Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 233 cofnodion | Tudalen 1 o 24

Amgueddfa yn cynnig ffordd newydd i h...

25/04/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Amgueddfa yn Llanelli yn cynnig ffordd newydd o ymchwilio a mwynhau ei harddangosfeydd a'i thiroedd i ymwelwyr sydd ag awtistiaeth, dementia neu anghenion ychwanegol eraill.

darllenwch mwy

Caerfyrddin yw un o'r lleoedd gorau i...

24/04/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae un o drefi hynaf Cymru, Caerfyrddin wedi cael ei henwi am y tro cyntaf ar restr un o'r lleoedd gorau i fyw yng ngwledydd Prydain yn ôl y papur newydd The Sunday Times.

darllenwch mwy

Comisiynydd newydd y Gymraeg yn dechr...

11/04/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Dechreuodd Aled Roberts yn ei swydd fel Comisiynydd y Gymraeg ddechrau mis Ebrill ac am y tri mis nesaf bydd yn teithio hyd a lled Cymru i gyfarfod â phobl ac i ddeall beth yw eu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Cam yn nes at gynnig rhagolygon paill...

10/04/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor yn arwain ar waith ymchwil sydd gam yn nes at gynnig rhagolygon paill mwy cywir i’r bobl hynny sy’n dioddef o glwy’r gwair.

darllenwch mwy

Y celfyddydau yn gallu gwella'r berth...

01/04/2019
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwil gan Brifysgol Bangor a phartneriaid eraill yn dangos bod y celfyddydau yn cadarnhau sgiliau a hyder staff gofal dementia, gan alluogi cyfnewid ystyrlon gyda phreswylwyr sy’n gallu bod yn greadigol.

darllenwch mwy

Arddangosfa Menywod, Rhyfel a Heddwch...

01/04/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bydd yr arddangosfa ‘Menywod, Rhyfel a Heddwch', sydd yn gasgliad o waith gan y ffoto-newyddiadurwraig enwog Lee Karen Stow ar y cyd gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru i’w weld yn Storiel, Bangor tan y 27 o Ebrill.

darllenwch mwy

Nofel newydd yn cael ei chyflwyno i d...

25/03/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyflwynwyd nofel newydd Cefin Roberts, Os Na Ddôn Nhw... a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa i deulu fferm Caerdegog, Ynys Môn ‘am ddal eu tir’ trwy wrthod gwerthu i ddatblygiad Wylfa Newydd.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth genedlaethol 7 b...

20/03/2019
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Heddiw cafodd Twrnamaint Rygbi 7 Bob Ochr ei lansio ar y cyd rhwng yr Urdd ac Undeb Rygbi Cymru.

darllenwch mwy

Cynhyrchion misglwyf am ddim i gleifi...

07/03/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd ddoe y bydd cynhyrchion misglwyf ar gael am ddim i bob menyw yn ysbytai Cymru.

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn dilyn Heddlu Dyfed P...

25/02/2019
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mewn cyfres uchelgeisiol ar S4C o’r enw Ar Goll y’n dechrau nos Fercher yma, bydd cyfle i wylwyr ddilyn ymdrechion Heddlu Dyfed Powys i drio dod o hyd i bobl a phlant sy’n mynd ar goll ar draws y llu.

darllenwch mwy