Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 432 cofnodion | Tudalen 1 o 44

Pêl-droed Cymru yn cefnogi ymgyrch Ca...

21/11/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Pêl-droed Cymru’n cefnogi ymgyrch ‘Careiau Enfys’ Stonewall yn ddiweddarach y mis yma. Bwriad yr ymgyrch yw creu naws cynhwysol ar gyfer chwaraewyr a chefnogwyr Lesbaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol.

darllenwch mwy

Geraint Løvgreen i wrthod talu ei ffi...

20/11/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae'r cerddor enwog Geraint Løvgreen wedi ymuno â'r boicot o'r ffi drwydded deledu er mwyn datganoli'r grymoedd dros ddarlledu i Gymru.

darllenwch mwy

Angen cadw swydd comisiynydd y Gymrae...

15/11/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi croesawu llythyr gan Gymdeithas Rhyngwladol y Comisiynwyr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â diddymu Comisiynydd y Gymraeg. 

darllenwch mwy

Deiseb yn galw am ddatganoli darlledu...

09/11/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae dros 1,000 o bobl yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru, mewn deiseb a gyflwynwyd heddiw i Gadeirydd adolygiad annibynnol S4C.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn gofyn am gyfarfod gyd...

07/11/2017
Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.

darllenwch mwy

Croesawu penodiad Eluned Morgan fel G...

06/11/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau iaith wedi croesawu penodiad Eluned Morgan fel y Gweinidog newydd gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg. 

darllenwch mwy

Angen deddfu i ehangu Addysg Gymraeg,...

31/10/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw am yr angen i unrhyw Ddeddf Iaith newydd gynnwys mesurau statudol i gryfhau achos Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Mudiadau Cymraeg yn codi pryderon am ...

31/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mudiadau Cymraeg yn codi pryderon am newid cyfraith iaith


Dim angen diddymu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

Mae grŵp ymbarél o fudiadau iaith wedi rhybuddio y gallai cynlluniau Llywodraeth Cymru am Ddeddf Iaith newydd 'ddargyfeirio' ymdrechion o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif mewn llythyr agored heddiw.

darllenwch mwy

Y Gweinidog dros y Gymraeg yn twyllo ...

30/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Alun Davies o geisio 'twyllo' pobl yn ei ymateb i'r diffyg Cymraeg ar wasanaethau trenau Great Western Railway.

darllenwch mwy

Rali yn cefnogi annibyniaeth i Gatalonia

27/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad YesCymru sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru, yn cynnal Rali Genedlaethol yng Nghaerdydd am 2pm ddydd Sadwrn yma i ddatgan cefnogaeth i bobl Catalwnia, i gefnogi democratiaeth ac i wrthwynebu trais.

darllenwch mwy