Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 123 cofnodion | Tudalen 1 o 13

Chwilio am bobl i greu fflagiau i gro...

03/07/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Môn a'r Eisteddfod yn chwilio am bobl i fynychu gweithdai i greu fflagiau lliwgar i groesawu'r ŵyl i'r ynys ymhen ychydig wythnosau.

darllenwch mwy

Chwilio am grefftwr i Gadair Prifwyl ...

26/06/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Amgueddfa Cymru yn dathlu pen-blwydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 70 oed yn 2018 ac i nodi’r achlysur, bydd yn noddi cadair Eisteddfod Caerdydd 2018, a’r wythnos hon mae’n dechrau’r gwaith o benodi dylunydd neu grefftwr i’w chreu.

darllenwch mwy

Cannoedd yn dathlu cyhoeddi Eisteddfo...

26/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth cannoedd o bobl i Gaerdydd ddoe dros y penwythnos i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r brifddinas ymhen ychydig dros flwyddyn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd yn agosau

22/06/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Llywyddion Anrhydeddus Prifw...

20/06/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae awdurdodau’r Brifwyl wedi cyhoeddi enwau Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy

Dysgu am yr Eisteddfod yn Ysgolion Môn

19/06/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd disgyblion Ysgol Bryngwran yfory yn cael cyfle i ddysgu mwy am yr Eisteddfod wrth i’r ysgol dderbyn copi o becyn addysg newydd ychydig wythnosau cyn cynnal yr ŵyl ym Modedern o 4-12 Awst.

darllenwch mwy

Cyflwyno cadair a choron Prifwyl Ynys...

13/06/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Neithiwr cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn Llangefni.

darllenwch mwy

Yr Orsedd yn llawn ar gyfer seremoni ...

12/06/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod wedi bod yn uchel tu hwnt, gyda Awdurdodau'r Orsedd yn cyhoeddi fod yr Orsedd eleni yn llawn.

darllenwch mwy

Bron i 90,000 wedi ymweld â 'Steddfod...

05/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd y trefnwyr fod 89,943 wedi ymweld â Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, eleni.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen Pentre Drama'r Eiste...

17/05/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddi rhaglen Pentre Drama'r Eisteddfod


Sioe Undyn Stifyn Parri

Cafodd manylion rhaglen Pentref Drama'r Eisteddfod Genedlaethol ym Môn eu cyhoeddi, gyda'r arlwy eleni yn amrywio o’r comedi i brosiect Unnos.

darllenwch mwy