Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 548 cofnodion | Tudalen 1 o 55

Lansio cystadleuaeth yn chwilio am yr...

22/06/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth ei lansio gan Darganfod Ceredigion ar y cyd gyda ap Chwedlau’r Gorllewin yn chwilio am yr hunlun gorau wedi’i dynnu gyda’i harwr neu arwres.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd yn agosau

22/06/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.

darllenwch mwy

Gŵyl Fach y Fro y gorau eto

22/06/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe roedd Menter Bro Morgannwg yn falch o weld cynnydd sylweddol eto yn nifer yr ymwelwyr i Ŵyl Fach y Fro yn ei thrydedd blwyddyn a gynhaliwyd dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Adrodd hanes dyn o'r Iseldiroedd a se...

19/06/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfrol yn cael ei chyhoeddi yr wythnos hon gan Wasg Y Lolfa yn adrodd hanes dyn busnes llwyddiannus o’r iseldiroedd a sefydlodd gwmni waffl adnabyddus.

darllenwch mwy

Penderfyniad unfrydol i wahodd 'Stedd...

16/06/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Fe bendeвfynwyd yn unfrydol nos fercher yn Ninbych i wahodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r Sir yn 2020.

darllenwch mwy

Cyfres Mynyddoedd y Byd yn dechrau ar...

16/06/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mewn cyfres ddogfen newydd Mynyddoedd y Byd sy’n dechrau ar S4C nos Sul, dros gyfnod o chwe wythnos, cawn ein tywys i ben y byd i brofi tirluniau trawiadol ac i gwrdd â chymeriadau hynod ym mynyddoedd enwocaf y byd.

darllenwch mwy

Pasg llwyddiannus i fusnesau yn y diw...

16/06/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae canlyniadau arolwg an fusnesau o’r diwydiant ymwelwyr yng Nghymru yn dangos eu bod wedi cael Pasg gwych gyda chynnydd mewn busnes o gymharu â 2016.

darllenwch mwy

Ar drothwy Gŵyl Fach y Fro

14/06/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond 3 diwrnod tan Gŵyl Fach y Fro 2017, mae’r trefnwyr yn edrych ymlaen yn fawr i lwyfannu gŵyl i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth am y Gymraeg ym Mro Morgannwg.

darllenwch mwy

WiciMôn yn arwain yn ddigidol ac yn y...

14/06/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Lansiwyd Prosiect WiciMôn i greu erthyglau gwyddonol cyfrwng Gymraeg er mwyn cyfoethogi a phoblogeiddio cynnwys Wicipedia Cymru – y gwyddoniadur agored. 

darllenwch mwy

Ymgyrch i ddenu mwy o ddigwyddiadau m...

13/06/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn cynnal digwyddiadau mawr rhyngwladol llwyddiannus fel Ffeinal Cynghrair Pencampwyr UEFA yng Nghymru yn ddiweddar, mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru'n cynllunio ymgyrch newydd i ddenu digwyddiadau i fusnesau, er mwyn cadarnhau ei lle ymhellach ar y llwyfan rhyngwladol.

darllenwch mwy