Manw yn ennill y cyfle i gynrychioli Cymru yn y Junior Eurovision

10/10/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Mae Cymru wedi dewis! Manw yw enillydd cyfres S4C Chwilio am Seren a hi fydd y gantores ifanc gyntaf o Gymru i gymryd rhan yn y Junior Eurovision ym Melarus ym mis Tachwedd.

Cafodd Manw, sy’n wreiddiol o Rosgadfan, ei dewis yn enillydd gan bleidlais gyhoeddus fyw mewn noson arbennig heno (Hydref 9) yn Venue Cymru, Llandudno.

 

“Dwi methu coelio’r peth! Dwi mor hapus. Mae hi’n gymaint o fraint cael cynrychioli fy ngwlad yn Junior Eurovision. Dwi mor falch o gael y cyfle i wneud hyn dros Gymru.

 

“Diolch i bawb am y gefnogaeth ac am fy helpu i. Mae pawb wedi bod mor gefnogol ar hyd y daith. Mae’r genod eraill wedi bod mor neis ac mor gefnogol - diolch i bawb!”

 

Dros yr haf, aeth S4C, a'r cwmni cynhyrchu Rondo Media, ar daith i chwilio am sêr ifanc i gystadlu o dan faner Cymru yn y Junior Eurovision Song Contest mewn cyfres o glyweliadau cyhoeddus, ac fe gafwyd neuaddau llawn perfformwyr ifanc yn awyddus i hawlio eu lle fel Seren Junior Eurovision.

 

Ym mis Medi, mewn cyfres o bedair rhaglen Chwilio am Seren Junior Eurovision ar S4C, fe wynebodd unigolion a grwpiau panel o fentoriaid o'r radd flaenaf - Connie Fisher, Stifyn Parri a Tara Bethan.

 

Roedd gofyn iddynt ddewis 20 o'r perfformwyr i symud ymlaen at y broses fentora ac yna roedd rhaid i'r tri ddewis y chwech gorau i gystadlu yn y rownd derfynol heno yn Llandudno.

 

Tara Bethan oedd mentor Manw. "Dwi mor falch o Manw! Mae’r cyfoeth o dalent dyn ni wedi gweld heno yn profi pam fod Cymru yn cael ei gawl yn Wlad y Gân.”

 

Ond, ar ddiwedd y dydd, nid y mentoriaid oedd yn cael dewis y gantores fuddugol, ond y gwylwyr. Yn ystod y rhaglen fyw heno dangosodd y cyhoedd eu barn drwy bleidleisio am eu ffefryn i gynrychioli Cymru.

 

Manw enillodd bleidlais y cyhoedd, a hi fydd yn perfformio “Hi yw y Berta”, can wreiddiol gan Yws Gwynedd, ym Melarws fis Tachwedd.

 

Tro cyntaf i Gymru

 

Eleni, yw’r tro cyntaf erioed i Gymru gystadlu fel cenedl unigol yn y Junior Eurovision Song Contest.

 

Yn Ewrop, does yr un sioe sy'n cymharu â'r Eurovision Song Contest. Mae'r chwaer gystadleuaeth i berfformwyr ifanc 9-14 oed yn gynhyrchiad yr un mor uchelgeisiol, ac yn denu sylw o bob cornel o Ewrop a thu hwnt. Mae miloedd o bobl yn dod i wylio'r gystadleuaeth yn fyw, ac mae miliynau yn rhagor yn gwylio ar deledu mewn degau o wledydd ar draws y cyfandir.