Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 321 cofnodion | Tudalen 1 o 33

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Dewi Sant

23/03/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni eu datgelu mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd neithiwr, gyda Gerald Williams, ceidwad yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd yn derbyn gwobr arbennig am gadw'r cof yn fyw am fywyd Hedd Wyn ei ewythr a fu farw ar faes y gad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffo...

20/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffodd ein goleuadau am awr nos Sadwrn yma am 8.30pm i gefnogi Awr Ddaear WWF.

darllenwch mwy

Awdur yn cyhoeddi nofel gyntaf ers 8 ...

20/03/2018
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o brif nofelwyr Cymru wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf ers bron i ddeng mlynedd.

darllenwch mwy

Cyfle o hyd i roi gwobr i gofio ymwel...

15/03/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Er mai ychydig fisoedd yn unig sydd i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym mis Awst, mae cyfle o hyd i roi gwobr i gofio ymweliad yr Eisteddfod â’r brifddinas eleni.

darllenwch mwy

Llenwi'r bwlch mewn llyfrau i famau C...

28/02/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un Mam wedi mynd ati i lenwi’r bwlch yn y llyfrau Cymraeg sydd ar gael sydd yn darlunio realiti sefyllfa o fagu plentyn yng Nghymru gyda safbwynt Cymreig a Chymraeg drwy gyhoeddi llyfr newydd fydd yn ganllaw doniol a chynhwysfawr i rieni newydd yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Yn galw am enwebiadau i Wobrau Dathlu...

20/02/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Dim ond tridiau sydd gennych ar ôl i gyflwyno eich enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dathlu Diwylliant Cyntaf Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Barddas yn penodi golygydd newydd

16/02/2018
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Gymdeithas Gerdd Dafod, Barddas wedi cyhoeddi mai Alaw Mai Edwards yw Golygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol arbennig ar Ddiwrnod ...

14/02/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfrol arbennig i ddathu Diwrnod y Llyfr yn cael ei chyhoeddi yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed.

darllenwch mwy

Defnyddio llyfr Cyw i hybu llythrenne...

01/02/2018
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr Cymraeg gwreiddiol i blant wedi ei ddewis ar gyfer cynllun cyffrous gan Lywodraeth Cymru i hybu llythrenedd yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

darllenwch mwy

Vaughan Roderick yn rhoi ei ben ar y ...

30/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick yn rhoi ei ben yntau ar y bloc yn Aberystwyth nos Wener yma pan gaiff ef ei holi am gyfrol newydd o’i waith.

darllenwch mwy