Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyflogau uchel: 'hawl y cyhoedd i wybod'

06/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Cyflogau uchel: 'hawl y cyhoedd i wybod'


Mae'r pwyllgor am i'r nifer sy'n cael mwy na £100,000 gael ei chyhoeddi

Dylai'r cyhoedd gael yr hawl i wybod faint o weithwyr y sector cyhoeddus sy'n derbyn cyflog o fwy na £100,000 y flwyddyn, yn ôl Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad.
Dywedodd y dylai Llywodraeth Cymru osod rheolau i gyrff cyhoeddus ynglŷn â chyhoeddi manylion cyflogau uchel.
Mae'r pwyllgor am i'r nifer sy'n cael mwy na £100,000 gael ei chyhoeddi mewn bandiau o £5,000.
Yn ôl y pwyllgor, dylid cynnwys landlordiaid cymdeithasol sy'n derbyn arian oddi wrth y llywodraeth a'r rheiny sy'n gweithio mewn addysg bellach, addysg uwch, llywodraeth leol a'r Gwasanaeth Iechyd.
'Dadlau gwleidyddol'
Casglodd y pwyllgor fod gwahanol reolau a meini prawf yn cael eu ...

darllenwch mwy

Llywodraeth yn rhoi £10 miliwn i well...

06/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Llywodraeth yn rhoi £10 miliwn i wella gofal sylfaenol


Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cronfa gofal sylfaenol o £10 miliwn i gefnogi'r cynllun newydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun newydd i wella gwasanaethau gofal sylfaenol.
Mae'r cynllun pedair blynedd newydd i fod i sicrhau bod y mwyafrif helaeth o wasanaethau gofal sylfaenol yn cael eu darparu yn y gymuned, a bod cleifion yn derbyn gwasanaethau yn gynt.
Mae gofal sylfaenol yn cynnwys meddygon teulu, optegwyr a deintyddion, a dyma'r gwasanaethau cyntaf y mae'r rhan fwyaf ohonom ni yn cysylltu gyda nhw yn y gwasanaeth iechyd.
Bwriad y cynllun, sy'n cael ei lansio gan y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, yw datblygu gwasanaethau gofal sylfaenol gan yr holl fudiadau a gwasanaethau mewn cymunedau sy'n gallu helpu i wella safon gofal yn y cartref, neu mor agos i'r car ...

darllenwch mwy

Mudiad yn trafod ymdrechion iaith Lly...

06/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mudiad yn trafod ymdrechion iaith Llywodraeth Cymru


Meirion Prys Jones

Bydd cyn-bennaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn cloriannu ymdrechion diweddar Llywodraeth Cymru dros y Gymraeg yng nghynhadledd flynyddol mudiad Dyfodol i’r Iaith yr wythnos nesaf.
Heddiw fe gadarnhaodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y byddai’n cadw’r cyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg yng Nghabinet y Llywodraeth, er gwaethaf galwad gan Gomisiynydd y Gymraeg Meri Huws ar iddo drosglwyddo’r portffolio i rywun arall.
Cafodd Carwyn Jones ei feirniadu’n ddiweddar gan ymgyrchwyr gan gynnwys Cymdeithas yr Iaith ar ôl i’r Bil Cynllunio gael ei gyhoeddi oedd ddim yn cynnwys gair o sôn am y Gymraeg.
Mae Dyfodol i’r Iaith hefyd wedi beirniadu’ ...

darllenwch mwy

Cymru v Awstralia – Cyngor Ar Deithio

06/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae’r tymor rygbi rhyngwladol ar fin dechrau, ac fel arfer mae’r Cyngor wedi cyhoeddi cyngor i bobl sydd yn meddwl dod mewn i ganol y ddinas ar ddyddie’r gemau, gan ddechrau hefo’r gêm rhwng Cymru ac Awstralia ar ddydd Sadwrn.
Mae disgwyl i o leiaf 65,000 o bobl ddod i wylio’r gêm, sy’n cychwyn am 2.30pm.

 
Mae’r Cyngor yn cynghori pobl i adael digon o amser i ddod i mewn i’r ddinas ar gyfer y gêm, ac yn awgrymu mai’r ffordd orau o deithio i’r gêm yw ar drafnidiaeth gyhoeddus a bysus lle bynnag y bo’n bosibl.
Gall unrhyw un sydd am yrru i’r ddinas ddefnyddio gwasanaeth parcio a theithio ...

darllenwch mwy