Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Lansiad yn denu cynulleidfa fwyaf erioed

13/12/2017
Categori: Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae lansiad llyfr unigryw a gynhaliwyd wythnos diwethaf wedi torri record am ddenu’r gynulleidfa fwyaf erioed ar gyfer lansiad llyfr Cymraeg drwy ddenu dros tair mil o wylwyr.

darllenwch mwy

Plant cynradd yn cystadlu i ennill te...

12/12/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r Nadolig yn prysur agosáu ac mi fydd rhai o gorau plant Cymru yn perfformio carolau gwreiddiol yn y gobaith o gipio gwobr Carol yr Ŵyl 2017.

darllenwch mwy

Yn galw ar fandiau ifanc newydd

12/12/2017
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Maes B a Radio Cymru yn cynnal cystadleuaeth Brwydr y Bandiau eto eleni, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn yr Eisteddfod ym mis Awst.

darllenwch mwy

Cynnig 'sarhaus' i danseilio gweinydd...

12/12/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi ysgrifennu at gynghorwyr Ynys Môn mewn ymdrech i wrthwynebu cynnig a fyddai'n gwrthdroi polisi y cyngor o symud tuag at weinyddu'n fewnol drwy'r Gymraeg.

darllenwch mwy