Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 490 cofnodion | Tudalen 1 o 49

Dathlu deucanmlwyddiant ers i'r cenha...

19/06/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Daeth cynrycholaeth o Fadagascar i gyfarfod aelodau Cyngor Sir Ceredigion yn ddiweddar fel rhan o ddathliadau y cafodd eu cynnal yng Ngheredigion i ddathlu deucanmlwyddiant o’r cenhadon cyntaf a deithiodd o ardal Aberaeron i Fadagascar.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn anfon cŵyn swyddogol ...

13/06/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae methiant Gweinidog dros yr Iaith Gymraeg, Eluned Morgan i ddatgan ei bod yn briod â rhywun sy'n bartner mewn meddygfa wrth benderfynu eithrio'r rhan fwyaf o'r proffesiwn o reoliadau iaith wedi arwain at gŵyn gan fudiad iaith.

darllenwch mwy

Guto Harri yn rhoi'r byd yn ei le mew...

12/06/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfweliad ecsgliwsif gyda'r Prif Weinidog Theresa May yn rhaglen gyntaf cyfres wleidyddol newydd S4C.

darllenwch mwy

Diddymu Comisiynydd y Gymraeg yn 'anw...

06/06/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth i’r Llywodraeth fwrw ymlaen i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg, mae Heledd Gwyndaf, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o 'anwybyddu barn y cyhoedd' wrth ddiddymu’r rôl.

darllenwch mwy

Cyhuddo Gweinidog o gamarwain y Sened...

05/06/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Gweinidog y Gymraeg wedi cael ei chyhuddo o gamarwain y Senedd drwy honni bod cefnogaeth i'w chynlluniau i newid deddfwriaeth iaith mewn cwyn swyddogol, cyn iddi wneud datganiad ar y mater heddiw.

darllenwch mwy

Angen gadael gwaddol parhaol ar gyfer...

29/05/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymweliad Eisteddfod yr Urdd i Lanelwedd yr wythnos hon yn cynnig cyfle euraidd i adael gwaddol parhaol ar gyfer ffyniant y Gymraeg ym Mhowys, yn ôl mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg

darllenwch mwy

Troi'r cloc yn ôl mewn gwrthdystiad y...

29/05/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Fe aeth grŵp o ymgyrchwyr iaith ati ddoe i addurno stondin Llywodraeth Cymru ar faes Eisteddfod yr Urdd gyda chloc mawr mewn gwrthdystiad yn erbyn cynlluniau maen nhw'n dweud fyddai'n gwanhau deddfwriaeth iaith.

darllenwch mwy

Cynnal y Cardi yn chwilio am syniadau...

23/05/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Grŵp Cynnal y Cardi yng Ngheredigion yn awyddus i glywed gan unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau cymwys sydd â syniadau arloesol a allai wella'r profiad o fyw a gweithio yng Ngheredigion.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn cofio boddi Capel ...

21/05/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae gwrthrychau arwyddocaol o bentref Capel Celyn wedi cael eu rhoi i’r casgliad cenedlaethol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, diolch i Gwyn Roberts a’i ferched, Nia Erain Griffith a Lois Elenid John.

darllenwch mwy

Dangosiad arbennig o ffilm Pride yn T...

18/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd dangosiad arbennig fis nesaf yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug o ffilm Pride a ddaeth i’r sgrin fawr yn 2014, yn olrhain hanes grŵp o ymgyrchwyr hoyw a weithiodd i gefnogi teuluoedd y glowyr yn ystod streic 1984.

darllenwch mwy