Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 202 cofnodion | Tudalen 1 o 21

Cylchoedd tywod yn codi ymwybyddiaeth...

17/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r artist ‘cylchoedd tywod’ Marc Treanor wedi dylunio a chreu’r patrwm yn y tywod ar Draeth y Gogledd yn Ninbych y Pysgod i godi ymwybyddiaeth o Apêl Tswnami Indonesia DEC Cymru (Disasters Emergency Committee Cymru), a lansiwyd ar 4 Hydref i godi arian ar gyfer goroeswyr y Tswnami.

darllenwch mwy

Diwrnod #ShwmaeSumae yn mynd o nerth ...

15/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod Shwmae Sumae sy’n dathlu ei chweched flwyddyn eleni ac fe roedd cannoedd o ysgolion, busnesau a sefydliadau yn dathlu'r diwrnod arbennig hwn led-led Cymru a thu hwnt.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig deg ...

10/10/2018
Categori: Hamdden, Iechyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynd ati i ddewis deg o deithiau cerdded gwerth chweil – felly, pa un a ydych yn gerddwr profiadol ynteu’n mwynhau mynd ar dro hamddenol gyda’ch teulu a’ch cyfeillion, fe fydd yna rywle ichi ei ddarganfod.

darllenwch mwy

Galw am sefydlu adran Gymraeg i'r Lly...

01/10/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae angen symud cannoedd o swyddi allan o’r brifddinas er mwyn hybu cymunedau Cymraeg, meddai Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Ymgyrch un dyn o Wynedd i godi ymwyby...

28/09/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae perchennog ci o Harlech yng Ngwynedd wedi cymryd yr awenau ynghylch gwastraff cŵn yn ddiweddar drwy gynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth perchnogion sydd ddim yn glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes mewn ardaloedd cyhoeddus o fewn y gymuned.

darllenwch mwy

Cynhyrchiad newydd sbon yn addysgu am...

14/09/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cynhyrchiad newydd ‘Hudo / Tempted’ gan Gwmni Theatr Arad Goch yn mynd ar daith o amgylch ysgolion uwchradd Ceredigion a Sir Gâr dros fis Hydref a Tachwedd.

darllenwch mwy

Gobaith a thor calon siwrnai IVF mewn...

07/09/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Fe wnaeth y gantores amlwg Elin Fflur, a'i gŵr Jason, sy'n byw yn Ynys Môn, un o benderfyniad mwyaf eu perthynas wrth adael y camerâu i mewn i gofnodi eu taith IVF o'r dechrau i'r diwedd mewn ffilm onest a theimladwy, Chdi, Fi ac IVF sydd mlaen Nos Sul yma ar S4C.

darllenwch mwy

Cyngor Ceredigion yn cytuno ar ddatga...

05/09/2018
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion am y tro cyntaf erioed wedi ymrwymo i gydymffurfio gyda datganiad blynyddol er Atal-Caethwasiaeth.

darllenwch mwy

Croesawu camau i atal chwant bwyd ymy...

14/08/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwyr addysg o Brifysgol Bangor wedi croesawu mentrau fel Rhaglen Newyn Gwyliau Cyngor Sir y Fflint, sy'n ceisio rhoi sylw i dlodi sy'n gysylltiedig â chwant bwyd tu allan i adegau tymor ysgolion.

darllenwch mwy

Pobl hŷn yn helpu tyfu economi Cymru,...

31/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae mwy a mwy o bobl dros eu 65 oed yn byw ac yn gweithio yng Nghymru heddiw, ac mae eu cyfraniad at economi Cymru’n tyfu, yn ôl economegwyr iechyd o Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Prifysgol Bangor.

darllenwch mwy