Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Llenyddiaeth Cymru yn cyrraedd carreg...

27/03/2014
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Ers 2004, mae Llenyddiaeth Cymru wedi dyfarnu dros £1 miliwn ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron, gan alluogi 209 o awduron i ddatblygu eu gwaith mewn ystod o genres. Dros y ddegawd diwethaf, cafodd ffuglen, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, llenyddiaeth i’r arddegau a gwaith ffeithiol greadigol eu cynnwys ymhlith yr Ysgoloriaethau llwyddiannus, ac yn 2011 gwobrwywyd nofelau graffig am y tro cyntaf.
 
Dengys llwyddiannau nodedig Ysgoloriaethau’r gorffennol megis Tair Rheol Anrhefn (Y Lolfa) gan Daniel Davies ac Afallon (Y Lolfa) gan Robat Gruffudd, ill dau yn enillwyr Gwobr Goffa Daniel Owen, bod y cynllun Ysgoloriaethau yn dwyn ffrwyth. Yn ogystal enillodd Tony Bianch ...

darllenwch mwy

Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin

27/03/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin


Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin - Gwenllian Lansdown Davies

Dymuna Swyddogion Cenedlaethol Mudiad Meithrin gyhoeddi eu bod wedi penodi  Dr Gwenllian Lansdown Davies i olynu Hywel Jones fel Prif Weithredwr newydd y Mudiad.
 
Mae Gwenllian Lansdown Davies yn hanu o Fangor yn wreiddiol ac erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Sir Drefaldwyn. Astudiodd Ffrangeg a Sbaeneg yn Rhydychen a byw am gyfnod yn Galisia cyn cwblhau gradd Meistr a Doethuriaeth mewn Athroniaeth Wleidyddol yng Nghaerdydd ble bu hefyd yn diwtor gwleidyddiaeth. Ar ôl cael ei hethol i Gyngor Sir Caerdydd yn 2004, treuliodd gyfnod yn gweithio fel Rheolwr Swyddfa Leanne Wood AC yn y Rhondda cyn cael ei phenodi’n Brif Weithredwr Plaid Cymru yn 2007. Ers 2011, bu’n gwei ...

darllenwch mwy

Carwyn Jones: 'angen hybu mentrau iaith'

25/03/2014
Categori: Iaith

Dywedodd Carwyn Jones y byddai polisi iaith yn cael ei gyflwyno yn ddiweddarach eleni.
 
Mae'r Prif Weinidog wedi dweud bod angen "codi statws a dylanwad" Mentrau Iaith Cymraeg fel rhan o gynllun i hybu'r iaith a nifer y siaradwyr yng Nghymru.
 
Wrth ymateb i ddau adroddiad annibynnol oedd yn edrych ar ffyrdd o gryfhau'r Gymraeg, dywedodd Carwyn Jones bod angen "annog cynllunio gwell ac agwedd mwy cydlynol tuag at hyrwyddo'r Gymraeg".
 
Roedd Mr Jones yn ymateb i adroddiad Adolygiad o Waith y Mentrau Iaith ac adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymunedau Cymraeg.
 
Mae beirniaid wedi dweud bod datganiad y Prif Weinidog yn annigonol.
 
Croesawu
 
Cro ...

darllenwch mwy

Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'

22/03/2014
Categori: Iaith

Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'


Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'

Mae siop Hobo's yn High Street Arcade, Caerdydd
 
Mae rheolwr siop Hobo's yng Nghaerdydd yn dweud ei fod "wedi ei dristau" ar ôl clywed am sylwadau gafodd eu gwneud gan aelod o staff ar wefan gymdeithasol.
 
Roedd un o'r gweithwyr wedi gwneud sylwadau negyddol ynglŷn â sut oedd yr iaith yn swnio, gan ddweud ei fod wedi rhoi'r gerddoriaeth yn uwch o ganlyniad.
 
Mae'r BBC wedi siarad gydag un o'r cwsmeriaid fu yn y siop y diwrnod dan sylw, sydd wedi dweud ei bod hi'n teimlo'n "grac" ar ôl clywed am y sylwadau.
 
Mae rheolwr Hobo's yn dweud ei fod ef a'i deulu yn hollol gefnogol i'r iaith Gymraeg a bod yr aelod o staff wnaeth y sylwadau wedi ymddih ...

darllenwch mwy