Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 126 cofnodion | Tudalen 1 o 13

Ugain mlynedd o ddatganoli; beth yw c...

15/09/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Union ugain mlynedd ers araith Ron Davies, yn y rhaglen Huw Edwards: Datganoli 20 ar S4C nos Fawrth yma, mae'r newyddiadurwr a darlledwr yn ymweld â phobl a busnesau ar hyd a lled y wlad i bwyso a mesur effaith datganoli ar fywyd yng Nghymru heddiw.

darllenwch mwy

Nawdd i gynnal ymchwil pellach ar gle...

31/08/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor wedi derbyn dros hanner miliwn o bunnoedd o nawdd gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil pellach ar glefyd Dementia.

darllenwch mwy

Codi arian ac ymwybyddiaeth o Ddement...

15/08/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Daeth pobl o bob rhan o Wynedd a thu hwnt yn cynnwys y personoliaeth teledu enwog Russell Grant i Borthmadog yn ddiweddar i gymryd rhan mewn digwyddiad elusennol i helpu codi arian ar gyfer Alzheimer’s Research UK.

darllenwch mwy

Galw am fwy o siaradwyr Cymraeg ym ma...

14/08/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, mae canran y staff ym maes iechyd meddwl sy’n gallu siarad Cymraeg yn isel iawn – gyda’r ganran cyn ised â 1.9% mewn rhai byrddau iechyd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am feddyginiaethau gw...

26/07/2017
Categori: Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir yr wythnos hon yn codi’r llen ar hen arferion meddygaeth werin Cymru yn negawdau cyntaf yr ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Dewch i arfordir Sir Benfro i ddathlu...

17/07/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae pobl yn cael eu hannog i ddod draw i fwynhau tirwedd chwedlonol Arfordir Penfro rhwng 24 a 30 Gorffennaf i ddathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol 2017.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn lansio strategae...

11/07/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Cafodd strategaeth iaith genedlaethol ei lansio heddiw gan Llywodraeth Cymru sy’n anelu i gyrraedd y nod o Filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

darllenwch mwy

Beicio i godi arian at ward famolaeth...

07/07/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Dros y penwythnos, bydd criw o ffrindiau o ardal Tregaron yn codi arian at achos da trwy her tri chopa Cymru, a fydd yn cynnwys dros 13 milltir o gerdded a 105 milltir o feicio rhwng y tri chopa, yn ogystal â 3 milltir o rwyfo. 

darllenwch mwy

Chwilio am syniadau dros drethi newyd...

05/07/2017
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn awyddus i glywed syniadau’r cyhoedd am y math o drethi newydd a ellir eu codi yng Nghymru.

darllenwch mwy

Taclo'r Efwr Enfawr mewn afon ym Mhen...

05/07/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae’r gwaith o ddifa’r rhywogaeth ymledol a niweidiol o afon ym Mhen Llŷn wedi dechrau, ac wedi’i ariannu gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy