Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 584 cofnodion | Tudalen 1 o 59

Croesawu bod siaradwr Cymraeg i fod y...

21/02/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr iaith wedi llongyfarch cynghorwyr Sir Gâr ar eu penderfyniad y dylai eu Prif Weithredwr nesaf fod yn ddwyieithog.

darllenwch mwy

Cyfres newydd o Pawb a'i Farn yn dechrau

20/02/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfres newydd o Pawb a’i Farn yn dechrau nos fory ar S4C a fydd yn rhoi cyfle i bobl o bob cwr o Gymru i leisio eu barn ar faterion llosg y dydd yn cynnwys Brexit.

darllenwch mwy

£60 miliwn i ddatblygu 115 o leoliada...

18/02/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau i fuddsoddi mewn datblygu ac adnewyddu 115 o leoliadau gofal plant newydd ledled Cymru er mwyn helpu i sicrhau bod ei chynnig gofal plant ar gael ym mhob rhan o’r wlad.

darllenwch mwy

Neges i'r Prif Weinidog fod cynllunio...

15/02/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu llythyr i’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn mynegi eu pryderon ynglŷn â dyfodol polisi cyhoeddus y Gymraeg.

darllenwch mwy

Pobl ifanc sy'n gadael gofal i gael e...

14/02/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans AC, wedi cyhoeddi ddoe y bydd deddfwriaeth newydd i eithrio pobl ifanc sy'n gadael gofal rhag talu'r dreth gyngor yn dod i rym ar Ebrill y1af.

darllenwch mwy

Senedd Cymru yn cyflwyno mesur i roi'...

14/02/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cyflwynodd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru y mesur sy'n addo bod gan bobl ifanc 16 ac 17 oed yr hawl i bleidleisio am y tro cyntaf yn etholiadau'r Cynulliad.

darllenwch mwy

Cymrodyr ymchwil o Brifysgol Bangor y...

13/02/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor yn darparu tri allan o’r saith cymrawd ymchwil newydd a fydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel rhan o raglen sy’n rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau addysg uwch a senedd Cymru.

darllenwch mwy

Awdur yn chwilio am ferched fel rhan ...

13/02/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae awdur newydd yn chwilio am enwau genethod gwych a merched medrus fel rhan o’i phrosiect newydd.

darllenwch mwy

Cwmni drama yn ail-greu Y Dychweliad ...

11/02/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cwmni theatr Re-Live wedi gweithio gyda Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar gyfer ei perfformiad diweddaraf Y Dychweliad sy'n trafod y Rhyfel Byd Cyntaf.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am sefydlu'r cwm...

08/02/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu eu cwmni ynni adnewyddol newydd yn Ynys Môn, yn dilyn penderfyniad cwmni Hitachi, perchennog Horizon, i rewi eu cynlluniau ar gyfer codi atomfa yn yr Wylfa.

darllenwch mwy