Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 377 cofnodion | Tudalen 1 o 38

Lansio llyfryn dros annibyniaeth i Gy...

19/06/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe gafodd llyfryn yn dadlau dros annibyniaeth ei lansio ddydd Sadwrn gan fudiad YesCymru yn ystod ei cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Trafod sut i agor y drws i'r bywyd Cy...

15/06/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal Ysgol Undydd i ddathlu’r Cymunedau" er mwyn trafod croesawu mewnfudwyr a dysgwyr i'w gynnal ym Machynlleth ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Colli cyfle i roi enw Cymraeg i Sened...

14/06/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud y byddai gwleidyddion Cymru yn 'colli cyfle i normaleiddio defnydd y Gymraeg' pe na fyddent yn mabwysiadu'r enw uniaith Gymraeg, Senedd, yn dilyn awgrym gan grwp o wleidyddion y dylai fod enw dwyieithog newydd. 

darllenwch mwy

Nawfed noson etholiadol i gyflwynydd ...

08/06/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Dyma fydd y nawfed gwaith i Dewi Llwyd gael y fraint o gyflwyno rhaglen yr Etholiad Cyffredinol yn fyw ar S4C heno, ond tydi o ddim yn cofio ymgyrch etholiadol debyg i'r un yma erioed.

darllenwch mwy

Dros bwy fyddech chi am bleidleisio?

07/06/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe fydd pobl Gwledydd Prydain yn bwrw eu pleidlais yfory ac mae Lleol.cymru wedi edrych yn ol ar ymgyrchoedd y pleidiau gwleidyddol yng Nghymru. 

darllenwch mwy

Annog amaethwyr i bleidleisio yn yr e...

05/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog eu haelodau i fynd i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol, ddydd Iau yma er budd amaethyddiaeth.

darllenwch mwy

Coffau Hedd Wyn ar Stondin y Llyfrgel...

26/05/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Hedd Wyn fydd thema stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar faes Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái eleni.

darllenwch mwy

Amgueddfa heddwch yn agor yng Nghaern...

24/05/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd amgueddfa dros dro yn agor yng Nghaernarfon fis nesaf i gofio milwyr a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac mae’r trefnwyr yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu.

darllenwch mwy

Arlwy'r ymgyrch etholiadol ar S4C

22/05/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth i’r ymgyrch etholiadol boethi bydd S4C yn cynnig arlwy gynhwysfawr o raglenni amrywiol am y ras i 10 Stryd Downing ac ymgyrch Etholiad Cyffredinol 2017.

darllenwch mwy

Mwyafrif o blaid datganoli darlledu y...

22/05/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae mwyafrif o bobl Cymru eisiau datganoli darlledu o San Steffan i Gymru, yn ôl arolwg barn YouGov a gyhoeddwyd heddiw.     

darllenwch mwy