Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 115 cofnodion | Tudalen 1 o 12

Lansio llyfryn dros annibyniaeth i Gy...

19/06/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe gafodd llyfryn yn dadlau dros annibyniaeth ei lansio ddydd Sadwrn gan fudiad YesCymru yn ystod ei cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Merch 7 oed o Benfro yn codi £100,000...

12/06/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae merch saith oed o Benfro wedi codi dros £100,000 tuag at ward gancr wnaeth drin ei thad.

darllenwch mwy

Sioe deithiol angen help i greu rhith...

08/06/2017
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd sioe deithiol People’s History of the NHS yn cyrraedd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn fuan ac maent angen eich help i greu rhith amgueddfa.

darllenwch mwy

Dros bwy fyddech chi am bleidleisio?

07/06/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe fydd pobl Gwledydd Prydain yn bwrw eu pleidlais yfory ac mae Lleol.cymru wedi edrych yn ol ar ymgyrchoedd y pleidiau gwleidyddol yng Nghymru. 

darllenwch mwy

Cyhoeddi Alexandra Roach yn llysgenna...

26/05/2017
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda wedi cyhoeddi mai Alexandra Roach yw llysgennad newydd yr elusen. Bydd yr actores, sy’n wreiddiol o Rydaman yn cyd-weithio gyda’r elusen drwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo eu gwaith.

darllenwch mwy

Wythnos iechyd meddwl yn dechrau ar S4C

08/05/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fel rhan o wythnos o raglenni ar S4C sy'n annog sgwrs am iechyd meddwl, bydd Matt Johnson: Iselder a Fi ar S4C nos Fercher yma, yn adrodd ei stori.

darllenwch mwy

Sesiwn Fawr Dolgellau yn codi arian a...

03/05/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Llwyddwyd i godi £2200 at achos da yn Nolgellau yn ddiweddar yn dilyn cynnal ocsiwn addewidion i ddathlu pen-blwydd Sesiwn Fawr Dolgellau yn 25 oed ym mis Gorffennaf.

darllenwch mwy

Croesawu camau bwrdd iechyd i Gymreigio

02/05/2017
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd Hywel Dda gan bwysleisio bod angen newid meddylfryd yn yr hirdymor.

darllenwch mwy

Croesawu dyfarniad Tribiwnlys y Gymraeg

28/04/2017
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad Tribiwnlys y Gymraeg i wrthod apêl gan Gyngor Sir Benfro ynglŷn â’r Safonau iaith.

darllenwch mwy

Merch 5 oed yn codi £100,000 i ward g...

25/04/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Ar y 1af o Fai 2015 fe benderfynodd merch fach bump oed o Sir Benfro ei bod eisiau codi arian i’r ward wnaeth drin ei thad o gancr. Roedd yn gobeithio codi £50 ac erbyn hyn mae’n agosau at swm anhygoel o £100,000.

darllenwch mwy