Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 208 cofnodion | Tudalen 1 o 21

Y galw am gyfraniadau gan yr Apêl Teg...

12/12/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae mwy o deuluoedd nag erioed o'r blaen wedi gofyn am gymorth gan Apêl Teganau Nadolig Cyngor Sir Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Treialu technoleg sy'n helpu'r rhai s...

20/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ffordd newydd o ddefnyddio technoleg i helpu'r rhai sy'n byw gyda dementia yn cael ei threialu am y tro cyntaf yng Nghanolfan Arddio Fron Goch, ger Caernarfon.

darllenwch mwy

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ...

16/11/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect gwirfoddoli Llwybrau, sy’n helpu pobl 16 oed a hŷn i wella eu hiechyd a’u lles a meithrin sgiliau a phrofiadau newydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn yr awyr agored, yn cynnal diwrnod blasu er mwyn recriwtio rhagor o wirfoddolwyr yng ngogledd Sir Benfro.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol sy'n llawn o ffeithia...

07/11/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi y llyfr Cymraeg cyntaf ym maes Freakonomics - math o lyfrau poblogaidd sy’n datgelu bod y pethau rydym yn eu cymryd yn ganiataol yn anghywir, a hynny yn ôl darganfyddiadau gwyddonol cyfoes.

darllenwch mwy

Paratowch am lai o olau dydd wrth fen...

26/10/2018
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Wrth i ni baratoi i droi’r clociau’n ôl y penwythnos hwn gofynwn i gerddwyr gynllunio eu teithiau i gefn gwlad neu fynyddoedd Eryri’n ofalus dros y misoedd nesaf, gan gofio caniatau ar gyfer llai o olau dydd.

darllenwch mwy

Staff Cyngor Ceredigion yn dathlu Diw...

19/10/2018
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bu staff Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu diwrnod Shwmae Su’mae wrth goginio yr wythnos hon yn ystod eu sesiwn wythnosol o Glwb Cinio Cymraeg.

darllenwch mwy

Cylchoedd tywod yn codi ymwybyddiaeth...

17/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r artist ‘cylchoedd tywod’ Marc Treanor wedi dylunio a chreu’r patrwm yn y tywod ar Draeth y Gogledd yn Ninbych y Pysgod i godi ymwybyddiaeth o Apêl Tswnami Indonesia DEC Cymru (Disasters Emergency Committee Cymru), a lansiwyd ar 4 Hydref i godi arian ar gyfer goroeswyr y Tswnami.

darllenwch mwy

Diwrnod #ShwmaeSumae yn mynd o nerth ...

15/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod Shwmae Sumae sy’n dathlu ei chweched flwyddyn eleni ac fe roedd cannoedd o ysgolion, busnesau a sefydliadau yn dathlu'r diwrnod arbennig hwn led-led Cymru a thu hwnt.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig deg ...

10/10/2018
Categori: Hamdden, Iechyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynd ati i ddewis deg o deithiau cerdded gwerth chweil – felly, pa un a ydych yn gerddwr profiadol ynteu’n mwynhau mynd ar dro hamddenol gyda’ch teulu a’ch cyfeillion, fe fydd yna rywle ichi ei ddarganfod.

darllenwch mwy

Galw am sefydlu adran Gymraeg i'r Lly...

01/10/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae angen symud cannoedd o swyddi allan o’r brifddinas er mwyn hybu cymunedau Cymraeg, meddai Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

darllenwch mwy