Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 184 cofnodion | Tudalen 1 o 19

Malan yn datgelu'r cyfan am ei salwch...

21/06/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth

Mae stori Malan Wilkinson o Gaernarfon yn gyfarwydd i lawer ac yn ei chyfrol Rhyddhau’r Cranc, allan yr wythnos hon gan Y Lolfa, mae Malan yn agor ei chalon ac yn siarad yn ddiflewyn ar dafod am gyfnodau anoddaf ei bywyd a’r brwydrau bu’n ei hymladd.

darllenwch mwy

Gwyl gerdd yn llwyddo i godi £17,000 ...

21/06/2018
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Llwyddodd Gwyl Gerdd Draig Beats yng Ngardd Fotaneg Treborth ger Bangor yn ddiweddar i godi £17,000 tuag at ddarlithydd o Brifysgol Bangor sydd wedi ei pharlysu o ganlyniad i haint a ddioddefodd yn China.

darllenwch mwy

Cyhoedd am weld mwy yn cael ei wneud ...

20/06/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi croesawu ystadegau sy'n dangos bod mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau gweld mwy o ymdrech gan y Llywodraeth i gefnogi'r Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyfres newydd Y Fets yn dechrau

07/06/2018
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Fe fydd cyfres newydd Y Fets yn dechrau heno yn dilyn hynt a helynt Milfeddygon ym Milfeddygfa Ystwyth yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Rhoi sêl bendith i gael gwared ar was...

06/06/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cynlluniau dadleuol i gael gwared ar wastraff wedi’i garthu o safle Gorsaf Ymbelydrol Hinkley Point C ar lannau Cymru wedi derbyn sêl bendith Cyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr yn gwrthwynebu Wylfa B ar ...

17/05/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Fe fydd dirprwyaeth yn cynrychioli mudiad yn gwrthwynebu codi Wylfa B - PAWB yn teithio i Japan am wythnos o ymgyrchu gyda Chyfeillion y Ddaear Japan rhwng Mai 24 a Mehefin 1.

darllenwch mwy

Gwirfoddolwyr o Lanberis yn ennill Gw...

15/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae grŵp o wirfoddolwyr o bentref Llanberis yng Ngwynedd wedi dod i’r brig gan ennill gwobr Glanhau eich Cymuned trwy wledydd Prydain.

darllenwch mwy

Ras seiclo yn dychwelyd i Aberystwyth

11/05/2018
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd ras seiclo OVO Energy Tour Series yn dychwelyd i Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 26 Mai – yr unig rownd Gymreig o'r daith o amgylch trefi a dinasoedd Prydain.

darllenwch mwy

Pryder mudiad iaith dros ddiffyg targ...

04/05/2018
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Dim ond un cyngor sir yng Nghymru sydd gyda thargedau hir dymor i ehangu a normaleiddio addysg cyfrwng Cymraeg er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg, yn ôl ymchwil gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg a gyhoeddwyd cyn seminar sy'n trafod y mater heddiw.

darllenwch mwy

Lansiad Llyfryn Byw a Bod

04/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Cafodd llyfryn newydd ei gyhoeddi yr wythnos hon ar y cyd rhwng Cyngor Ceredigion, Theatr Felinfach a Menter Iaith Cered sy’n rhannu manteision dwyieithrwydd ac yn rhoi braslun o’r gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg yn lleol.

darllenwch mwy