Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 672 cofnodion | Tudalen 1 o 68

Dathlu'r gorau o'r diwydiant twristiaeth

22/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2018 bellach yn chwilio am enwebiadau ymhlith y diwydiant ymwelwyr yng Nghymru.

darllenwch mwy

Pêl-droed Cymru yn cefnogi ymgyrch Ca...

21/11/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Pêl-droed Cymru’n cefnogi ymgyrch ‘Careiau Enfys’ Stonewall yn ddiweddarach y mis yma. Bwriad yr ymgyrch yw creu naws cynhwysol ar gyfer chwaraewyr a chefnogwyr Lesbaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol.

darllenwch mwy

Edwards o Gonwy yn dod i'r brig

21/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bu cigyddion o bob cwr o Gymru yn cystadlu y mis hwn am yr anrhydedd o gael eu henwi’n Siop Gigydd Cymreig y Flwyddyn, mewn seremoni a drefnwyd gan y cylchgrawn Meat Trades Journal ac a noddwyd gan Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Pobl ifanc yn trefnu gig yng Ngwynedd

21/11/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae criw o bobl ifanc o ardal Dyffryng Peris yng Ngwynedd wedi ymuno i drefnu gigs cerddorol ei hunain yn ardal Llanberis. Bydd gig gyntaf ‘Gigs y Gilfach Ddu’ yn cael ei chynnal yng Nghlwb Llanberis ar Ragfyr 28ain, 2017 gyda’r bandiau lleol Alffa, Papur Wal ac Y Reu.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch i ddenu mwy o ymwelwyr...

20/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cafodd ymgyrch ryngwladol ei lansio ar gyfer denu mwy o ymwelwyr tramor i Gymru, ac fe gafodd yr ymgyrch groeso cynnes gan drefnwyr teithiau rhyngwladol.

darllenwch mwy

Eryri yn croesawu Eisteddfod Ffermwyr...

17/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd digon o hwyl yn Venue Cymru, Llandudno nos Sadwrn yma wrth i Eryri groesawu Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2017.

darllenwch mwy

Dathlu tymor y Nadolig ym Mharc Cened...

17/11/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi'n chwilio am anrheg ar gyfer rhywun arbennig ac eisiau llenwi'r teulu gyda hwyl yr ŵyl, mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro dri digwyddiad i’ch helpu chi a'ch teulu fynd i ysbryd y Nadolig.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am ddau ddiwylliant l...

16/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Wrth gyhoeddi ei gyfrol ddiweddaraf, dadleua’r Athro M. Wynn Thomas na roddir y sylw dyledus i gyd-berthynas ddyrys dau ddiwylliant Cymru’r ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Cyhoeddiad newydd ar ail gainc y Mabi...

14/11/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi’r golygiad cyntaf ers 80 o flynyddoedd o ail gainc y Mabinogi yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Hwb i eogiaid a sewin Sir Gaerfyrddin

13/11/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae eogiaid a sewin yn Sir Gaerfyrddin wedi cael hwb gan fod gwelliannau i ysgol bysgod wedi agor 6km o silfeydd newydd pwysig.

darllenwch mwy