Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 387 cofnodion | Tudalen 1 o 39

Deiseb yn denu 5,000 o enwau yn gwrth...

25/07/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deiseb yn gwrthwynebu cynlluniau gwerth bron i 400,000 i godi cerflun ger Castell Y Fflint wedi denu dros 4,000 o enwau mewn cwta pedwar diwrnod.

darllenwch mwy

Neges o'r gorffennol i ansicrwydd y p...

24/07/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae rhifyn newydd O’r Pedwar Gwynt yn teithio drwy ofod ac amser yr haf hwn. O San Francisco yn 1967 i Québec, dros Fôr Iwerydd i’r Almaen yn 1968 ac yna i Brâg 1924. Cyn dychwelyd o’r diwedd i goflaid gynnes Môn mam Cymru a’r presennol.

darllenwch mwy

Twf addysg Gymraeg: her i Gymdeithas ...

24/07/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi ysgrifennu llythyr at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gofyn am eglurhad am sut y maent yn gwneud ei waith o ran sicrhau bod ei haelodau yn darparu’n ddigonol at anghenion addysg Gymraeg a thargedau’r Llywodraeth am dwf. 

darllenwch mwy

Urddo awdur ac ymgyrchydd iaith ym Mh...

19/07/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r athro, awdur, ac ymgyrchydd iaith, Heini Gruffudd wedi’i urddo’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Dirprwyaeth o Japan yn dod i Gymru

14/07/2017
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fu Llysgennad Japan, Mr. Koji Tsuruoka yn arwain dirprwyaeth i Gymru yr wythnos hon a oedd yn cynnwys unigolion dylanwadol yn y farchnad deithio yn Japan mewn ymgais i werthu Cymru fel man i ddod ar wyliau i ymwelwyr o’r wlad.

darllenwch mwy

Angen camau chwyldroadol i gyrraedd m...

11/07/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod angen camau chwyldroadol er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg wrth i strategaeth iaith genedlaethol y Llywodraeth gael ei lansio heddiw.

darllenwch mwy

Protest yn erbyn peilonau ar Y Fenai

10/07/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cynhaliwyd protest ddydd Gwener ar ffordd yr A55 gan ymgyrchwyr sy’n gwrthwynebu codi peilonau dros y Fenai.

darllenwch mwy

Chwilio am syniadau dros drethi newyd...

05/07/2017
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn awyddus i glywed syniadau’r cyhoedd am y math o drethi newydd a ellir eu codi yng Nghymru.

darllenwch mwy

Galw am nawdd digonol i ail lansio'r ...

04/07/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Gyda thrafodaethau ar y gweill ynglŷn ag ail-lansiad papur newydd Y Cymro, Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi nawdd digonol i’r papur newydd eiconig hwn er mwyn sicrhau ei ddyfodol a’i ddatblygiad.

darllenwch mwy

Galwad ar Carwyn Jones i gefnogi reff...

30/06/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymgyrchwyr wedi galw ar arweinwyr y pleidiau yn y Cynulliad i gefnogi cynnal refferendwm aml-opsiwn ar statws cyfansoddiadol Cymru, gan gynnwys annibyniaeth, os oes refferenda yn yr Alban neu ogledd yr Iwerddon.

darllenwch mwy