Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Llwyddiant ysgolion Cymraeg: cam at d...

23/10/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Llwyddiant ysgolion Cymraeg: cam at ddatblygu pellach


Rhieni dros Addysg Gymraeg

Mae angen gosod canfyddiadau ymchwil diweddar BBC Cymru mewn cyd-destun ehangach i osgoi creu camsyniad.
 
Dyna ymateb RhAG i’r arolwg sy’n cymharu perfformiad disgyblion 11 oed o bob ysgol yng Nghymru ym mhynciau craidd y Gymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.
 
Dywedodd Lynne Davies, ar ran RhAG, “Rhaid ymateb yn ofalus i’r canfyddiadau hyn a’u dehongli fel ciplun ar gyfnod penodol o yrfa addysgol disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae angen gosod y canfyddiadau hyn yn gyfochrog ag ystadegau eraill er mwyn sicrhau darlun teg a chytbwys.
 
“Yn gyntaf oll, rhaid cydnabod a dathlu’r ffaith bod plant mewn ysgolion cyfr ...

darllenwch mwy

'Di-Gymraeg yn cael effaith ar yr iai...

23/10/2014
Categori: Iaith, Newyddion

'Di-Gymraeg yn cael effaith ar yr iaith': Cymdeithas yr Iaith yn cynnig camau ymarferol


amsin Davies, llefarydd cymunedau Cymdeithas yr Iaith

Wrth ymateb i sylwadau'r Prif Weinidog nad oes "modd osgoi" y ffaith bod mewnlifiad yn effeithio ar y Gymraeg, meddai Tamsin Davies, llefarydd cymunedau Cymdeithas yr Iaith:
 
"Da gweld Carwyn Jones yn cydnabod yr effaith mae'r drefn gynllunio yn ei gael ar yr iaith. Nawr mae angen iddo sicrhau bod y Bil Cynllunio yn cael ei addasu er mwyn diogelu'r Gymraeg rhag grymoedd y farchnad rydd. Mae'n hanfodol bod modd gwrthod neu dderbyn cynlluniau arfaethedig ar sail eu heffaith ar yr iaith. Mae angen sicrhau hefyd bod Cynlluniau Datblygu Lleol yn adlewyrchu anghenion lleol, ac nid targedau tai cenedlaethol. Yn ein Bil Cynllunio amgen, ry'n ni'n cynnig ffordd gwbl ymarferol o wneud y petha ...

darllenwch mwy

Canfyddwch sut y gall y Gymraeg fod o...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith

Dewch i ymuno â Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC i ganfod sut all y Gymraeg fod o fantais i’ch busnes.
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014, Llety Parc, Ffordd Parc y Llyn, Llanbadarn, Aberystwyth SY23 3TL
 
6pm tan 8pm, dydd Mercher, 26 Tachwedd 2014, Sosban, The Pump House, Doc y Gogledd, Llanelli SA15 2LF
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth, 2 Rhagfyr 2014, Gwesty’r Celt, Ffordd Bangor, Caernarfon LL55 1AY
 
Dewch i wrando ar brofiadau pob math o bobl busnes a pham eu bod yn defnyddio’r Gymraeg:
 

mae’n hawdd cynnwys ychydig o Gymraeg yn eich busnes
nid yw 2 iaith yn dyblu costau
gallai def ...

darllenwch mwy

Llyfr Cacen Sali Mali wedi ei ryddhau...

23/10/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

Llyfr Cacen Sali Mali wedi ei ryddhau mewn fersiwn rhyngweithiol ar gyfer dyfeisiadau Apple


Llyfr Cacen Sali Mali

Un o’r llyfrau mwyaf poblogaidd llenyddiaeth Cymru ar gyfer plant wedi ei ryddhau mewn fersiwn dwyieithog rhyngweithiol ar gyfer dyfeisiadau Apple.
 
‘Cacen Sali Mali’ yw’r cyntaf sydd wedi ei gynhyrchu yn arbennig ar gyfer cyfres o e-lyfrau mewn partneriaeth rhwng Gwasg Gomer a thîm digidol Cwmni Da.
 
“Mae Sali Mali wedi bod yn rhan o blentyndod nifer o blant ar draws Cymru, ac rydym ni’n falch o sicrhau’r hawliau digidol ar gyfer un o frandiau mwyaf poblogaidd Cymru” meddai Phil Stead, Cyfarwyddwr Digidol Cwmni Da. “Rydym ni’n meddwl bydd plant yn caru gweld y straeon yn dod i fyw trwy ryngweithio, ac wedi cad ...

darllenwch mwy