Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1102 cofnodion | Tudalen 1 o 111

Diwrnod o ddathlu i'r teulu yn Wrecsa...

22/02/2019
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu diwrnod o ddathlu i’r teulu cyfan ar Ddydd Gŵyl Dewi yn Nhŷ Pawb, Wrecsam ar Fawrth y 1af.

darllenwch mwy

BBC ‘ymerodraethol’ yn dwyn staff S4C...

22/02/2019
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb gyda thristwch i'r newyddion bod y BBC wedi cyflogi 34 staff S4C, sef ei holl dîm technegol.

darllenwch mwy

Drama heriol newydd ar gyfer myfyrwyr...

21/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith

Mae Hwb yn ddrama wreiddiol gyfoes i bobl ifanc gan enillydd y fedal ddrama, Rhian Staples sy’n cael ei chyhoeddi wasg Wasg y Lolfa yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Croesawu bod siaradwr Cymraeg i fod y...

21/02/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr iaith wedi llongyfarch cynghorwyr Sir Gâr ar eu penderfyniad y dylai eu Prif Weithredwr nesaf fod yn ddwyieithog.

darllenwch mwy

Cyfres newydd o Pawb a'i Farn yn dechrau

20/02/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfres newydd o Pawb a’i Farn yn dechrau nos fory ar S4C a fydd yn rhoi cyfle i bobl o bob cwr o Gymru i leisio eu barn ar faterion llosg y dydd yn cynnwys Brexit.

darllenwch mwy

Gorymdaith Gŵyl Ddewi gyntaf tref Amlwch

19/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd plant ysgolion cynradd dalgylch Amlwch yn cau am hanner tymor mis Chwefror mewn steil wrth i 300 o blant ymgynnull i orymdeithio drwy’r stryd fawr Amlwch fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi.

darllenwch mwy

Gweithgareddau lu ar y gweill gyda Me...

19/02/2019
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi lansio rhaglen newydd o’r enw Hwyl Dewi 2019 sef canllaw llawn gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog i blant, pobl ifanc, teuluoedd ac oedolion dros wyliau hanner tymor Chwefror a phenwythnos Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Ar drothwy dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ...

18/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu dathliad Gŵyl Dewi sydd hefyd yn ddathliad o ieuenctid, diwylliant a hunaniaeth Gymreig y dref yn Y Fflint ddydd Gwener yma.

darllenwch mwy

Cymuned Caergybi yn dathlu mewn cyngerdd

15/02/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd criw eiddgar o bobl ifanc Ynys Môn yn cynnal cyngerdd i bobl o bob oed yng Nghaergybi nos Iau nesaf, er mwyn i’r gymuned ddod ynghyd a chlosio i ddathlu traddodiad Cymraeg Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Mudiad yn galw am sylw hanfodol i gyn...

14/02/2019
Categori: Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi cyhoeddi eu bod yn edrych ymlaen at drafod gyda'r Llywodraeth y newidiadau posibl yn rôl y Comisiynydd iaith a'r posibiliadau ar gyfer sefydlu Asiantaeth Iaith fewnol yn rhan o'r Llywodraeth. 

darllenwch mwy