Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cimychiad afon cynhenid yn ail sefydl...

14/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae rhaglen gadwraeth yng Nghymru i achub cimychiad afon mewn perygl o ddiflannu yn dathlu carreg filltir wrth iddynt ganfod bod y rhywogaeth gynhenid wedi ail ddechrau sefydlu mewn afon ym Mhowys.

darllenwch mwy

Grant gwerth 2.5 miliwn i adfer a chy...

13/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae grant gwerth £2.5 miliwn gan y Loteri Genedlaethol wedi’i sicrhau er mwyn adfer, gwella a dathlu treftadaeth unigryw tirwedd hanesyddol Gwastadeddau Gwent.

darllenwch mwy

Llwyddiant bwrsari ar gyfer pobl ifan...

13/03/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Derbyniodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion arian gan gwmni West Wales Holiday Cottages i gynorthwyo pobl ifanc gyda bwrsari i ddechrau busnesau yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Gwirfoddolwyr yn helpu i ailadeiladu ...

13/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae tîm o wirfoddolwyr diwyd wedi helpu i gwblhau dau gam hollbwysig fel rhan o brosiect i ailadeiladu tŷ crwn ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

darllenwch mwy