Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 167 cofnodion | Tudalen 1 o 17

Gwyddonwyr yn darganfod dirgelion sys...

24/04/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Bydd arbenigwyr ym maes parasitoleg o Brifysgol Aberystwyth yn cymryd rhan yn rhaglen Channel 4 ‘Fatberg Autopsy: Secrets of the Sewers’, a fydd yn cael ei darlledu am 9 yr hwyr heno.

darllenwch mwy

Galw am atal ymgynghori ar gladdu gwa...

16/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad PAWB, sy'n ymgyrchu yn erbyn adeiladu gorsaf Wylfa B ym Môn yn yn galw ar lywodraethau Cymru a San Steffan i atal yr ymgynghori sy’n dod i ben ar Ebrill 20 ar gladdfa gwastraff ymbelydrol.

darllenwch mwy

Cwrs beicio ym Mhen-bre yn datblygu a...

12/04/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cynlluniau ar gyfer cwrs beicio ffordd gaeedig ym Mharc Gwledig Pen-bre yn datblygu ar ras.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn chwilio am greu gobai...

11/04/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

‘Gobaith newydd i’r Gymraeg’ fydd thema cyfarfod cyhoeddus mudiad Dyfodol i’r Iaith a gynhelir ar nos Fawrth, 24ain Ebrill yng nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.

darllenwch mwy

Dathlu a chydnabod llwyddiannau ieuen...

04/04/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cynnal ei seremoni wobrwyo flynyddol ar 17fed o Ebrill, a fydd yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau a llwyddiannau’r holl bobl ifanc a fu’n rhan o’r gwasanaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Mynydda'n ddiogel dros y Pasg

28/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gan fod y clociau wedi troi, y dyddiau’n ymestyn, a’r gwanwyn yn dechrau dangos ei liwiau, mae MynyddaDiogel yn annog pawb i wirio rhagolygon y tywydd cyn mentro allan i gerdded ar y mynyddoedd y Pasg hwn.

darllenwch mwy

Ymchwilio i iechyd pobl mewn cymuneda...

27/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Pa fathau o bethau sy'n effeithio ar iechyd a llês pobl mewn cymunedau gwledig yn y canolbarth? Dyma gwestiwn o blith nifer o gwestiynau eraill yn ymweud â iechyd a lles trigolion yn y canolbarth mewn cyfarfod a drefnir gan Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth nos Iau, 5 Ebrill 2018.

darllenwch mwy

Lansio pecyn i hyrwyddo'r Gymraeg yn ...

26/03/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi lansio pecyn newydd i hyrwyddo'r Gymraeg ar lefel gymunedol.

darllenwch mwy

5 unigolyn am newid eu ffordd o fyw m...

23/03/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cyn chwaraewr rygbi, mam yn ei harddegau a nyrs plant ymysg pum person sydd wedi’u dewis i serennu mewn rhaglen iechyd a ffitrwydd newydd ar S4C.

darllenwch mwy

Beirniadu Gweinidog am wrthod cryfhau...

21/03/2018
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu penderfyniad Gweinidog y Gymraeg i wrthod argymhelliad trawsbleidiol i wella'r Safonau Iaith er mwyn sicrhau hawliau i gleifion dderbyn gofal iechyd yn Gymraeg.

darllenwch mwy