Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 407 cofnodion | Tudalen 1 o 41

Datganoli wedi gwneud pethau’n haws, ...

19/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Eluned Davies, rheolwr prosiect gyda Halen Môn, yn arbenigwr ym maes datblygu economaidd yn y cyfnod cyn ac ar ôl datganoli. Mae hi’n darogan wrth raglen Huw Edwards: Datganoli 20 heno y gallai allforion y cwmni i wledydd yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys yr Eidal a Sbaen, ostwng yn sylweddol yn sgil Brexit.

darllenwch mwy

Vaughan Roderick yn rhoi pen ar y bloc

18/09/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd y degawd nesaf gyda’r mwyaf arwyddocaol erioed i wleidyddiaeth Cymru, yn ôl Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, ar achlysur cyhoeddi cyfrol o’i waith i nodi ugain mlynedd wedi i Gymru bleidleisio dros gael Cynulliad Cenedlaethol.

darllenwch mwy

Ugain mlynedd o ddatganoli; beth yw c...

15/09/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Union ugain mlynedd ers araith Ron Davies, yn y rhaglen Huw Edwards: Datganoli 20 ar S4C nos Fawrth yma, mae'r newyddiadurwr a darlledwr yn ymweld â phobl a busnesau ar hyd a lled y wlad i bwyso a mesur effaith datganoli ar fywyd yng Nghymru heddiw.

darllenwch mwy

Lansio nofel 'chwyldroadol' Gwales

13/09/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Caiff nofel ‘chwyldroadol’ yr awdures enwog Catrin Dafydd ei lansio yng Nghaerdydd y penwythnos hwn.

darllenwch mwy

Cynhadledd i drafod dyfodol ieithoedd...

11/09/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth i’r dadlau a’r craffu ar Fesur Gadael yr Undeb Ewropeaidd barhau, mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau Brexit i bolisïau iaith.

darllenwch mwy

Galwad ar Carwyn Jones i gefnogi reff...

11/09/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymgyrchwyr wedi galw ar arweinwyr y pleidiau yn y Cynulliad i gefnogi cynnal refferendwm aml-opsiwn ar statws cyfansoddiadol Cymru, gan gynnwys annibyniaeth, os oes refferenda yn yr Alban neu ogledd yr Iwerddon.

darllenwch mwy

Deiseb yn denu 5,000 o enwau yn gwrth...

11/09/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deiseb yn gwrthwynebu cynlluniau gwerth bron i 400,000 i godi cerflun ger Castell Y Fflint wedi denu dros 4,000 o enwau mewn cwta pedwar diwrnod.

darllenwch mwy

Agor Yr Ysgwrn yn swyddogol

06/09/2017
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd ei agor yn swyddogol heddiw gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yng nghwmni Gerald Williams, nai'r bardd enwog a’r milwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf, Hedd Wyn.

darllenwch mwy

Golwg newydd ar hanes Hedd Wyn

04/09/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gan mlynedd wedi marwolaeth Hedd Wyn, y bardd o Drawsfynydd a dyfodd yn un o brif eiconau Cymru, bydd Bardd Cenedlaethol Cymru Ifor ap Glyn yn olrhain ei hanes mewn rhaglen arbennig Hedd Wyn: Canrif o Gofio.

darllenwch mwy

Grant ar gael i hybu defnydd o'r Gymraeg

16/08/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fod grant gwerth £300,000 ar gael i ariannu prosiectau arloesol, tymor byr gyda’r nod o gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

darllenwch mwy