Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 137 cofnodion | Tudalen 1 o 14

Grant i ddatblygu technoleg lleferedd...

15/11/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill nawdd i ddatblygu rhaglen fydd yn recordio lleisiau pobl sydd mewn perygl o golli’r gallu i siarad oherwydd canser y gwddf neu glefydau eraill, a chynhyrchu fersiwn synthetig sy’n swnio’n naturiol o lais pob unigolyn.

darllenwch mwy

Lansio Apêl Nadolig Anfonwch Anrheg

13/11/2017
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn lansio apêl Nadolig newydd sbon heddiw, Anfonwch Anrheg er mwyn cefnogi gwasnaethau iechyd meddwl oedolion hŷn yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

darllenwch mwy

Chwaraewr rygbi yn hybu cig eidion Cymru

10/11/2017
Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae Ymgyrch Hybu Cig Eidion Cymru wedi lansio ymgyrch farchnata newydd sy'n cynnwys chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru, Dan Lydiate, i hyrwyddo ymagwedd fwy 'byd go iawn' at iechyd a chryfder.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i ganolfan ymchwil dementia

09/11/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Canolfan Cymru gyfan ar gyfer Ymchwil i Heneiddio a Dementia ym Mhrifysgol Abertawe wedi derbyn hwb ariannu gwerth £1.2 filiwn a fydd yn galluogi'r prosiect i barhau tan 2020. werth £1.2 filiwn a fydd yn galluogi'r prosiect i barhau tan 2020. 

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn datgan cefnogaeth i G...

03/11/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi cyhoeddi cefnogaeth i Gymdeithas Alzheimer Cymru a Farming Community Network fel ei achosion elusennol Llywyddol nesaf.

darllenwch mwy

Rhedwyr Marathon Eryri yn helpu ymchw...

27/10/2017
Categori: Addysg, Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Bydd rhai o’r rhedwyr ym Marathon Eryri ar 28 o Hydref, sy’n cael ei ddisgrifio fel un o marathonau caletaf yn Ewrop, yn helpu ymchwilwyr chwraeon o Brifysgol Bangor gyda’u hymchwil.

darllenwch mwy

Canolfan Gerdd William Mathias yn rho...

23/10/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iechyd, Newyddion

Ers mis Tachwedd 2016, mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi bod yn cynnal sesiynau cerddorol gyda thrigolion hŷn mewn rhai o bentrefi a threfi Gwynedd.

darllenwch mwy

Goleuo'n felyn i godi ymwybyddiaeth d...

17/10/2017
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn goleuo’n felyn yn ystod mis Hydref i helpu i wneud anableddau cudd yn fwy amlwg.

darllenwch mwy

Cydnabod cyfraniad oes i ddarlithydd ...

11/10/2017
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Anrhydeddwyd darlithydd sydd wedi arloesi mewn gofal iechyd trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Galw am fwy o gymorth yn Gymraeg i bo...

10/10/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd, mae sefydlwyr a chefnogwyr gwefan iechyd meddwl yn galw am ragor o wasanaethau Cymraeg.

darllenwch mwy