Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2253 cofnodion | Tudalen 1 o 226

Llyfr plant newydd yn codi ymwybyddia...

20/07/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr newydd Cymraeg ar gyfer plant a gyhoeddir yr wythnos hon yn dysgu moeswers bwysig am beidio â thaflu sbwriel i’r môr.

darllenwch mwy

Galw am oedi i ariannu ysgolion oherw...

20/07/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn pryderu y bydd datblygiad addysg Gymraeg yn cael ei rwystro tan 2024 wrth i Awdurdodau Lleol gyflwyno ceisiadau am gyllid erbyn diwedd Gorffennaf.

darllenwch mwy

Disgyblion yng Ngwynedd yn cynnal gŵy...

20/07/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes yng Ngwynedd yn cynnal Gŵyl Lechi cyn diwedd tymor yr haf er mwyn dathlu treftadaeth chwarelyddol y dyffryn a chyfrannu at y gwaith o godi ymwybyddiaeth am y cais i ddenu Statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO i’r diwydiant.

darllenwch mwy

Urddo awdur ac ymgyrchydd iaith ym Mh...

19/07/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r athro, awdur, ac ymgyrchydd iaith, Heini Gruffudd wedi’i urddo’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Hanes Bro Hedd Wyn yn cael ei adrodd ...

19/07/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Caiff hanes ardal Trawsfynydd ei adrodd o’r newydd mewn cyfrol a gyhoeddir gan Wasg Y Lolfa yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Gweithgareddau gwyddonol o bob math a...

19/07/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fe fydd gweithgareddau gwyddonol o bob math yn digwydd ar faes yr Eisteddfod eleni wrth i ynni carbon isel fod y prif thema ym Mhafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod.

darllenwch mwy

S4C yn cyrraedd cynulleidfaoedd newyd...

18/07/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae ymdrechion S4C i gyrraedd cynulleidfaoedd ar lwyfannau newydd yn gweithio, sy'n newyddion da i'r sianel ac i'r iaith Gymraeg, meddai Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C wrth gyhoeddi Adroddiad Blynyddol y sianel ar gyfer 2016/17.

darllenwch mwy

Côr o ferched ifanc ar ei ffordd i gy...

18/07/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae côr o ferched ifanc o Sir Gaerfyrddin yn hedfan i Latfia yr wythnos hon i gymryd rhan mewn cystadleuaeth fawreddog sy’n denu corau o bob cwr o Ewrop.

darllenwch mwy

Gwesty 5 seren cynta'r gogledd

18/07/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae gwesty ger Y Bala wedi cael ei ddyfarnu yn westy pum seren gan fod y cyntaf yn y gogledd i gyflawni hynny.

darllenwch mwy

Cerys yn agor arddangosfa Chwedloniae...

17/07/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Llysgennad Blwyddyn Chwedloniaeth Cymru, Cerys Matthews yn agor Arddangosfa Arthur a Chwedloniaeth Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ddiwedd y mis.

darllenwch mwy