Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ymgyrchwyr yn gwrthwynebu Wylfa B ar ...

17/05/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Fe fydd dirprwyaeth yn cynrychioli mudiad yn gwrthwynebu codi Wylfa B - PAWB yn teithio i Japan am wythnos o ymgyrchu gyda Chyfeillion y Ddaear Japan rhwng Mai 24 a Mehefin 1.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Lein-yp Maes B

16/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Gyda llai na thri mis i fynd tan yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion lein-yps Maes B, gŵyl gerddoriaeth Gymraeg pwysicaf Cymru, gyda’r Eira, yr Ods a Band Pres Llareggub yn cymryd rhan.  

darllenwch mwy

Tîm pêl-droed Cymru yn dychwelyd i St...

16/05/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ddoe y bydd Cymru’n dychwelyd am y tro cyntaf ers 2011 i Stadiwm y Principality ar gyfer y gêm gyfeillgar yn erbyn Sbaen yn yr Hydref.

darllenwch mwy

Lansio cyfeirlyfr hadau glaswellt i h...

16/05/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd rhifyn newydd o’r cyfeirlyfr hadau glaswellt, sy’n helpu ffermwyr i gynhyrchu gwair a chynyddu elw, yn cael ei lansiad Cymreig yn Nigwyddiad Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yng Ngharnbwll, Four Crosses, ger y Trallwng heddiw.

darllenwch mwy