Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 277 cofnodion | Tudalen 1 o 28

Amgueddfa Ceredigion yn chwilio am wi...

18/08/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fel rhan o Amgueddfa Ceredigion yn agor ei drysau i ddatgelu mynedfa newydd ar y stryd yn ogystal â chaffi a siop newydd sbon danlli yr haf yma, mae'r Amgueddfa ar ei newydd wedd yn chwilio am lu o wirfoddolwyr i helpu gyda gwaith blaen y tŷ.

darllenwch mwy

Ar drothwy gŵyl chwedlau fawreddog yn...

16/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd storïwyr, awduron a cherddorion yn dod ynghyd wythnos nesaf yng Nghastell Harlech a Llys Tre-tŵr, Crughywel ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau gan Ŵyl Chwedlau Beyond the Border a Cadw, fel rhan o Flwyddyn Chwedlau 2017.

darllenwch mwy

Wythnos gofiadwy yn y Brifwyl ym Môn

14/08/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe dyrrodd dros 147,000 o bobl i’r Eisteddfod ym Modedern eleni wrth inni edrych yn ôl ar wythnos brysur a llwyddiannus ar Ynys Môn.

darllenwch mwy

Osian Rhys Jones yn ennill y Gadair

11/08/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Osian Rhys Jones, yn wreiddiol o ardal Y Ffôr, Pwllheli, ond sy’n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn yw enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

darllenwch mwy

Heiddwen Tomos yn ennill y Fedal Ddrama

10/08/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Athrawes o Sir Gaerfyrddin sy’n derbyn Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau cynnar Eisteddfod Ynys ...

09/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

A hithau’n ganrif ers prifwyl y Gadair ddu ym Mhenbedw, mae’r Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern Ynys Môn hyd yma wedi bod yn destun trafodaeth brwd, wrth i’r mwd a’r ciwio hawlio’r sylw ar ddechrau’r wythnos, ond fe roedd uchafbwyntiau hefyd wrth i’r Gwion Hallam gipio’r Goron a Sonia Edwards yn ennill y Medal Ryddiaith.

darllenwch mwy

Sonia Edwards yn ennill ei hail medal...

09/08/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar alwad y corn gwlad yn 1999, Sonia Edwards gododd i dderbyn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn. Ddeunaw mlynedd yn ddiweddarach, gyda’r Eisteddfod yn ôl ar yr ynys, Sonia gododd ar ei thraed eto i dderbyn y Fedal am ei chyfrol ddiweddara

darllenwch mwy

Traddodi darlith am ferched a aeth i ...

08/08/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fu hynt y menywod o Gymru a gafodd eu trawsgludo i Awstralia yn ystod 18fed a’r 19ed ganrif yn cael ei drafod gan y ddarlithwraig mewn troseddeg o Brifysgol Aberystwyth, Dr Lowri Cunnington Wynn, ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw.

darllenwch mwy

Dim teilyngdod yng Ngwobr Goffa Danie...

08/08/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Er i gystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen ddenu mwy o geisiadau nag erioed o’r blaen eleni, nid oedd yr un ymgais yn haeddu’r wobr yn ôl y beirniaid.

darllenwch mwy

Gwion Hallam yn ennill Coron yr Eiste...

07/08/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Nid oedd Gwion Hallam, enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni, prin wedi barddoni ers geni’i blentyn cyntaf bedair blynedd ar ddeg yn ôl.

darllenwch mwy