Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 152 cofnodion | Tudalen 1 o 16

100 diwrnod tan Eisteddfod Bae Caerdydd

24/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni, a chymerodd y Prif Weithredwr, Elfed Roberts, y cyfle i sôn rhywfaint am y Maes a’r hyn fydd i’w weld yn y Bae yn ystod ei Eisteddfod olaf cyn ei ymddeoliad.

darllenwch mwy

Cymryd camau breision i dorri ar ddef...

23/04/2018
Categori: Amgylchedd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi y byddant yn mynd ati i gwtogi’n sylweddol ar eu defnydd o blastig ar y Maes eleni, er mwyn gwahardd plastig un-tro’n gyfan gwbl o Eisteddfod Sir Conwy 2019 ymlaen.

darllenwch mwy

Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan y B...

20/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Ychydig dros wythnos yn unig sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan.

darllenwch mwy

Diffiniad yw sêr nos Wener yr Eisteddfod

18/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi mai'r band dawns o'r 1990au, Diffiniad fydd yn cymryd ei lle fel y prif fand ar noson fawr Llwyfan y Maes BBC Radio Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arlwy y pafiliwn ym Mhrifwyl...

29/03/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda chynhyrchiad cwbl newydd o un o glasuron mawr y Gymraeg, premiere byd eang o gyfanwaith gwreiddiol a dychweliad Gig y Pafiliwn, mae rhaglen nos Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn cynnig arlwy uchelgeisiol ac unigryw.

darllenwch mwy

Cyfle o hyd i roi gwobr i gofio ymwel...

15/03/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Er mai ychydig fisoedd yn unig sydd i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym mis Awst, mae cyfle o hyd i roi gwobr i gofio ymweliad yr Eisteddfod â’r brifddinas eleni.

darllenwch mwy

Talent ifanc yn serennu yng Ngŵyl Disney

06/03/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Ers 9 mlynedd bellach mae pump o enillwyr rhai o gystadlaethau perfformio Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd wedi cael eu gwahodd i Disneyland Paris i lwyfan Gŵyl Gymreig arbennig i ddathlu Gŵyl Ddewi, sydd yn cael ei chynnal ddiwedd yr wythnos.

darllenwch mwy

Llai na 100 diwrnod i fynd tan Eisted...

19/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Gyda llai yna 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod yr Urdd, cynhaliwyd digwyddiad ar Faes y Sioe, Llanelwedd i nodi 100 diwrnod hyd nes y bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cyrraedd ardal Brycheiniog a Maesyfed ar y 28 o Fai – 2 o Fehefin 2018.

darllenwch mwy

Cyhoeddi prif weithredwr newydd yr Ei...

09/02/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd Eisteddfod Genedlaethol Cymru mai Betsan Moses sydd wedi’i phenodi’n Brif Weithredwr newydd y sefydliad. Bydd yn olynu Elfed Roberts a fydd yn ymddeol yn dilyn dros 30 mlynedd yn y swydd.

darllenwch mwy

Her #IonawrIachus i 9000 o blant y cy...

29/01/2018
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Y mae 9,000 o blant y cymoedd yn llawer fwy heini erbyn diwedd mis Ionawr diolch i ymgyrch arbennig gan adran chwaraeon Yr Urdd yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr a Gwent.

darllenwch mwy