardderchog yn Llanarthne.  Mae cystadleuaeth Dysgwr y ...

darllenwch mwy

Her Calan Mai i Radio Cymru

01/05/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Her Calan Mai i Radio Cymru


Her Calan Mai i Radio Cymru


Mae Dyfodol i’r Iaith wedi gosod her i Radio Cymru ar Galan Mai i wella’r gwasanaeth Cymraeg.
 
Mewn llythyr at Bennaeth Rhaglenni Cymraeg a Golygydd Radio Cymru, Sian Gwynedd a Betsan Powys, mae’r mudiad wedi cyflwyno cyfres o gwestiynau am y gwasanaeth presennol a sut y gellir darparu ar gyfer y dyfodol.
 
Derbyniodd y mudiad nifer o gwynion a phryderon gan ei haelodau am safon iaith y cyflwynwyr a’r gormodedd o ganeuon Saesneg sydd ar Radio Cymru. Mae Dyfodol, felly, yn holi pryd y bydd ail wasanaeth Cymraeg ar unrhyw gyfrwng i geisio goresgyn y problemau presennol.
 
Heb enwi unrhyw gyflwynydd unigol, mae Dyfodol i’r Iaith yn holi fel ...

darllenwch mwy