Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 921 cofnodion | Tudalen 1 o 93

Llai na 100 diwrnod i fynd tan Eisted...

19/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Gyda llai yna 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod yr Urdd, cynhaliwyd digwyddiad ar Faes y Sioe, Llanelwedd i nodi 100 diwrnod hyd nes y bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cyrraedd ardal Brycheiniog a Maesyfed ar y 28 o Fai – 2 o Fehefin 2018.

darllenwch mwy

Ar drothwy Gwobrau'r Selar yn Aberyst...

16/02/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Caiff Gwobrau’r Selar 2018 eu cynnal yn Undeb Myfyrwyr y Brifysgol ar ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Menter Bro Dinefwr yn derbyn arian i ...

15/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Bro Dinefwr wedi bod yn llwyddiannus gyda’u cais am arian i ddatblygu canolfan gymunedol a phrosiect gwerth dros £2 filiwn yng nghanol tref Llandeilo.

darllenwch mwy

Ffermwr ifanc o Drawsfynydd am ymprydio

15/02/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ffermwr ifanc o Drawsfynydd wedi cyhoeddi ei fod yn mynd i fynd heb fwyd am saith niwrnod er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.

darllenwch mwy

Dathlu blwyddyn newydd Tseineaidd ym ...

14/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn dod â digwyddiad blynyddol y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn ôl i Fangor ar Chwefror 24ain, gyda gorymdaith liwgar y ddraig a Gala Tsieineaidd i ddathlu 2018, Blwyddyn y Ci.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol arbennig ar Ddiwrnod ...

14/02/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfrol arbennig i ddathu Diwrnod y Llyfr yn cael ei chyhoeddi yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed.

darllenwch mwy

Paratoi i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yng ...

13/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Menter Iaith Ceredigion, Cered yn brysur rhwng 1 a 4 Mawrth gyda digwyddiadau i ddathlu Gŵyl Dewi yn Aberystwyth a Llambed.

darllenwch mwy

Anelu am barêd Gŵyl Dewi mwy byth ele...

12/02/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bu llwyddiant Parêd Gŵyl Dewi cyntaf Caergybi yn ysgogiad i anelu am fwy fyth ar gyfer dathliadau 2018 ar fore Iau 1af o Fawrth wrth i’r gwaith paratoi gan Menter Iaith Môn fynd rhagddo am y parêd eleni.

darllenwch mwy

Dathlu #DyddMiwsigCymru

09/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw yw #Dydd Mwisig Cymru ac mae'n gyfle i bobl o bob oed i ddathlu a darganfod cerddoriaeth Gymraeg o bob math. Dewch i ddathlu ein diwylliant cyfoes!

darllenwch mwy

Lansiad swyddogol ffilm fer yn hybu a...

08/02/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ffilm fer newydd sbon yn hybu addysg Gymraeg wedi cael ei lansio’n swyddogol yr wythnos hon mewn digwyddiad ym Mae Caerdydd.

darllenwch mwy