Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Pwy sydd am ennill yn y gêm fawr nos ...

22/02/2019
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gyda gêm fwya’r tymor ar ein gwarthaf ddiwedd prynhawn fory yng Nghaerdydd, mae’r cyffro yn cynyddu ac mae pob Cymro neu Gymraes i gyd yn gweddio fod Lloegr yn mynd i golli.

darllenwch mwy

Magu cysylltiadau ymchwil newydd gyda...

22/02/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd dau ddaearyddwr o Brifysgol Aberystwyth yn teithio i Batagonia’r Ariannin ym mis Mawrth 2019 i adeiladu cysylltiadau ymchwil agosach gyda’r rhanbarth.

darllenwch mwy

Diwrnod o ddathlu i'r teulu yn Wrecsa...

22/02/2019
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu diwrnod o ddathlu i’r teulu cyfan ar Ddydd Gŵyl Dewi yn Nhŷ Pawb, Wrecsam ar Fawrth y 1af.

darllenwch mwy

BBC ‘ymerodraethol’ yn dwyn staff S4C...

22/02/2019
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb gyda thristwch i'r newyddion bod y BBC wedi cyflogi 34 staff S4C, sef ei holl dîm technegol.

darllenwch mwy