Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 153 cofnodion | Tudalen 1 o 16

Digon o hwyl i'r teulu ym Mharc Arfor...

12/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod o hwyl yn ystod hanner tymor yr wythnos hon, mae gan atyniadau ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddigon i ysbrydoli i archwilio’r dirwedd hon sydd o safon fyd-eang wrth i Flwyddyn y Môr ddechrau o ddifrif.

darllenwch mwy

Ffilm diogelwch ar Snapchat yn ennill...

08/02/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Enillodd ffilm fer a grëwyd gan ddisgyblion drama Blwyddyn 12 Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig yr ail wobr mewn cystadleuaeth genedlaethol.

darllenwch mwy

Amser i siarad – pwysigrwydd yr iaith

01/02/2018
Categori: Iaith, Iechyd

Fel rhan o ddiwrnod Cenedlaethol #AmseriSiarad mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn lansio fideo newydd er mwyn pwysleisio pwysigrwydd derbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

darllenwch mwy

Pobl Tregaron yn dod at ei gilydd i r...

31/01/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae grŵp o bobl leol wedi cymryd cyfrifoldeb dros redeg canolfan hamdden yn Nhregaron, ger Aberystwyth.

darllenwch mwy

Dim cefnogaeth i ddiddymu Comisiynydd...

24/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae dadansoddiad y Llywodraeth o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar eu Bil arfaethedig yn datgelu bod 56% o'r ymatebwyr naill ai'n anghytuno neu'n ansicr am gynnig i ddisodli Comisiynydd y Gymraeg gyda chorff arall, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Cydweithio i greu cenedl dementia gyf...

16/01/2018
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae sioe theatr deuluol newydd yn dod â chanolfannau celfyddydol ac ysgolion ar draws Cymru at ei gilydd i gydweithio i greu cenedl dementia gyfeillgar.

darllenwch mwy

Beti George yn cofio ei chymar David ...

15/01/2018
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Galar personol a brwydr gyhoeddus, dyna hanfod rhaglen bwerus a phersonol sy'n cael ei darlledu nos Fory ar S4C yng nghwmni'r cyflwynydd a'r newyddiadurwraig Beti George.

darllenwch mwy

Galw am wrthdroi'r toriadau ar nifer ...

04/01/2018
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar y llywodraeth Lafur yng Nghymru i wrthdroi eu toriadau i nifer y gwelyau ysbyty yng Nghymru er lles diogelwch clei

darllenwch mwy

Yn eisiau - 5 o bobl ar gyfer cyfle u...

04/01/2018
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r Flwyddyn Newydd fynd rhagddi mae S4C yn cynnig cyfle unigryw i newid hen arferion am byth; i helpu pum person brwdfrydig i gadw at eu hadduned am fywyd FFIT ac iach yn y gyfres newydd FFIT Cymru.

darllenwch mwy

Blwyddyn newydd iachus i rai o rieni ...

02/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfle i rieni a gofalwyr Ynys Môn i fynychu sesiynau ffitrwydd di-dâl am bum wythnos mewn chwe ardal ar draws yr ynys yn dechrau fis yma.

darllenwch mwy