Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 828 cofnodion | Tudalen 1 o 83

Croesawu argymhellion i ehangu gwaith...

25/07/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu argymhellion i ehangu gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys addysg bellach.

darllenwch mwy

Twf addysg Gymraeg: her i Gymdeithas ...

24/07/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi ysgrifennu llythyr at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gofyn am eglurhad am sut y maent yn gwneud ei waith o ran sicrhau bod ei haelodau yn darparu’n ddigonol at anghenion addysg Gymraeg a thargedau’r Llywodraeth am dwf. 

darllenwch mwy

Galw am oedi i ariannu ysgolion oherw...

20/07/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn pryderu y bydd datblygiad addysg Gymraeg yn cael ei rwystro tan 2024 wrth i Awdurdodau Lleol gyflwyno ceisiadau am gyllid erbyn diwedd Gorffennaf.

darllenwch mwy

Urddo awdur ac ymgyrchydd iaith ym Mh...

19/07/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r athro, awdur, ac ymgyrchydd iaith, Heini Gruffudd wedi’i urddo’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cyflwyno cais cynllunio i ailwampio N...

14/07/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyflwyno cais i Gyngor Sir Ceredigion am ganiatâd cynllunio i ailwampio neuadd breswyl hanesyddol Pantycelyn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer ar gyfer Albwm y ...

13/07/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn ei chyhoeddi neithiwr, a fydd yn cael ei gyflwyno yng Nghaffi Maes B ddydd Gwener 11 Awst yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn lansio strategae...

11/07/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Cafodd strategaeth iaith genedlaethol ei lansio heddiw gan Llywodraeth Cymru sy’n anelu i gyrraedd y nod o Filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

darllenwch mwy

Angen camau chwyldroadol i gyrraedd m...

11/07/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod angen camau chwyldroadol er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg wrth i strategaeth iaith genedlaethol y Llywodraeth gael ei lansio heddiw.

darllenwch mwy

Dathlu carreg filltir cyfres i blant

10/07/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o’r cyfresi Cymraeg mwyaf poblogaidd erioed i blant yn dathlu carreg filltir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cyngor Bro Morgannwg yn addo cryfhau ...

05/07/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi croesawu datganiad cyhoeddus gan Gyngor Bro Morgannwg sy'n ymrwymo i hyrwyddo a sicrhau digonolrwydd darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y Sir.

darllenwch mwy