Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Lansio cynllun newydd i gynorthwyo at...

13/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ffocws cenedlaethol newydd ar ddysgu proffesiynol a dulliau dysgu hyblyg nad ydynt yn amharu ar y diwrnod ysgol yn rhan o becyn gwerth £24 miliwn wedi cael ei lansio gan Lywodaeth Cymru i helpu athrawon i gyflwyno cwricwlwm newydd Cymru.

darllenwch mwy

Cynlluniau ar y gweill i wella profia...

12/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae cynlluniau gan Cadw i wella profiadau ymwelwyr Castell Caernarfon yn dilyn buddsoddiad gwerth £3.3 miliwn gan raglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth Croeso Cymru.

darllenwch mwy

Amgueddfa Ceredigion yn dathlu cyfnod...

12/11/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn dechrau cyfnod y Nadolig gyda diwrnod hudolus, ar Rhagfyr 1af.

darllenwch mwy

Plant yn plannu bylbiau cennin pedr e...

12/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae disgyblion Ysgol Llanystumdwy wedi bod yn plannu 200 o fylbiau Cennin Pedr ar dir Amgueddfa Lloyd George yn ddiweddar fel rhan o brosiect cymunedol gyffrous newydd.

darllenwch mwy