Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyfle i ddweud eich dweud am 'Steddfo...

17/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfle i chi roi eich ar barn ar yr Eisteddfod eleni mewn holiadur i werthuso’r digwyddiad ym Mae Caerdydd.

darllenwch mwy

Ail Symudiad yn dathlu'r deugain mewn...

17/08/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd y band Ail Symudiad yn dathlu 40 mlynedd o fodolaeth eleni, ac fe fyddant yn ddathlu yn Theatr Felinfach mewn cyngerdd Argyfwng Canol Oed.

darllenwch mwy

Dathlu canlyniadau Lefel A

16/08/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Fe roedd hi’n ddiwrnod mawr i fyfyrwyr lefel A heddiw led-led Cymru wrth iddynt ddychwelyd i’r coleg neu ysgol i ganfod eu canlyniadau.

Ar Log yn dechrau taith genedlaethol ...

16/08/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd eleni, fe wnaeth y grwp gwerin Ar Log ryddhau albwm newydd sef Ar Log VII, ac fe fyddant yn mynd ar daith genedlaethol gan gychwyn yn Theatr Felinfach.

darllenwch mwy