Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 223 cofnodion | Tudalen 1 o 23

Cyfres newydd o Pawb a'i Farn yn dechrau

20/02/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfres newydd o Pawb a’i Farn yn dechrau nos fory ar S4C a fydd yn rhoi cyfle i bobl o bob cwr o Gymru i leisio eu barn ar faterion llosg y dydd yn cynnwys Brexit.

darllenwch mwy

Mesurau newydd i daclo troseddau gwas...

20/02/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae cosbau penodedig newydd i helpu i atal gwastraff cartref rhag cael ei dipio'n anghyfreithlon wedi cael eu pasio yn y Cynulliad ac yn dod i rym yfory.

darllenwch mwy

Ansawdd aer yng Ngheredigion gyda’r g...

20/02/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae adroddiad newydd wedi dangos bod ansawdd aer yng Ngheredigion gyda'r gorau yng Nghymru. Mae lefelau rhai llygryddion aer yn cwympo yn y sir.

darllenwch mwy

Cynrychiolydd o Geredigion ar fwrdd c...

14/02/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Thomas Evans, o Geredigion, wedi cael ei ddewis i ymuno â 10 person ifanc arall o ar draws Cymru, i eistedd ar Fwrdd Ieuenctid Cenedlaethol.

darllenwch mwy

Pobl ifanc sy'n gadael gofal i gael e...

14/02/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans AC, wedi cyhoeddi ddoe y bydd deddfwriaeth newydd i eithrio pobl ifanc sy'n gadael gofal rhag talu'r dreth gyngor yn dod i rym ar Ebrill y1af.

darllenwch mwy

Sicrhau mynediad at Gerddoriaeth Cymr...

08/02/2019
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor a Mudiad Merched y Wawr yn lansio apêl ar Ddiwrnod Miwsig Cymru, i bobl gysylltu gyda’u hawgrymiadau o’u hoff ganeuon o bob cyfnod.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn cyhoeddi cynlluniau...

07/02/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr wedi cyhoeddi y bydd paratoadau manwl yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer Brexit er mwyn cefnogi pobl led-led Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Cofnodion meddygol hen ysbyty meddwl ...

30/01/2019
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Cofnodion meddygol yr hen ysbyty meddwl Dinbych yng Ngogledd Cymru yw ysbrydoliaeth drama Gymraeg newydd fydd yn teithio Gwanwyn yma.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yng 100 uchaf S...

22/01/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i henwi yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Prydain gan elusen cydraddoldeb Stonewall ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

darllenwch mwy

Cyflwyno Cist Cof Cymuned i gartrefi ...

22/01/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae preswylwyr mewn tair o gartrefi gofal Cyngor Gwynedd yn elwa o gynllun arbennig sy’n defnyddio hen luniau ac archif sain i helpu hel atgofion am eu magwraeth.

darllenwch mwy