Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Gwyddonwyr o Brifysgol Bangor yn darg...

24/04/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Gallai ystlumod sy'n mudo dros fil o filltiroedd o'r Baltig i Ynys Prydain, fod yn allweddol i ddatgelu sut mae mamaliaid sy'n mudo yn dod o hyd i'w ffordd, yn ôl gwyddonwyr o Brifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Caerfyrddin yw un o'r lleoedd gorau i...

24/04/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae un o drefi hynaf Cymru, Caerfyrddin wedi cael ei henwi am y tro cyntaf ar restr un o'r lleoedd gorau i fyw yng ngwledydd Prydain yn ôl y papur newydd The Sunday Times.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen gyda'r nos pafiliwn ...

24/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Fe fydd yna gomisiynau newydd, sioeau uchelgeisiol, a digon o gyfle i fwynhau hen ffefrynnau gyda’r nos ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, ond peidiwch anghofio i archebu tocynnau yn fuan.

darllenwch mwy

Degau o Cofiwch Dryweryn yn ymddangos...

23/04/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yn ddiweddar, cafodd murlun enwog Cofiwch Dryweryn ger Llanrhystud yng Ngheredigion ei ddinistrio yn ystod y nos. Yn dilyn hynny roedd yr ymateb yn syfrdanol wrth i dim o bobl ifanc ailadeiladu’r wal yn ystod y noson ganlynol ac fe ymddangosodd degau o’r murluniau led-led Cymru.

darllenwch mwy