Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 145 cofnodion | Tudalen 1 o 15

Llai na 100 diwrnod i fynd tan Eisted...

19/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Gyda llai yna 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod yr Urdd, cynhaliwyd digwyddiad ar Faes y Sioe, Llanelwedd i nodi 100 diwrnod hyd nes y bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cyrraedd ardal Brycheiniog a Maesyfed ar y 28 o Fai – 2 o Fehefin 2018.

darllenwch mwy

Cyhoeddi prif weithredwr newydd yr Ei...

09/02/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd Eisteddfod Genedlaethol Cymru mai Betsan Moses sydd wedi’i phenodi’n Brif Weithredwr newydd y sefydliad. Bydd yn olynu Elfed Roberts a fydd yn ymddeol yn dilyn dros 30 mlynedd yn y swydd.

darllenwch mwy

Her #IonawrIachus i 9000 o blant y cy...

29/01/2018
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Y mae 9,000 o blant y cymoedd yn llawer fwy heini erbyn diwedd mis Ionawr diolch i ymgyrch arbennig gan adran chwaraeon Yr Urdd yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr a Gwent.

darllenwch mwy

Y Brifwyl yn gwahodd enwebiadau ar gy...

17/01/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Pythefnos yn unig sydd ar ôl os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

11/01/2018
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2018 yn nigwyddiad Ysgol Galan Cymraeg i Oedolion Caerdydd, ddydd Sadwrn yma, lle bydd dysgwyr yn dod ynghyd i glywed mwy am yr Eisteddfod a gynhelir yng Nghaerdydd eleni.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn cyhoeddi partneriaeth newy...

06/12/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r system gofrestru ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 agor yr wythnos hon, mae Urdd Gobaith Cymru yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd, gyffrous gyda’r bwrdd arholi rhyngwladol Trinity College London.

darllenwch mwy

Dathlu llwyddiant cyn-fyfyrwyr Aber e...

03/11/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant ei chyn-fyfyrwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn mewn digwyddiad arbennig yn yr Hen Goleg nos Wener nesa.

darllenwch mwy

Tîm cryf i arwain yr Eisteddfod yn Si...

01/11/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda llai na dwy flynedd i fynd tan y cynhelir yr Eisteddfod yn Sir Conwy yn Awst 2019, mae’r tîm o swyddogion a etholwyd y penwythnos diwethaf wedi’u cyhoeddi, wrth i’r gwaith o roi’r Rhestr Testunau at ei gilydd barhau.

darllenwch mwy

Dau gant yn dod i gyfarfod cyhoeddus ...

13/10/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Daeth dros ddau gant o bobl Sir Conwy at ei gilydd neithiwr i groesawu’r cyhoeddiad mai yn y sir y cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2019.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cystadleuaeth dweud stori yn...

03/10/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Eleni, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cyflwyno cystadleuaeth arbennig, sy’n ddathliad o draddodiad llafar Cymru, ac yn gyfle i ni roi llwyfan i grefft sy’n gofyn am fedrau gwahanol i sgiliau llefaru traddodiadol - cystadleuaeth dweud stori.

darllenwch mwy