Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ar drothwy Gwobrau'r Selar yn Aberyst...

16/02/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Caiff Gwobrau’r Selar 2018 eu cynnal yn Undeb Myfyrwyr y Brifysgol ar ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Menter Bro Dinefwr yn derbyn arian i ...

15/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Bro Dinefwr wedi bod yn llwyddiannus gyda’u cais am arian i ddatblygu canolfan gymunedol a phrosiect gwerth dros £2 filiwn yng nghanol tref Llandeilo.

darllenwch mwy

Ffermwr ifanc o Drawsfynydd am ymprydio

15/02/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ffermwr ifanc o Drawsfynydd wedi cyhoeddi ei fod yn mynd i fynd heb fwyd am saith niwrnod er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn Codi'r Llen yn Storiel...

15/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bwriad yr artist Iorwen James yn yr arddangosfa ‘Codi’r Llen’ yn Storiel, Bangor yw dangos dawn y marionét i gyfleu cymeriad ac emosiwn, yn ogystal ag adlewyrchu eu pwysigrwydd theatrig.

darllenwch mwy