Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 194 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Croesawu camau i atal chwant bwyd ymy...

14/08/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwyr addysg o Brifysgol Bangor wedi croesawu mentrau fel Rhaglen Newyn Gwyliau Cyngor Sir y Fflint, sy'n ceisio rhoi sylw i dlodi sy'n gysylltiedig â chwant bwyd tu allan i adegau tymor ysgolion.

darllenwch mwy

Pobl hŷn yn helpu tyfu economi Cymru,...

31/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae mwy a mwy o bobl dros eu 65 oed yn byw ac yn gweithio yng Nghymru heddiw, ac mae eu cyfraniad at economi Cymru’n tyfu, yn ôl economegwyr iechyd o Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Prifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Cyhoeddi blaenoriaethau ar gyfer coet...

25/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Ehangu coetiroedd Llywodraeth Cymru a gwella eu cyflwr ac amrywiaeth yw rhai o’r blaenoriaethau a gyhoeddwyd mewn adroddiad yr wythnos hon gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Agor arddangosfa o waith celf unigoli...

17/07/2018
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Bydd arddangosfa o waith celf gan unigolion sy’n byw gyda dementia cynnar yn agor heddiw yn Ysbyty Alltwen, Tremadog yng Ngwynedd

darllenwch mwy

Y Gwasanaeth Iechyd yn dathlu'r 70

05/07/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Gwasanaeth Iechyd yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed heddiw ac fu yna ddathliadau ar hyd a lled Cymru i nodi’r dyddiad arbennig.

Cerdd i wardiau plant ysbytai Cymru

04/07/2018
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn 70 oed mae cerdd arbennig wedi ei chreu gan Fardd Plant Cymru i wardiau plant yr ysbytai.

darllenwch mwy

Deall yn Gymraeg sut beth ydi byw gyd...

03/07/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd profiad rhithwir yn cael ei lansio ar y 5ed o Orffennaf yng Ngaleri Caernarfon i helpu defnyddwyr i ddeall sut beth yw byw gyda dementia yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Apelio ar y cyhoedd i fod yn wyliadwr...

02/07/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Dros y dyddiau diwethaf mae ardal Eryri wedi bod ymhlith y poethaf yng Ngwledydd Prydain. Gyda'r tir erbyn hyn yn sych grimp, mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol yn apelio ar y cyhoedd i fod yn wyliadwrus rhag cynnau tân yng nghefn gwlad Eryri.

darllenwch mwy

Ras yr Iaith yn croesi’r Fenai am y t...

28/06/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd Ras yr Iaith yn croesi’r Fenai am y tro cyntaf erioed ar y 4ydd o Orffennaf eleni.

darllenwch mwy

Cadw llyn naturiol mwyaf Cymru yn ddi...

27/06/2018
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Fe fydd posib canfod mwy am y gwaith i sicrhau bod llyn naturiol mwyaf Cymru - Llyn Tegid ger Y Bala yn aros yn ddiogel yn yr hirdymor mewn sesiwn fis nesaf.

darllenwch mwy