Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 120 cofnodion | Tudalen 1 o 12

Lansiad yn denu cynulleidfa fwyaf erioed

13/12/2017
Categori: Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae lansiad llyfr unigryw a gynhaliwyd wythnos diwethaf wedi torri record am ddenu’r gynulleidfa fwyaf erioed ar gyfer lansiad llyfr Cymraeg drwy ddenu dros tair mil o wylwyr.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn...

11/12/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae tîm o wyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cydweithio gyda phrifysgolion yn Ffrainc ac Awstralia ar ddyfeisio gwydr sy’n rhwystro’ch sgrin ffon rhag cracio.

darllenwch mwy

Menter iaith yn ennill grant i ddechr...

05/12/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Cered yng Ngheredigion yn bwriadu rhedeg cyrsiau codio trwy gyfrwng y Gymraeg yn dilyn ennill grant gan Lywodraeth Cymru i hybu defnydd o’r Gymraeg gyda phobl ifanc.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn agor sefydliad ym...

16/11/2017
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae'r sefydliad ymchwil niwcliar cyntaf yng Nghymru wedi cael ei agor ym Mhrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Dim rhyngwyneb Cymraeg ar Twitter?

08/11/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae pryder na fydd modd defnyddio rhyngwyneb Twitter yn Gymraeg wedi i'r cwmni atal gwirfoddolwyr rhag ei gyfieithu drwy eu gwefan.

darllenwch mwy

Diwedd yr Awr Gymraeg ar Trydar

26/10/2017
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddodd cyfrif Twitter Yr Awr Gymraeg y bydd yn dod i ben ar ar Dachwedd 15, eleni.

darllenwch mwy

Cynllun mamau technoleg yn dod i Gymru

24/10/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Pen Llŷn yng Ngwynedd fydd yr ardal gyntaf yng Nghymru i weithredu cynllun arloesol i gael mamau, a merched yn gyffredinol, i ddysgu am y byd digidol.

darllenwch mwy

Ap Selog yn H-ap-us iawn

23/10/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Ar ôl llai na tri mis, mae ap a ddatblygwyd ym Môn ar gyfer Cymru gyfan wedi profi llwyddiant mawr – gan gyrraedd rhestr Ap yr Wythnos safle Cymraeg y llywodraeth.

darllenwch mwy

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd

02/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd


Sian Lewis yn Brif Weithredwr yr Urdd

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Prif Weithredwr newydd y mudiad fydd Sian Lewis o Gaerdydd.

darllenwch mwy

Ffigyrau cyfryngau cymdeithasol S4C y...

19/09/2017
Categori: Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae ffigyrau gwylio cynnwys cyfryngau cymdeithasol S4C wedi cyrraedd tair miliwn y mis - llai na blwyddyn ers pasio’r ddwy filiwn.

darllenwch mwy