Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Hanes Bro Hedd Wyn yn cael ei adrodd ...

19/07/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Caiff hanes ardal Trawsfynydd ei adrodd o’r newydd mewn cyfrol a gyhoeddir gan Wasg Y Lolfa yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Gweithgareddau gwyddonol o bob math a...

19/07/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fe fydd gweithgareddau gwyddonol o bob math yn digwydd ar faes yr Eisteddfod eleni wrth i ynni carbon isel fod y prif thema ym Mhafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod.

darllenwch mwy

S4C yn cyrraedd cynulleidfaoedd newyd...

18/07/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae ymdrechion S4C i gyrraedd cynulleidfaoedd ar lwyfannau newydd yn gweithio, sy'n newyddion da i'r sianel ac i'r iaith Gymraeg, meddai Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C wrth gyhoeddi Adroddiad Blynyddol y sianel ar gyfer 2016/17.

darllenwch mwy

Côr o ferched ifanc ar ei ffordd i gy...

18/07/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae côr o ferched ifanc o Sir Gaerfyrddin yn hedfan i Latfia yr wythnos hon i gymryd rhan mewn cystadleuaeth fawreddog sy’n denu corau o bob cwr o Ewrop.

darllenwch mwy