Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 327 cofnodion | Tudalen 1 o 33

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brychei...

23/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y pafiliwn yn y sied defaid, y dawnsio yn y sied geifr a’r rhagbrofion yn y siediau moch a byddant oll yn atseinio i sain canu, cerddoriaeth, cyffro a chwerthin wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed agor ei gatiau i 90,000 o ymwelwyr eleni a hynny ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn enwau lleoedd Brychein...

22/05/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Menter Brycheiniog a Maesyfed yn lansio llyfryn Enwau Lleoedd Brycheiniog a Maesyfed ddydd Gwener, Mehefin 1af, ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanelw

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn ...

11/05/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Wedi misoedd lawer yn darllen trwy gynnyrch llenyddol 2017, mae'r beirniaid wedi dewis eu rhestr fer ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn croes...

10/05/2018
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Cynhelir cynhadledd Symposiwm Mapiau Cymru 2018: Siartio’r Moroedd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar 18fed o Fai.

darllenwch mwy

100 diwrnod tan Eisteddfod Bae Caerdydd

24/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni, a chymerodd y Prif Weithredwr, Elfed Roberts, y cyfle i sôn rhywfaint am y Maes a’r hyn fydd i’w weld yn y Bae yn ystod ei Eisteddfod olaf cyn ei ymddeoliad.

darllenwch mwy

Lansio rhifyn newydd O'r Pedwar Gwynt

04/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r rhifyn newydd o’r Pedwar Gwynt yn olrhain hanes saith chwyldro ynni ar ein Daear, herio’r farn mai pleidlais hiliol oedd y bleidlais Brexit yng Nghymru, a phaentio tywysogaeth Dafydd Elis-­‐Thomas.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Dewi Sant

23/03/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni eu datgelu mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd neithiwr, gyda Gerald Williams, ceidwad yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd yn derbyn gwobr arbennig am gadw'r cof yn fyw am fywyd Hedd Wyn ei ewythr a fu farw ar faes y gad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffo...

20/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffodd ein goleuadau am awr nos Sadwrn yma am 8.30pm i gefnogi Awr Ddaear WWF.

darllenwch mwy

Awdur yn cyhoeddi nofel gyntaf ers 8 ...

20/03/2018
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o brif nofelwyr Cymru wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf ers bron i ddeng mlynedd.

darllenwch mwy

Cyfle o hyd i roi gwobr i gofio ymwel...

15/03/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Er mai ychydig fisoedd yn unig sydd i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym mis Awst, mae cyfle o hyd i roi gwobr i gofio ymweliad yr Eisteddfod â’r brifddinas eleni.

darllenwch mwy