Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1015 cofnodion | Tudalen 1 o 102

S4C a theledu Llydaw yn cyd-gynhyrchu...

13/08/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd S4C a theledu Llydaw yn cyd-gynhyrchu dwy raglen ddogfen eleni am y tro cyntaf erioed.

darllenwch mwy

Tair o ddysgwyr o'r gogledd orllewin ...

13/08/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae tair o ddysgwyr darpariaeth Dysgu Cymraeg y Gogledd Orllewin wedi ennill gwobr goffa Basil Davies mewn seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Mudiad yn gosod her i Gyngor Caerdydd...

07/08/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â Chaerdydd yr wythnos hon, mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi gosod her i Gyngor Caerdydd i sicrhau bod 1 o bob 5 o ddisgyblion y ddinas yn cael lle mewn dosbarthiadau Derbyn cyfrwng Cymraeg erbyn 2025.

darllenwch mwy

Catrin Dafydd yn ennill Coron Eistedd...

06/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni yw’r bardd a’r llenor Catrin Dafydd.

darllenwch mwy

Gwell cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymrae...

06/08/2018
Categori: Iaith, Newyddion

Parhau i wella mae’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg gyda sefydliadau cyhoeddus, yn ôl adroddiad newydd gan Gomisiynydd y Gymraeg.

darllenwch mwy

Mudiad yn tarfu ar agoriad siop Icela...

31/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae grŵp o ymgyrchwyr wedi tarfu ar agoriad swyddogol siop newydd Iceland yn y Rhyl heddiw gan gwyno am y diffyg darpariaeth Gymraeg.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi partneriaeth newydd f...

30/07/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae’r darlledwr S4C a’r dosbarthwr annibynnol all3media international wedi cyhoeddi menter newydd a fydd yn golygu y bydd y ddau gwmni’n gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu a dosbarthu rhaglenni gydag apêl fyd-eang.

darllenwch mwy

Mudiad yn galw am gyfarfod gyda Phrif...

27/07/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi gofyn am gyfarfod buan gyda Phrif Weithredwr S4C i drafod eu pryderon ynglŷn â sut mae’r sianel yn blaenoriaethu’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Miri i'r teulu yng Nghaergybi dros y ...

26/07/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd tipyn o firi yng Nghaergybi ar fore Sul yma, wrth i Betsan Brysur, Tara Tan Toc, a chymeriadau eraill S4C, ymuno yn y rhialtwch gyda’r teuluoedd Môn ym Mhabell Fawr Gŵyl Caergybi ar y Lawnt ger traeth Newry.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Albwm Cymra...

26/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda phythefnos i fynd tan y seremoni, heno cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn. Cyhoeddir enw’r enillydd mewn seremoni yn yr Eisteddfod ar ddydd Iau 9 Awst.

darllenwch mwy