Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Y Gymraeg a Lidl UK - Ymateb Comisiyn...

11/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Yn dilyn cyswllt rhwng swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a phencadlys Lidl dros y Sul, a chynhadledd ffôn rhwng y Comisiynydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Lidl UK prynhawn Llun, mae Lidl wedi cyhoeddi heddiw (dydd Mawrth) eu bod yn llwyr barchu hawl eu staff i siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid ac ymysg ei gilydd.
 
Bydd Lidl UK hefyd yn diweddaru eu llawlyfr staff yng Nghymru i wneud yn siŵr bod pawb yn ymwybodol o hawliau ieithyddol cwsmeriaid a staff o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws: “Rwy’n falch bod Lidl wedi ymateb i fy llythyr ac wedi gwneud datganiad polisi clir sy'n dileu unrhyw amwysedd ynghylch defnydd o’r Gymra ...

darllenwch mwy

Grayling: 'Gwersi i'w dysgu' wedi llo...

11/11/2014
Categori: Newyddion

Grayling: 'Gwersi i'w dysgu' wedi llofruddiaeth Argoed


Bu farw Matthew Williams ar ôl i'r heddlu saethu gwn Taser tuag ato

"Mae gwersi y bydd angen eu dysgu" yn dilyn marwolaeth dynes mewn achos o ganibaliaeth yn ne Cymru, yn ôl yr Ysgrifennydd Cyfiawnder.
 
Gwnaeth Chris Grayling ei sylw wrth ymateb i gwestiwn ar lawr Tŷ'r Cyffredin oddi wrth Chris Evans, aelod seneddol Islwyn, etholaeth sy'n cynnwys Argoed.
 
Cafodd Cerys Yemm ei llofruddio gan Matthew Williams, oedd newydd ei ryddhau o'r carchar, yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed ger y Coed Duon yr wythnos diwethaf.
 
Bu farw Williams yn y gwesty, sy'n cael ei ddefnyddio fel lloches i bobl ddigartref, ar ôl i'r heddlu saethu gwn Taser ato.
 
Mae post mortem cychwynnol yn awgrymu bod Ms Yemm wedi marw o anafiadau i'w ...

darllenwch mwy

Ail-agor cwest milwr gafodd ei gosbi

11/11/2014
Categori: Newyddion

Bydd cwest i farwolaeth milwr o Gymru fu farw ar ôl cael ei gosbi'n answyddogol ar ddiwrnod poethaf y flwyddyn yn 2006 yn cael ei ail-agor.
 
Roedd Gavin Williams, 22 ac o Hengoed, yn aelod o Ail Fataliwn y Cymry Brenhinol ym marics Tidworth yn Wiltshire.
 
Roedd rhaid iddo wneud ymarfer corff dwys iawn am fod swyddogion yn ei gosbi.
 
Cafwyd tri milwr yn ddieuog o'i ddynladdiad yn 2008 ond mae ei deulu wedi gofyn am ail-agor y cwest.
 
Bydd adolygiad cyn y cwest yn cael ei gynnal ar 27 Tachwedd.
 
Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw      Dyddiad Cyhoeddi: 11/11/2014
 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich se ...

darllenwch mwy

Mwy o ddatganoli i Gymru erbyn mis Ma...

11/11/2014
Categori: Newyddion

Mwy o ddatganoli i Gymru erbyn mis Mawrth 2015


Y gred yw y byddai'r fframwaith newydd yn ei gwneud yn gliriach pa bwerau sy'n perthyn i Fae Caerdy

Mae gweinidogion yn San Steffan wedi addo cyflwyno cynigion "uchelgeisiol" ar gyfer datganoli pellach i Gymru erbyn mis Mawrth 2015.
 
Yn ôl y Farwnes Randerson, o'r Democratiaid Rhyddfrydol, byddai'r newid yn cynnwys symud i fframwaith ble mae rhai pwerau'n cael eu cadw'n ôl gan Lundain.
 
Ychwanegodd y byddai hyn yn "rhoi llawer mwy o eglurder i'r setliad datganoli", gan ei gwneud yn llai tebygol y byddai achosion yn ymwneud â grymoedd y Cynulliad yn cael eu cyfeirio at y Goruchaf Lys.
 
Dywedodd fod 'na wendidau gyda'r model ar hyn o bryd, o gyflwyno grymoedd penodol i Fae Caerdydd, a bod yna gytundeb ar draws y pleidiau i newid y drefn.
 
Dae ...

darllenwch mwy