Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ar drothwy gŵyl chwedlau fawreddog yn...

16/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd storïwyr, awduron a cherddorion yn dod ynghyd wythnos nesaf yng Nghastell Harlech a Llys Tre-tŵr, Crughywel ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau gan Ŵyl Chwedlau Beyond the Border a Cadw, fel rhan o Flwyddyn Chwedlau 2017.

darllenwch mwy

Grant ar gael i hybu defnydd o'r Gymraeg

16/08/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fod grant gwerth £300,000 ar gael i ariannu prosiectau arloesol, tymor byr gyda’r nod o gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Llongddrylliadau yn cyfrannu at ddyfo...

15/08/2017
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd llongddrylliadau hanesyddol o amgylch arfordir Cymru yn cyfrannu at dwf sector ynni adnewyddadwy morol Cymru.

darllenwch mwy

Y Rhufeiniaid yn dod i Benfro

15/08/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys ger Trefdraeth yn paratoi ar gyfer ymosodiad gan y Rhufeiniaid ar 19 a 20 Awst. Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd y cyfnod yn cael ei ail-greu, a bydd bwyd a rhagor o weithgareddau ar gael.

darllenwch mwy