Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1119 cofnodion | Tudalen 1 o 112

Diwrnod o ddathlu i'r teulu yn Wrecsa...

22/02/2019
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu diwrnod o ddathlu i’r teulu cyfan ar Ddydd Gŵyl Dewi yn Nhŷ Pawb, Wrecsam ar Fawrth y 1af.

darllenwch mwy

Gorymdaith Gŵyl Ddewi gyntaf tref Amlwch

19/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd plant ysgolion cynradd dalgylch Amlwch yn cau am hanner tymor mis Chwefror mewn steil wrth i 300 o blant ymgynnull i orymdeithio drwy’r stryd fawr Amlwch fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi.

darllenwch mwy

Gweithgareddau lu ar y gweill gyda Me...

19/02/2019
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi lansio rhaglen newydd o’r enw Hwyl Dewi 2019 sef canllaw llawn gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog i blant, pobl ifanc, teuluoedd ac oedolion dros wyliau hanner tymor Chwefror a phenwythnos Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Ar drothwy dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ...

18/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu dathliad Gŵyl Dewi sydd hefyd yn ddathliad o ieuenctid, diwylliant a hunaniaeth Gymreig y dref yn Y Fflint ddydd Gwener yma.

darllenwch mwy

Cadw yn dadorchuddio cyfres o weithia...

15/02/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r artist adnabyddus Laura Ford wedi dadorchuddio cyfres o gerfluniau newydd yng nghastell eiconig Cymru, Castell Coch, ar gyfer arddangosfa newydd.

darllenwch mwy

Cymuned Caergybi yn dathlu mewn cyngerdd

15/02/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd criw eiddgar o bobl ifanc Ynys Môn yn cynnal cyngerdd i bobl o bob oed yng Nghaergybi nos Iau nesaf, er mwyn i’r gymuned ddod ynghyd a chlosio i ddathlu traddodiad Cymraeg Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Annog cwmnïau cychod i gynnal tripiau...

12/02/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae cwmnïau cychod lleol yn cael eu hannog i redeg tripiau dydd a nos o'r lanfa yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Mae'n amser dathlu cerddoriaeth Gymraeg!

08/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'n ddiwrnod dathlu cerddoriaeth Gymraeg a Chymreig ac mae miloedd o bobl o bob oed yn dathlu’r cyfoeth sydd gennym mewn cerddoriaeth Gymraeg - o’r hen i’r newydd sbon heddiw.

darllenwch mwy

Cyfnod cyffrous i’r celfyddydau mewn ...

07/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o ddatblygiad safle campws newydd Ysgol Godre’r Berwyn yn y Bala yng Ngwynedd, mae gofod pwrpasol ar gyfer y celfyddydau, gydag offer taflunio digidol modern yn cael eu gosod ar y safle a’r bwriad i ddechrau dangos ffilmiau mor fuan a phosib.

darllenwch mwy

Cytundeb newydd yn helpu gwarchod a g...

06/02/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd cytundeb newydd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru ac Afonydd Cymru, y sefydliad sy’n goruchwylio chwe Ymddiriedolaeth Afonydd y wlad, yn chwarae rhan allweddol wrth wella afonydd Cymru.

darllenwch mwy