Lansio Apêl Nadolig Anfonwch Anrheg

13/11/2017

Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn lansio apêl Nadolig newydd sbon heddiw, Anfonwch Anrheg er mwyn cefnogi gwasnaethau iechyd meddwl oedolion hŷn yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Bwriad Anfonwch Anrheg yw ceisio sicrhau Nadolig llawen i gleifion iechyd meddwl oedolion hŷn. Mae’r apêl yn annog y cyhoedd i edrych ar ein rhestr ar wefan amazon.co.uk a phrynu anrheg i’r wardiau iechyd meddwl. Mae modd gweld y rhestr drwy chwilio am Hywel Dda ar amazon. 

 

Mae’r rhestr yn cynnwys dewis eang o anrhegion yn amrywio o £1 i £50 Mae ein timau iechyd meddwl yn gofalu am gleifion mewn awyrgylch ddiogel a chefnogol. Mae’r tîm wedi dewis yr eitemau ar y rhestr yn ofalus gan feddwl pa anrhegion fyddai fwyaf o fudd i’n cleifion. Mae’r rhestr yn cynnwys nwyddau celf a chrefft, teganau a gemau, jig-so’s a llyfrau sy’n addas ar gyfer cleifion dementia a chleifion iechyd meddwl. 

 

Dywedodd Guto Davies, Rheolwr Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn: “Mae’r apêl hwn yn ffordd wych o bwysleisio rôl y gwasanaethau rydym yn ei gynnig. Bydd yr anrhegion wrth apêl Anfonwch Anrheg yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n cleifion. Mae nifer fawr o’n cleifion yn dioddef o ddementia, iselder a gorbryder ac er nad oes gwellhad llwyr i ddementia, mae cymeryd rhan mewn gweithgareddau a sesiynnau arbennig yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Rydym wir yn gwerthfawrogi bob anrheg yr ydym yn eu dderbyn.” 

 

Nadolig arbennig i gleifion iechyd meddwl hŷn

 

Meddai Sarah Jennings, Cyfarwyddwr Llywodraethu, Cyfathrebu ac Ymgysylltu: “Rydym yn falch iawn i lansio apêl Anfonwch Anrheg am yr ail flwyddyn yn olynol gyda’r bwriad o wneud y Nadolig yn un arbennig i’n cleifion iechyd meddwl hŷn. Mae pob anrheg yn adnodd bwysig i’r tîm gwasanaethau iechyd meddwl a fydd yn eu galluogi i gynnig gweithgareddau a sesiynnau o’r safon uchaf. 

 

“Bydd yr anrhegion yn cael eu dosbarthu i Ward Enlli yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, Ward Bryngolau yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli a Ward Santes Non yn Ysbyty Llwynhelyg, Sir Benfro. Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi staff, cleifion a gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru