Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 104 cofnodion | Tudalen 1 o 11

Dwy gymuned yn dathlu dechrau cynhyrc...

20/06/2017
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd cymunedau Dyffrynnoedd Ogwen a Phadarn/Peris yng Ngwynedd yn dathlu ddydd Sadwrn yma wrth iddynt ddechrau cynhyrchu trydan dros eu hunain o ganlyniad i'r datblygiadau trydan dwr newydd.

darllenwch mwy

Lansio ap newydd Cyw

17/05/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae'r cymeriad poblogaidd i blant bach, Cyw wedi lansio ap newydd sy’n llawn gemau, straeon a chaneuon a fydd yn difyrru plant bach am oriau.

darllenwch mwy

Cyhoeddi anrhydeddau'r Orsedd

04/05/2017
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gorsedd y Beirdd wedi cyhoeddi heddiw enwau a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni. 

darllenwch mwy

Lansio ap newydd yn adrodd straeon am...

20/04/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Ma Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan wedi lansio ap newydd yn mynd â’r defnyddiwr ar daith drwy erddi castell Sain Ffagan, drwy ffaith a ffuglen ac o’r gorffennol i’r presennol.

darllenwch mwy

Datblygu offer newydd sy'n creu lleis...

11/04/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi creu offer newydd ar gyfer cynhyrchu lleisiau synthetig Cymraeg sy’n swnio’n naturiol iawn. Bydd y lleisiau hyn yn gallu darllen yn uchel unrhyw destun o gyfrifiadur neu ddyfais symudol.

darllenwch mwy

Cyfle i bobl ifanc fyw a bod yn ddigi...

07/04/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd gan bobl ifanc o Wynedd a Môn y cyfle i weithio i gwmnïau technoleg ddigidol blaengar ar eu carreg drws o ganlyniad i brosiect newydd.

darllenwch mwy

Coleg Penybont yn arbrofi gyda roboteg

04/04/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mi fydd Coleg Penybont yn cynnal diwrnod addysgu a dysgu arloesol ar Ebrill 6ed, ar draws y meysydd arbenigol o Wyddoniaeth, Technoleg a Pheirianneg.

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe’n lansio gŵyl wydd...

07/03/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mi fydd Prifysgol Abertawe’n arddangos ei gwaith ymchwil ysbrydoledig i bobl Abertawe wrth lansio gŵyl newydd sbon yn y ddinas ym mis Medi, gyda chynnal Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe rhwng Medi 8-10 eleni.

darllenwch mwy

Technoleg arloesol Cymraeg yn hwb i'r...

24/01/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Gall technolegau arloesol Cymraeg fod yn hwb i economi'r Gogledd – dyna oedd un o brif negeseuon cynhadledd dechnoleg a gynhaliwyd ym Mhifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Ymgyrch i ddenu mwy o astro-dwristiai...

07/12/2016
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am 10 o ddarparwyr llety i gymryd rhan mewn cynllun i ddenu astro-dwristiaid i Eryri.

darllenwch mwy