Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1031 cofnodion | Tudalen 1 o 104

Gwefan i ddysgwyr yn dathlu 100,000 o...

18/10/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r cylchgrawn digidol parallel.cymru yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus a 100,000 o ymweliadau tudalen.

darllenwch mwy

Amgueddfa Ceredigion yn dathlu pen-bl...

17/10/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Ceredigion yn dathlu penblwydd y darlunydd gwobrwyol o Geredigion, Margaret Jones, yn 100 mlwydd oed gydag arddangosfa unigryw.

darllenwch mwy

Paratoi at hwyl hanner tymor a Chalan...

17/10/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd tri atyniad ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal gweithgareddau a digwyddiadau ar thema Calan Gaeaf hanner tymor Hydref eleni, gydag ysbrydion a helbulon i’r teulu cyfan eu mwynhau.

darllenwch mwy

Datblygu sgiliau traddodiadol ar ffer...

16/10/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn darparu sesiynau i ddysgu crefft sydd wedi bod yn rhan o dirlun Eryri ers canrifoedd.

darllenwch mwy

Diwrnod #ShwmaeSumae yn mynd o nerth ...

15/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod Shwmae Sumae sy’n dathlu ei chweched flwyddyn eleni ac fe roedd cannoedd o ysgolion, busnesau a sefydliadau yn dathlu'r diwrnod arbennig hwn led-led Cymru a thu hwnt.

darllenwch mwy

Un Bore Mercher yn cipio gwobrwyon yn...

15/10/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bu’n noson llwyddiannus i S4C yng ngwobrau BAFTA Cymru neithiwr gyda naw o wobrau yn cael eu hennill.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am weithredu i d...

15/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddwsin o argymhellion i gryfhau’r economi ym Mlaenau Ffestiniog dros y penwythnos mewn ymdrech i leihau’r allfudo o Gymru sy’n 'argyfwng i'r iaith’ yn ôl y mudiad iaith.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig deg ...

10/10/2018
Categori: Hamdden, Iechyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynd ati i ddewis deg o deithiau cerdded gwerth chweil – felly, pa un a ydych yn gerddwr profiadol ynteu’n mwynhau mynd ar dro hamddenol gyda’ch teulu a’ch cyfeillion, fe fydd yna rywle ichi ei ddarganfod.

darllenwch mwy

Ar drothwy gwasanaeth a threfn newydd...

09/10/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Gyda llai nag wythnos i fynd tan i awdurdod Trafnidiaeth Cymru gymryd yr awenau am redeg gwasanaethau trenau Cymru a'r Gororau, mae ysgrifennydd Trafnidiaeth Cymru Ken Skates wedi disgrifio rhai o'r newidiadau gwerth bron £5bn o welliannau i’r gwasanaethau'r rheilffyrdd dros 15 mlynedd y contract.

darllenwch mwy

Gwahodd y cyhoedd i bleidleisio dros ...

08/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i bleidleisio dros eu hoff Angel Treftadaeth fel rhan o gynllun gwobrau wedi’i noddi gan Sefydliad Andrew Lloyd-Webber.

darllenwch mwy