Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 953 cofnodion | Tudalen 1 o 96

Gwobrwyo Siarter Iaith Aur i Gyngor C...

24/04/2018
Categori: Iaith, Newyddion

Gwobrwywyd y Siarter Iaith Aur i Gyngor Chwaraeon Ceredigion am ddefnydd busnes dyddiol o’r Gymraeg yng Ngheredigion.

darllenwch mwy

100 diwrnod tan Eisteddfod Bae Caerdydd

24/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni, a chymerodd y Prif Weithredwr, Elfed Roberts, y cyfle i sôn rhywfaint am y Maes a’r hyn fydd i’w weld yn y Bae yn ystod ei Eisteddfod olaf cyn ei ymddeoliad.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr yn taflu 'deddf iaith wan'...

23/04/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd bagiau sbwriel eu gollwng mewn sgip yng nghynhadledd Plaid Lafur Cymru yn Llandudno dros y penwythnos mewn protest yn erbyn deddf a fyddai'n 'gwanhau hawliau iaith' yn ôl ymgyrchwyr.

darllenwch mwy

Dysgwyr o bob cwr yn dod at ei gilydd...

17/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Gŵyl Genedlaethol i ddysgwyr, Ar Lafar, yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Genedlaethol ddydd Sadwrn yma, gyda mwy o weithgareddau nag erioed yn cael eu cynnal eleni.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn chwilio am greu gobai...

11/04/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

‘Gobaith newydd i’r Gymraeg’ fydd thema cyfarfod cyhoeddus mudiad Dyfodol i’r Iaith a gynhelir ar nos Fawrth, 24ain Ebrill yng nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.

darllenwch mwy

Bargyfreithiwr yn darlithio ar gynllu...

10/04/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd y bargyfreithiwr blaenllaw, Gwion Lewis, yn rhoi darlith ar gynllunio cymunedol a’r Gymraeg, gan awgrymu syniadau ar gyfer diwygio’r drefn Ar ddydd Iau 19 Ebrill.

darllenwch mwy

Lansio rhifyn newydd O'r Pedwar Gwynt

04/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r rhifyn newydd o’r Pedwar Gwynt yn olrhain hanes saith chwyldro ynni ar ein Daear, herio’r farn mai pleidlais hiliol oedd y bleidlais Brexit yng Nghymru, a phaentio tywysogaeth Dafydd Elis-­‐Thomas.

darllenwch mwy

Clapio Pasg yn plesio teuluoedd Môn

03/04/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bu pentrefwyr Ynys Môn wrthi unwaith eto yn clapio am wyau, gan dderbyn croeso mawr yng nghartrefi Llannerch-y-Medd, Carreglefn, Brynsiencyn, Talwrn a Llynfaes wythnos cyn y Pasg.

darllenwch mwy

Dileu grant S4C – datganoli darlledu ...

29/03/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr wedi ymateb yn chwyrn i gyhoeddiad adolygiad o S4C sy'n argymell rhoi holl gyllideb y sianel yn nwylo'r BBC.

darllenwch mwy

Wicipedia Cymraeg yn cyrraedd 100 mil...

28/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r Wicipedia Cymraeg wedi cyrraedd y garreg filltir o gan mil o erthyglau. Cyrhaeddwyd y nifer aruthrol hon trwy ymdrechion miloedd o gyfrannwyr yn y 15 mlynedd ers sefydlu’r gwyddoniadur Ngorffennaf 2003.

darllenwch mwy