Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 453 cofnodion | Tudalen 1 o 46

Ffermwr ifanc o Drawsfynydd am ymprydio

15/02/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ffermwr ifanc o Drawsfynydd wedi cyhoeddi ei fod yn mynd i fynd heb fwyd am saith niwrnod er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.

darllenwch mwy

Parc Cenedlaethol Eryri yn wynebu her...

01/02/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi fod toriadau yn wynebu’r awdurdod gyda phenderfyniadau anodd yn ei hwynebu wrth fynd i’r afael ag ymateb i her ariannol.

darllenwch mwy

Gweinidog yr Amgylchedd yn profi pryd...

30/01/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fu Gweinidog yr Amgylchedd yn cyfarfod gyda gwirfoddolwyr sy'n helpu i gadw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a hynny wrth iddi ymweld â’r ardal am y tro cyntaf ers iddi gael ei phenodi.

darllenwch mwy

Vaughan Roderick yn rhoi ei ben ar y ...

30/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick yn rhoi ei ben yntau ar y bloc yn Aberystwyth nos Wener yma pan gaiff ef ei holi am gyfrol newydd o’i waith.

darllenwch mwy

Dim cefnogaeth i ddiddymu Comisiynydd...

24/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae dadansoddiad y Llywodraeth o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar eu Bil arfaethedig yn datgelu bod 56% o'r ymatebwyr naill ai'n anghytuno neu'n ansicr am gynnig i ddisodli Comisiynydd y Gymraeg gyda chorff arall, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyfarfodydd i archwilio effeithiau Br...

22/01/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Hybu Cig Cymru yn cyd-drefnu cyfarfodydd teithiol led-led Cymru er mwyn dadansoddi beth fydd Brexit yn ei olygu i ffermwyr Cymru a’u helpu i baratoi eu busnesau gogyfer â gadael yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Galw i sgrapio cynlluniau i ddiddymu ...

18/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw unwaith yn rhagor ar Lywodraeth Cymru i ollwng y cynllun i ddiddymu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, wrth ymateb i gyhoeddiad ar fesur y Gymraeg.

darllenwch mwy

Beirniadu penodiad prif weithredwr di...

11/01/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu penderfyniad Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru i benodi prif weithredwr di-Gymraeg i olynu Gareth Pierce.

darllenwch mwy

Cynnal gwyl droseddeg gyntaf Prifysgo...

05/01/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Gwyl y Gyfraith a Throseddeg gyntaf Prifysgol Aberystwyth yn cael ei chynnal yn Sinema Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth wythnos i dddd Gwener nesaf.

darllenwch mwy

Blwyddyn newydd gyffrous i bapur newy...

03/01/2018
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd papur newydd Y Cymro yn dychwelyd yn 2018 ac y mae Wyn Williams, cydlynydd Cyfeillion y Cymro yn ysgrifennu darn arbennig yma i Lleol.cymru, ble mae’n datgelu fod y cerddor a'r cyn newyddiadurwr, Gruff Meredith wedi cael ei benodi yn gyfarwyddwr gweithredol y papur newydd.

darllenwch mwy