Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Sain Ffagan ar restr fer gwobr amgued...

26/04/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cafodd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ei enwi yn un o bump ar restr fer gwobr Amgueddfa'r Flwyddyn 2019 y Gronfa Gelf.

darllenwch mwy

Amgueddfa yn cynnig ffordd newydd i h...

25/04/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Amgueddfa yn Llanelli yn cynnig ffordd newydd o ymchwilio a mwynhau ei harddangosfeydd a'i thiroedd i ymwelwyr sydd ag awtistiaeth, dementia neu anghenion ychwanegol eraill.

darllenwch mwy

Rhaglen yn edrych ar ail-greu llais d...

25/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd rhaglen ddogfen sy’n cael ei darlledu ar S4C nos Sul yn mynd ar daith bersonol ryfeddol sy'n dilyn dyn o Ynys Môn yn ei ymdrech i gael llais tebyg i'w un ei hun gan ddefnyddio technoleg llais Gymraeg arloesol.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn cyhuddo Cyngor Caerdy...

25/04/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas am dorri addewid i agor ysgol benodedig Gymraeg fel rhan o ddatblygiad tai enfawr yn y ddinas.

darllenwch mwy