Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2645 cofnodion | Tudalen 1 o 265

Llai na 100 diwrnod i fynd tan Eisted...

19/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Gyda llai yna 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod yr Urdd, cynhaliwyd digwyddiad ar Faes y Sioe, Llanelwedd i nodi 100 diwrnod hyd nes y bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cyrraedd ardal Brycheiniog a Maesyfed ar y 28 o Fai – 2 o Fehefin 2018.

darllenwch mwy

Lansio'r maes chwarae digidol cyntaf ...

19/02/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r maes chwarae digidol cyntaf ar fin cael ei lansio'r mis yma yng Ngwynedd.

darllenwch mwy

Arddangosfa i goffáu canmlwyddiant ge...

16/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa Kyffin Williams: Tu ôl i’r Ffrâm yn cael ei hagor yn Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth heddiw.

darllenwch mwy

Barddas yn penodi golygydd newydd

16/02/2018
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Gymdeithas Gerdd Dafod, Barddas wedi cyhoeddi mai Alaw Mai Edwards yw Golygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas.

darllenwch mwy

Ar drothwy Gwobrau'r Selar yn Aberyst...

16/02/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Caiff Gwobrau’r Selar 2018 eu cynnal yn Undeb Myfyrwyr y Brifysgol ar ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Menter Bro Dinefwr yn derbyn arian i ...

15/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Bro Dinefwr wedi bod yn llwyddiannus gyda’u cais am arian i ddatblygu canolfan gymunedol a phrosiect gwerth dros £2 filiwn yng nghanol tref Llandeilo.

darllenwch mwy

Ffermwr ifanc o Drawsfynydd am ymprydio

15/02/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ffermwr ifanc o Drawsfynydd wedi cyhoeddi ei fod yn mynd i fynd heb fwyd am saith niwrnod er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn Codi'r Llen yn Storiel...

15/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bwriad yr artist Iorwen James yn yr arddangosfa ‘Codi’r Llen’ yn Storiel, Bangor yw dangos dawn y marionét i gyfleu cymeriad ac emosiwn, yn ogystal ag adlewyrchu eu pwysigrwydd theatrig.

darllenwch mwy

Dathlu blwyddyn newydd Tseineaidd ym ...

14/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn dod â digwyddiad blynyddol y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn ôl i Fangor ar Chwefror 24ain, gyda gorymdaith liwgar y ddraig a Gala Tsieineaidd i ddathlu 2018, Blwyddyn y Ci.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol arbennig ar Ddiwrnod ...

14/02/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfrol arbennig i ddathu Diwrnod y Llyfr yn cael ei chyhoeddi yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed.

darllenwch mwy