Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cymdeithas yr Iaith yn croesawu fod y...

13/12/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r rôl newydd fel Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Llywodraeth Cymru a fydd bellach yn eistedd o fewn cabinet y Prif Weinidog newydd Mark Drakeford.

darllenwch mwy

Galw am warchod darpariaeth addysg Gy...

13/12/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr sy’n cynrychioli rhieni ym Mhontypridd yn galw ar Gyngor Sir Rhondda Cynon Taf i ailystyried eu cynlluniau ar gyfer ad-drefnu addysg Gymraeg ym Mhontypridd.

darllenwch mwy

Pedr ap Llwyd fydd Prif Weithredwr a ...

13/12/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi mai Pedr ap Llwyd fydd Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru pan fydd Linda Tomos yn ymddeol ym mis Ebrill 2019.

darllenwch mwy

Galw am amddiffyn gwasanaeth Canolfan...

13/12/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi datgan gofid ynglŷn â thoriadau posib i Ganolfannau Iaith Gwynedd.

darllenwch mwy