Gweithdy Sushi cyntaf y Cofis

11/01/2018

Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Fel rhan o’r ymgyrch i godi arian at Ŵyl Fwyd Caernarfon 2018 bydd Gweithdy bwyd Sushi gyda Phil McGrath yn cael ei gynnal yng Nghaffi Te a Cofi Caernarfon ddiwedd y mis.

Wedi byw mewn gwahanol wledydd dros y byd gyda’i waith fel Arbenigwr Masnachol a Rheolwr Prosiect, mae Phil McGrath wedi blasu bwydydd o bob math. Ei hoff fwyd yw sushi ac mae’n ei wneud adref yn aml. Dyma’ch cyfle i ddysgu ganddo mewn noson hwyliog yng nghanol Caernarfon ar noson Santes Dwynwen.

 

Dywedodd Phil McGrath: “Cefais wahoddiad i fyw gyda pherthnasau yng Nghaliffornia am flwyddyn pan o’n i’n 19, ac yno yn nhŷ ffrindiau, ges i’m blas cyntaf o sushi erioed. Roedd o’n brofiad diddorol a chyffrous gan nad o’n i wedi gwneud rhywbeth tebyg o’r blaen, ac ers hynny dwi’n ‘hooked’! Ro'n i'n mynd yn ôl ac ymlaen i Galiffornia am 2 flynedd rhwng 2005-2007 ac mae llefydd sushi, fel Starbucks, yno ar bob gornel. Mae o wedi bod yn boblogaidd iawn ar y 'West Coast' ers yr 80au gyda chymaint o ddylanawad o Siapan yna. 

 

Gwneud sushi adre

 

Ers hynny, fedra i ddim mynd i ddinas heb fynd am sushi, yn aml ar fy mhen fy hun! Rŵan dwi’n byw yng Nghaernarfon ac mae'n eithaf anodd cael wasabi ar dy sashimi yma! Felly, penderfynais ddechrau gwneud o fy hun, a sylweddoli fod o cystal â phan ti'n cael o mewn bwyty. Dwi ‘di gneud sawl noson sushi i bobl ac mae pawb wedi cael gymaint o hwyl yn paratoi’r bwyd.

 

Dwi'n aelod o Grŵp Cynnwys yr Wyl Fwyd, sy’n dod fyny efo syniadau i godi  pres a chynnal digwyddiadau i ddenu'r cyhoedd. Mae nosweithiau fel hyn mor bwysig i'r Wyl, gan bod yr Wyl yn costio dros £25,000 i'w chynnal. Mae trefnwyr yr Wyl yn awyddus i sicrhau ei bod yn parhau i fod yn Wyl ddim i'r cyhoedd.”

 

Bydd y Noson Gweithdy Sushi yn cael ei chynnal ar Nos Iau, Ionawr 25ain, yng Nghaffi Te a Cofi yng Nghaernarfon am 7.30yh. Dim ond lle i 30 sydd, felly sicrhewch eich bod yn prynu tocynnau, sy’n £15, mewn da bryd o siop Palas Print.