Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 177 cofnodion | Tudalen 1 o 18

Cyfle i ddweud eich dweud am 'Steddfo...

17/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfle i chi roi eich ar barn ar yr Eisteddfod eleni mewn holiadur i werthuso’r digwyddiad ym Mae Caerdydd.

darllenwch mwy

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas

13/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas


Credit: @DinesyddCdydd

Mae’r wythnos drosodd, wythnos fythgofiadwy ym Mae Caerdydd, gyda’r Eisteddfod wedi troedio i dir newydd diarth ond cyffrous. Arbrawf oedd hon i fod ac ohoni daeth eisteddfod gynhwysol a oedd yn torri ffiniau yn ôl llawer, yn croesawu newydd ddyfodiaid i’r wledd.

Mellt yn ennill albwm Cymraeg y flwyddyn

10/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Fe gyhoeddwyd mai Band y Mellt sydd wedi ennill Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm Mae’n Haws Pan ti’n Ifanc.

darllenwch mwy

Gruffudd Eifion Owen yn ennill y Gadair

10/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ac yntau wedi ennill stôl y Siwper Stomp ar lwyfan y Pafiliwn nos Lun, a’r brif wobr yn y Stomp Werin yn Nhŷ Gwerin nos Iau, ychwanegodd Gruffudd Eifion Owen Gadair i’w gasgliad brynhawn Gwener wrth iddo ddod i’r brig yn seremoni olaf yr wythnos yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

darllenwch mwy

Croesawu Geraint Thomas yn ôl

09/08/2018
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Dychwelodd Geraint Thomas heddiw i’w ddinas enedigol fel arwr wrth i filoedd o bobl ei groesawu i’r Senedd a Chastell Caerdydd yn dilyn ei gamp anhygoel yn ennill y Tour De France.

Rhydian Gwyn Lewis yn cipio'r Fedal D...

09/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Rhydian Gwyn Lewis sy’n cipio Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni.

darllenwch mwy

Manon Steffan Ros yn ennill y Fedal R...

08/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr awdures Manon Steffan Ros a enillodd y Fedal Ryddiaith eleni yn Eisteddfod Caerdydd. Wrth i'r Eisteddfod yn y Ddinas gyrraedd yr hanner ffordd, mae Lleol.cymru wedi dethol uchafbwyntiau ar Trydar.

darllenwch mwy

Gruff Rhys yn rhyddhau cân arbennig f...

07/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r cerddor a’r gwneuthurwr ffilmiau Cymreig, Gruff Rhys, wedi rhyddhau cân arbennig i gyd-fynd ac ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Chaerdydd.

darllenwch mwy

Catrin Dafydd yn ennill Coron Eistedd...

06/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni yw’r bardd a’r llenor Catrin Dafydd.

darllenwch mwy

Gwledd o gerddoriaeth i bob oed yn Ei...

02/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Fe fydd llond gwlad o gerddoriaeth Gymraeg ar gael i’w fwynhau yn ystod Eisteddfod Caerdydd a gynhelir yr wythnos nesaf, gyda llawer o uchafbwyntiau ar y gweill i eisteddfodwyr o bob oed.

darllenwch mwy