Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 87 cofnodion | Tudalen 1 o 9

Gwenda Owen o Ruthun yw enillydd Tlws...

22/03/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Caiff Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled ei rhoi gan Dewi a Gerallt Hughes, er cof am eu rhieni John a Ceridwen Hughes oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid. Bydd yn cael ei chyflwyno mewn seremoni arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed ar Faes y Sioe, Llanelwedd ddiwedd mis Mai.

darllenwch mwy

Llai na 100 diwrnod i fynd tan Eisted...

19/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Gyda llai yna 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod yr Urdd, cynhaliwyd digwyddiad ar Faes y Sioe, Llanelwedd i nodi 100 diwrnod hyd nes y bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cyrraedd ardal Brycheiniog a Maesyfed ar y 28 o Fai – 2 o Fehefin 2018.

darllenwch mwy

Dysgwyr Cymraeg ifanc yn dod at ei gi...

02/02/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd cynhadledd arbennig yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd y penwythnos hwn, fydd yn dod ag oddeutu 50 o ddysgwyr Cymraeg ifanc at ei gilydd ar gyfer rhaglen yn llawn o weithgareddau, cyfleoedd newydd a thrafodaethau trwy gyfrwng ac am yr iaith.

darllenwch mwy

Lansio Twrnamaint Rygbi 7 Bob Ochr yr...

25/01/2018
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Gydag oddeutu 4,500 o chwaraewyr, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru ac Undeb Rygbi Cymru heddiw y bydd Twrnamaint Rygbi 7 Bob Ochr Urdd WRU yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar Fawrth 12-16, ac mai hon fydd y gystadleuaeth ieuenctid mwyaf erioed yn y gamp i’w chynnal yng Nghymru.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn cyhoeddi partneriaeth newy...

06/12/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r system gofrestru ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 agor yr wythnos hon, mae Urdd Gobaith Cymru yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd, gyffrous gyda’r bwrdd arholi rhyngwladol Trinity College London.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llywydd newydd yr Urdd

05/12/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Nia Hâf o Lanrug fydd Llywydd yr Urdd ar gyfer 2017/2018. Hi hefyd fydd Cadeirydd Bwrdd Syr IfanC, fforwm ieuenctid cenedlaethol yr Urdd, am y flwyddyn.

darllenwch mwy

Degfed taith yr Urdd a’r Mentrau Iait...

11/10/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Bydd 25 o aelodau Urdd Gobaith Cymru yn dilyn ôl traed tua 200 o aelodau eraill wrth gychwyn ar daith fythgofiadwy i Batagonia ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Ethan yn cyrraedd i'r brig yng Ngwobr...

21/09/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd yr Urdd fod Ethan Williams o Bontypridd, wedi cyrraedd y brig yng Ngwobrau Arwain Cymru 2017.

darllenwch mwy

Diwrnod o hwyl yn Aberhonddu i groesa...

15/09/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir y bydd tref Aberhonddu yn fwrlwm o goch, gwyn a gwyrdd ar ddydd Sadwrn 7fed o Hydref 2017 wrth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd ddod at ei gilydd i groesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Frycheiniog a Maesyfed ym mis Mai 2018.

darllenwch mwy

Doniau disglair chwaraeon Cymru yng n...

28/06/2017
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe fydd Gemau Cymru yn cael eu cynnal unwaith eto eleni mewn lleoliadau yn ardal Caerdydd dros benwythnos Mehefin 30 – 2 Gorffennaf 2017.

darllenwch mwy