Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 476 cofnodion | Tudalen 1 o 48

Lansio ymgyrch Byw heb Ofn: Paid cadw...

25/04/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd

Cafodd ymgyrch newydd ei lansio heddiw gan Lywodraeth Cymru gyda ffilm fer i gyd-fynd yn defnyddio geiriau goroeswyr sydd wedi profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig neu drais rhywiol.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr yn taflu 'deddf iaith wan'...

23/04/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd bagiau sbwriel eu gollwng mewn sgip yng nghynhadledd Plaid Lafur Cymru yn Llandudno dros y penwythnos mewn protest yn erbyn deddf a fyddai'n 'gwanhau hawliau iaith' yn ôl ymgyrchwyr.

darllenwch mwy

Her yn y llys am gryfhau'r achos dros...

19/04/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

O ganlyniad i fwriad Llywodraeth Prydain i herio pwerau datganoli wedi Brecsit drwy'r llysoedd, mae ymgyrch Yes Cymru wedi beirniadu’r symudiad trwy ei alw’n anemocratiaidd ac yn debyg o gryfhau'r achos dros Annibyniaeth.

darllenwch mwy

Arbenigwr gwleidyddol yn craffu ar ga...

17/04/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd yr Athro Richard Wyn Jones o Brifysgol Caerdydd yn traddodi Darlith O’Donnell Prifysgol Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Lun 30 Ebrill 2018.

darllenwch mwy

Galw am atal ymgynghori ar gladdu gwa...

16/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad PAWB, sy'n ymgyrchu yn erbyn adeiladu gorsaf Wylfa B ym Môn yn yn galw ar lywodraethau Cymru a San Steffan i atal yr ymgynghori sy’n dod i ben ar Ebrill 20 ar gladdfa gwastraff ymbelydrol.

darllenwch mwy

Rhaid gofalu nad yw Brexit yn niweidi...

13/04/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe ddywedodd y Gweinidog dros yr Economi, Ken Skates yr wythnos hon y bydd raid i fasnach lifo’n ddirwystr trwy borthladdodd Cymru ar ôl Brexit er mwyn sicrhau na fydd niwed i economi Cymru.

darllenwch mwy

Annoeth gwahardd allforio anifeiliaid...

11/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Byddai gwahardd allforio anifeiliaid byw yn ‘hynod o annoeth’ o ystyried yr ansicrwydd ynghylch cytundeb masnach a thariffau amaethyddol ar ôl-Brexit, yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn chwilio am greu gobai...

11/04/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

‘Gobaith newydd i’r Gymraeg’ fydd thema cyfarfod cyhoeddus mudiad Dyfodol i’r Iaith a gynhelir ar nos Fawrth, 24ain Ebrill yng nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.

darllenwch mwy

Bargyfreithiwr yn darlithio ar gynllu...

10/04/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd y bargyfreithiwr blaenllaw, Gwion Lewis, yn rhoi darlith ar gynllunio cymunedol a’r Gymraeg, gan awgrymu syniadau ar gyfer diwygio’r drefn Ar ddydd Iau 19 Ebrill.

darllenwch mwy

Ymchwilio i fywyd ar ôl Brexit i'r di...

10/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio gwaith ffermwyr yng Nghymru fel rhan o astudiaeth led-led yr Undeb Ewropeaidd i ba effeithiol y mae’r diwydiant amaeth yn gallu ymateb i newid.

darllenwch mwy