Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 366 cofnodion | Tudalen 1 o 37

Casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cym...

16/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd rhai o gasgliadau pwysig Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dod i Benfro yn dilyn cyhoeddi cydweithrediad cyffrous gyda Chyngor Sir Penfro.

darllenwch mwy

Plant yn meddiannu Llyfrgell Genedlae...

15/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd plant wedi meddiannu Llyfrgell Genedlaethol Cymru heddiw ac yn gwneud y gwaith y mae staff y Llyfrgell yn ei wneud fel arfer.

darllenwch mwy

Cyhoeddi hunangofiant y consuriwr adn...

06/11/2018
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddir hunangofiant y gweinidog poblogaidd, Eirian Wyn o Frynaman yr wythnos hon gyda Hud a Lled gan Wasg y Lolfa.

darllenwch mwy

Y Welsh Whisperer yn anelu i goncro'r...

02/11/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ôl gwerthu miloedd o CDs ar hyd a lled y wlad yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r Welsh Whisperer nawr yn anelu i fod ar frig y siartiau llyfrau ar gyfer y Nadolig gyda’i lyfr newydd.

darllenwch mwy

Cofio aberth TH Parry Williams ganrif...

31/10/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ganrif ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf daeth gwybodaeth newydd am yr effaith bellgyrhaeddol a gafodd y rhyfel ar un o feirdd a llenorion enwocaf Cymru – T. H. Parry Williams.

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn agor Canolfan ...

25/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Llenyddiaeth

Agorwyd Canolfan S4C Yr Egin – canolfan greadigol a digidol newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – yn swyddogol heddiw gan y Gwir Anrh. Carwyn Jones, AC, Prif Weinidog Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cyfrol yn edrych ar fywyd TH P...

25/10/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr sydd wedi lansio yr wythnos hon gan Wasg y Lolfa yn datgelu sawl peth newydd am fywyd a gyrfa un o lenorion Cymraeg enwocaf yr ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Diwrnod #ShwmaeSumae yn mynd o nerth ...

15/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod Shwmae Sumae sy’n dathlu ei chweched flwyddyn eleni ac fe roedd cannoedd o ysgolion, busnesau a sefydliadau yn dathlu'r diwrnod arbennig hwn led-led Cymru a thu hwnt.

darllenwch mwy

Nant Gwrtheyrn yn ennill gwobr Ewrope...

15/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Llenyddiaeth

Nant Gwrtheyrn yn ennill gwobr Ewropeaidd bwysig - RegioStars 2018


Mair Saunders a Jim O’Rourke

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Genedlaethol Cymru, Nant Gwrtheyrn, wedi ennill gwobr Ewropeaidd holl bwysig mewn seremoni wobrwyo ym Mrwsel yr wythnos diwethaf.

darllenwch mwy

Penodi Non Griffith i dîm Comisiynu S4C

12/10/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth

Mae S4C wedi penodi Non Griffith fel Comisiynydd Cynorthwyol y sianel.

darllenwch mwy