Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 121 cofnodion | Tudalen 1 o 13

Dewch i arfordir Sir Benfro i ddathlu...

17/07/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae pobl yn cael eu hannog i ddod draw i fwynhau tirwedd chwedlonol Arfordir Penfro rhwng 24 a 30 Gorffennaf i ddathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol 2017.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn lansio strategae...

11/07/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Cafodd strategaeth iaith genedlaethol ei lansio heddiw gan Llywodraeth Cymru sy’n anelu i gyrraedd y nod o Filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

darllenwch mwy

Beicio i godi arian at ward famolaeth...

07/07/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Dros y penwythnos, bydd criw o ffrindiau o ardal Tregaron yn codi arian at achos da trwy her tri chopa Cymru, a fydd yn cynnwys dros 13 milltir o gerdded a 105 milltir o feicio rhwng y tri chopa, yn ogystal â 3 milltir o rwyfo. 

darllenwch mwy

Chwilio am syniadau dros drethi newyd...

05/07/2017
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn awyddus i glywed syniadau’r cyhoedd am y math o drethi newydd a ellir eu codi yng Nghymru.

darllenwch mwy

Taclo'r Efwr Enfawr mewn afon ym Mhen...

05/07/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae’r gwaith o ddifa’r rhywogaeth ymledol a niweidiol o afon ym Mhen Llŷn wedi dechrau, ac wedi’i ariannu gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Llwyfannu taith Mwgsi

28/06/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae stori merch sydd wedi goroesi cancr wedi cael ei addasu i’r theatr gan Gwmni'r Frân Wen.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn dros annibyniaeth i Gy...

19/06/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe gafodd llyfryn yn dadlau dros annibyniaeth ei lansio ddydd Sadwrn gan fudiad YesCymru yn ystod ei cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Merch 7 oed o Benfro yn codi £100,000...

12/06/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae merch saith oed o Benfro wedi codi dros £100,000 tuag at ward gancr wnaeth drin ei thad.

darllenwch mwy

Sioe deithiol angen help i greu rhith...

08/06/2017
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd sioe deithiol People’s History of the NHS yn cyrraedd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn fuan ac maent angen eich help i greu rhith amgueddfa.

darllenwch mwy

Dros bwy fyddech chi am bleidleisio?

07/06/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe fydd pobl Gwledydd Prydain yn bwrw eu pleidlais yfory ac mae Lleol.cymru wedi edrych yn ol ar ymgyrchoedd y pleidiau gwleidyddol yng Nghymru. 

darllenwch mwy