Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Gruff Rhys a'r Niwl yn canu Ni Yw y B...

12/12/2012
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Gruff Rhys a'r Niwl yn canu Ni Yw y Byd yng Ngwyl Hanner Cant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Hosan Santa* - Gwobr rhif 17: Print acrylic Gruff Rhys yn canu Ni Yw y Byd yng Ngwyl Hanner Cant. Rhoddir gan Celfcalon - yma

Comisiynydd y Gymraeg yn cydnabod her...

11/12/2012
Categori: Newyddion

Comisiynydd y Gymraeg yn cydnabod her y Cyfrifiad


Comisiynydd y Gymraeg yn cydnabod her y Cyfrifiad

Addysg, tai a gwaith yw’r tri ffactor y mae angen mynd i’r afael â nhw ar fyrder meddai Comisiynydd y Gymraeg. 
 
Mewn ymateb i ystadegau Cyfrifiad 2011 a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:

“Yn naturiol, rwyf yn siomedig gyda’r ffigyrau hyn, a’r gostyngiad a welwyd yn y niferoedd a’r canrannau drwyddi draw. Er bod disgwyl y byddai’r map ieithyddol wedi newid ers 2001, mae’n wir dweud bod ystadegau a gyhoeddwyd heddiw yn ysgytwad. Efallai bod yna berygl wedi bod i bawb fynd i ryw gyfforddusrwydd artiffisial ddeng mlynedd yn ôl, gan gredu bod tro ar fyd, a bod twf mewn rhai ardaloedd yn gwneud ...

darllenwch mwy

Cyfrifiad 2011 - ‘argyfwng y Gymraeg’

11/12/2012
Categori: Newyddion

Cyfrifiad 2011 - ‘argyfwng y Gymraeg’


Cyfrifiad 2011 - ‘argyfwng y Gymraeg’

‘Mae’r Gymraeg mewn argyfwng’, dyna ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i ystadegau Cyfrifiad 2011 a gafodd eu rhyddhau heddiw (Dydd Mawrth, Rhagfyr 11).

Yn ôl y Cyfrifiad, yn 2011 roedd 562,000 (19.01%) o bobl yng Nghymru dros 3 oed yn siarad Cymraeg o’i gymharu â 582,368 (20.76%) yn 2001, gostyngiad o 2.75%. Yn strategaeth iaith Llywodraeth Cymru yn ôl yn 2003, mi oedd targed i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg o 5% i 26%. Fe gwympodd y canran o siaradwyr yn holl siroedd y gorllewin, gyda’r gostyngiad mwyaf yn Sir Gaerfyrddin, ond mi welwyd cynnydd bach yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf a Sir Fynwy.

Dywedodd y Gymdeithas y byddan ...

darllenwch mwy

Cyfle i ennill hyd at £1,000

06/12/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae 'Sion a Siân' yn chwilio am gyplau i ymddangos yn y gyfres newydd ar S4C!
 
Cyfle i ennill hyd at £1,000!
 
Does dim rhaid i chi fod yn briod, a gallwch fod yn gwpl o'r un rhyw.
 
Dyddiadau ffilmio - Chwefror 23 a 24 a Mawrth 23 a 24, 2013
 
Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni nawr: events@mrproducer.co.uk 029 2091 6667