Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Lansio cardiau post i ddathlu treftad...

16/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yr wythnos hon lansiwyd taflen a chyfres o gardiau post newydd sy’n dathlu treftadaeth arbennig treflun Dolgellau. Lluniwyd darluniadau trawiadol o adeiladau’r dref, sy’n ymddangos ar y cardiau ac yn y daflen, gan fyfyrwyr celf o Goleg Meirion Dwyfor.

darllenwch mwy

Cyfres nodedig am ryfel Fietnam yn de...

15/08/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Heno, fe fydd cyfres nodedig yn dechrau am ryfel Fietnam ar S4C gyda'r bardd Twm Morys yn lleisio.

darllenwch mwy

Canolfan rheolaeth busnes amlwg yn da...

15/08/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae canolfan rheolaeth busnes amlwg yn y gogledd yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed eleni.

darllenwch mwy

Lansio cynllun gwastraff newydd yn Ab...

15/08/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cynllun peilot newydd wedi ei lansio yn Aberystwyth er mwyn helpu hyrwyddo arferion positif yn ymwneud â gwastraff yng nghanol y dref a fydd yn darparu biniau gwastraff cymunedol yn ychwanegol i finiau arferol.

darllenwch mwy