Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 511 cofnodion | Tudalen 1 o 52

Cyfres nodedig am ryfel Fietnam yn de...

15/08/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Heno, fe fydd cyfres nodedig yn dechrau am ryfel Fietnam ar S4C gyda'r bardd Twm Morys yn lleisio.

darllenwch mwy

Angen dathlu tywysogion Cymru yn fwy ...

01/08/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Dylen ni ddathlu’n fwy eang ein cestyll a hanes eu harglwyddi a’u tywysogion, meddai’r Arglwydd Elis-Thomas wrth lansio llyfryn newydd gan Cadw ar gyfer ymwelwyr.

darllenwch mwy

Mudiad yn tarfu ar agoriad siop Icela...

31/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae grŵp o ymgyrchwyr wedi tarfu ar agoriad swyddogol siop newydd Iceland yn y Rhyl heddiw gan gwyno am y diffyg darpariaeth Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhifyn newydd O'r Pedwar Gwynt

31/07/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

A hithau’n hanner can mlynedd ers i danciau'r Sofietiaid rowlio i ganol dinas Prâg ac i ieuenctid Paris godi coblau stryd i'w hyrddio ar y Sefydliad, mae digwyddiadau '68 yn dirgrynu trwy rifyn 7 O’r Pedwar Gwynt ac yn cydio yn y presennol.

darllenwch mwy

Gwleidyddion amlwg yn cyfarfod swyddo...

30/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe groesawodd ymgyrch Hybu Cig Cymru ddau bennaeth llywodraeth a nifer o brif wleidyddion eraill i’w stondin yn ystod y Sioe Fawr wrth i ddyfodol y diwydiant cig oen ac eidion ar ôl Brexit barhau’n destun trafod llosg.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn galw am estyn cyfnod ...

27/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi dweud wrth y Prif Weinidog bod rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio estyn cyfnod Erthygl 50 os yw Brexit caled ym mis Ebrill 2019 yn dod yn fwy tebygol.

darllenwch mwy

Mudiad yn galw am gyfarfod gyda Phrif...

27/07/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi gofyn am gyfarfod buan gyda Phrif Weithredwr S4C i drafod eu pryderon ynglŷn â sut mae’r sianel yn blaenoriaethu’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Croesawu cynhadledd i drafod effeithi...

25/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi disgrifio cynhadledd tywydd Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yn Sioe Frenhinol Cymru fel cam pwysig o ran gweithredu i leihau effeithiau presennol y tywydd, a’r rhai sydd i ddod yn y dyfodol ar ddiwydiant amaethyddol Cymru.

darllenwch mwy

Croesawu cynhadledd Cymdeithas Astudi...

24/07/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd darlithwyr a myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio Hanes Cymru yn cyfarfod ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon, wrth i’r Brifysgol groesawu deuddegfed cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Diwylliant a Hanes Cymru Gogledd America 2018.

darllenwch mwy

Brexit heb gytundeb yn gyflafan i'r d...

23/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Byddai Brexit heb gytundeb yn “gyflafan” i’r diwydiant cig coch yng Nghymru ac yn agor y drws i dollau a fyddai’n achosi niwed anferth i allforion Cig Oen Cymru i Ewrop, dywedodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru, Kevin Roberts wrth arweinwyr y diwydiant yn y Sioe Frenhinol heddiw.

darllenwch mwy