Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 756 cofnodion | Tudalen 1 o 76

Arddangosfa i goffáu canmlwyddiant ge...

16/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa Kyffin Williams: Tu ôl i’r Ffrâm yn cael ei hagor yn Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth heddiw.

darllenwch mwy

Ar drothwy Gwobrau'r Selar yn Aberyst...

16/02/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Caiff Gwobrau’r Selar 2018 eu cynnal yn Undeb Myfyrwyr y Brifysgol ar ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Menter Bro Dinefwr yn derbyn arian i ...

15/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Bro Dinefwr wedi bod yn llwyddiannus gyda’u cais am arian i ddatblygu canolfan gymunedol a phrosiect gwerth dros £2 filiwn yng nghanol tref Llandeilo.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn Codi'r Llen yn Storiel...

15/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bwriad yr artist Iorwen James yn yr arddangosfa ‘Codi’r Llen’ yn Storiel, Bangor yw dangos dawn y marionét i gyfleu cymeriad ac emosiwn, yn ogystal ag adlewyrchu eu pwysigrwydd theatrig.

darllenwch mwy

Dathlu blwyddyn newydd Tseineaidd ym ...

14/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn dod â digwyddiad blynyddol y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn ôl i Fangor ar Chwefror 24ain, gyda gorymdaith liwgar y ddraig a Gala Tsieineaidd i ddathlu 2018, Blwyddyn y Ci.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol arbennig ar Ddiwrnod ...

14/02/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfrol arbennig i ddathu Diwrnod y Llyfr yn cael ei chyhoeddi yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed.

darllenwch mwy

Pwy fydd triawd buddugol y buarth?

14/02/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Pwy fydd enillwyr Fferm Ffactor Seleb eleni? Mae tîm Gareth Wyn Jones bellach wedi llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol i wynebu tîm Ioan Doyle.

darllenwch mwy

Paratoi i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yng ...

13/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Menter Iaith Ceredigion, Cered yn brysur rhwng 1 a 4 Mawrth gyda digwyddiadau i ddathlu Gŵyl Dewi yn Aberystwyth a Llambed.

darllenwch mwy

Digon o hwyl i'r teulu ym Mharc Arfor...

12/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod o hwyl yn ystod hanner tymor yr wythnos hon, mae gan atyniadau ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddigon i ysbrydoli i archwilio’r dirwedd hon sydd o safon fyd-eang wrth i Flwyddyn y Môr ddechrau o ddifrif.

darllenwch mwy

Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn cefnogi...

09/02/2018
Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Horizons/Gorwelion wedi cyhoeddi partneriaeth newydd i helpu hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg ar sianeli CBDC.

darllenwch mwy