Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 303 cofnodion | Tudalen 1 o 31

Ail-lansio’r cyfnodolyn Llên Cymru

07/12/2017
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd prif gylchgrawn academaidd Cymru yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg yn cael ei ail-lansio ar ei newydd wedd ar y 12fed o Ragfyr.

darllenwch mwy

Taith dywys yn Llyfrgell Genedlaethol...

05/12/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig taith tywys am ddim a te a choffi am ddim yng Nghaffi Pen Dinas i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ddydd Llun nesaf.

darllenwch mwy

Llenwi'r bwlch anferthol mewn llyfrau...

04/12/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae dwy o awduron amlycaf Cymru wedi cymryd cam at lenwi’r bwlch ‘anferthol’ sydd mewn llyfrau Cymraeg ar gyfer oedolion ifanc drwy gyhoeddi dwy drioleg newydd sbon yn sgil derbyn comisiwn gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol o atgofion gan Lyn Eb...

01/12/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur Lyn Ebenezer wedi mynegi ei ofid dros y Gymraeg a chefn gwlad mewn cyfrol o atgofion a gyhoeddir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Y Cymry yn ffafrio cerdyn Nadolig

30/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ymchwil newydd yn dangos bod yn well gan y Cymry dderbyn cerdyn Nadolig na neges destun neu ebost yn dymuno Hwyl yr Ŵyl.

darllenwch mwy

Ydio'n syniad da i atgyfodi papur new...

29/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth y newyddion yr wythnos hon fod papur newydd Y Cymro yn cael ei atgyfodi ym mis Mawrth 2019 ar ôl derbyn nawdd i ail ddechrau. Ydych chi'n credu ei bod yn syniad da i ail ddechrau papur newydd Y Cymro? Oes yna dal le i'r papur newydd a gafodd ei sefydlu'n wreiddiol ym 1932 mewn oes dechnolegol?

darllenwch mwy

Agor ffenest ddigidol ar y gorffennol

22/11/2017
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi dechrau'r gwaith gwerthfawr i gofnodi cofnodion myfyrwyr y Brifysgol sy’n dyddio’n ôl bron 150 mlynedd iw digideiddio a’u trawsgrifio er mwyn hwyluso gwaith pori a chwilio.

darllenwch mwy

Stori Iolo Morganwg yn tanio dychymyg...

20/11/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae athro, awdur ac actor a symudodd i Fro Morgannwg wedi ei ysbrydoli gymaint gan hanes Iolo Morgannwg, ysgrifenodd nofel amdano.

darllenwch mwy

Addasu cyfres Na, Nel! i'r llwyfan

17/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfres wreiddiol, boblogaidd Gymraeg i blant bellach yn cael ei haddasu ar gyfer y llwyfan.

darllenwch mwy

Ymateb Manon Ros i gyfnod cythryblus

16/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur Manon Steffan Ros yn cynhoeddi cyfres o ysgrifau dan y teitl Golygon, yr wythnos hon, sy’n trafod rhai o bynciau llosg un o’r cyfnodau mwyaf cythryblus mewn cof.

darllenwch mwy