Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 127 cofnodion | Tudalen 1 o 13

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Dewi Sant

23/03/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni eu datgelu mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd neithiwr, gyda Gerald Williams, ceidwad yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd yn derbyn gwobr arbennig am gadw'r cof yn fyw am fywyd Hedd Wyn ei ewythr a fu farw ar faes y gad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

darllenwch mwy

Lansio'r maes chwarae digidol cyntaf ...

19/02/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r maes chwarae digidol cyntaf ar fin cael ei lansio'r mis yma yng Ngwynedd.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn ymchwilio i ...

13/02/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect ymchwil newydd i ddod o hyd i ffyrdd o leihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth.

darllenwch mwy

Ffilm diogelwch ar Snapchat yn ennill...

08/02/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Enillodd ffilm fer a grëwyd gan ddisgyblion drama Blwyddyn 12 Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig yr ail wobr mewn cystadleuaeth genedlaethol.

darllenwch mwy

Mynediad i'r We yng Ngwynedd

22/01/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed gan grwpiau cymunedol ledled y sir allai elwa o gynllun i wella mynediad at gyfrifiaduron a’r we.

darllenwch mwy

Cynllun Gwynedd Ddigidol ar y rhestr fer

19/01/2018
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae cynllun Gwynedd Ddigidol sy’n helpu ceisio gwella mynediad at y rhyngrwyd i drigolion a busnesau lleol, wedi cael ei gynnwys ar restr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor ymhlith y 10 uchaf o...

03/01/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Fe gyhoeddwyd fod Prifysgol Bangor wedi llwyddo i gyrraedd 10 uchaf o brifysgolion mwyaf gwyrdd y byd.

darllenwch mwy

Lansiad yn denu cynulleidfa fwyaf erioed

13/12/2017
Categori: Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae lansiad llyfr unigryw a gynhaliwyd wythnos diwethaf wedi torri record am ddenu’r gynulleidfa fwyaf erioed ar gyfer lansiad llyfr Cymraeg drwy ddenu dros tair mil o wylwyr.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn...

11/12/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae tîm o wyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cydweithio gyda phrifysgolion yn Ffrainc ac Awstralia ar ddyfeisio gwydr sy’n rhwystro’ch sgrin ffon rhag cracio.

darllenwch mwy

Menter iaith yn ennill grant i ddechr...

05/12/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Cered yng Ngheredigion yn bwriadu rhedeg cyrsiau codio trwy gyfrwng y Gymraeg yn dilyn ennill grant gan Lywodraeth Cymru i hybu defnydd o’r Gymraeg gyda phobl ifanc.

darllenwch mwy