Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 142 cofnodion | Tudalen 1 o 15

Mynediad cyhoeddus i Wi-fi mewn cymun...

25/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd i weithio gyda chymunedau ar draws Gwynedd er mwyn sefydlu rhwydweithiau fydd yn eu galluogi i gynnig mynediad di-wifr am ddim i’r cyhoedd.

darllenwch mwy

Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am ...

17/09/2018
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae’r broses o chwilio am bencampwr arloesi Gwynedd wedi cychwyn er mwyn iddynt helpu penderfynu'r ffordd orau o ddefnyddio cyllid Datblygu Gwledig Cymru yma yng Ngwynedd.

darllenwch mwy

Ar fin sefydlu academi drôniau yng Ng...

04/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae Academi Dronau ar fin cael ei sefydlu yng Nghanolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr gan roi cyfle i bobl ifanc sydd rhwng 14 a 19 mlwydd oed ddysgu sut i ddefnyddio dronau a llawer mwy.

darllenwch mwy

Ditectifs tirwedd o bob cwr o'r byd y...

03/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd geomorffolegwyr o bob cwr o’r byd yn ymgynnull yn Aberystwyth ym mis Medi wrth i Gymru gynnal prif gyfarfod academaidd y ddisgyblaeth am y tro cyntaf ers bron i 30 mlynedd.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i ailddatblygu'r Ganolfa...

21/08/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fe gyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford y bydd dros £2 miliwn o gyllid yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi i wella cyfleusterau a chreu safle newydd i fodloni'r galw gan fusnesau bach a chanolig ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

darllenwch mwy

Deall yn Gymraeg sut beth ydi byw gyd...

03/07/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd profiad rhithwir yn cael ei lansio ar y 5ed o Orffennaf yng Ngaleri Caernarfon i helpu defnyddwyr i ddeall sut beth yw byw gyda dementia yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Datgelu cynlluniau ar gyfer canolfan ...

25/06/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth Ken Skates wedi datgelu cynlluniau ar gyfer canolfan profi rheilffyrdd newydd.

darllenwch mwy

Dadorchuddio model o grwydryn sydd am...

25/06/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwyddonwyr gofod Prifysgol Aberystwyth sydd yn gweithio ar daith yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd/Roscosmos ExoMars sydd i lanio ar y blaned Mawrth yn 2021 wedi adeiladu model maint llawn o’r crwydryn.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn helpu Mozilla gyd...

08/06/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Mozilla, y cwmni rhyngwladol o Galifornia sy’n gyfrifol am y porwr gwe Firefox, newydd lansio eu cynllun Common Voiceamlieithog.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enwau siaradwyr Cynhadledd C...

04/06/2018
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd ar y 5ed a 6ed o Orffennaf.

darllenwch mwy