Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 139 cofnodion | Tudalen 1 o 14

Dathlu llwyddiant cyn-fyfyrwyr Aber e...

03/11/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant ei chyn-fyfyrwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn mewn digwyddiad arbennig yn yr Hen Goleg nos Wener nesa.

darllenwch mwy

Tîm cryf i arwain yr Eisteddfod yn Si...

01/11/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda llai na dwy flynedd i fynd tan y cynhelir yr Eisteddfod yn Sir Conwy yn Awst 2019, mae’r tîm o swyddogion a etholwyd y penwythnos diwethaf wedi’u cyhoeddi, wrth i’r gwaith o roi’r Rhestr Testunau at ei gilydd barhau.

darllenwch mwy

Dau gant yn dod i gyfarfod cyhoeddus ...

13/10/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Daeth dros ddau gant o bobl Sir Conwy at ei gilydd neithiwr i groesawu’r cyhoeddiad mai yn y sir y cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2019.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cystadleuaeth dweud stori yn...

03/10/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Eleni, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cyflwyno cystadleuaeth arbennig, sy’n ddathliad o draddodiad llafar Cymru, ac yn gyfle i ni roi llwyfan i grefft sy’n gofyn am fedrau gwahanol i sgiliau llefaru traddodiadol - cystadleuaeth dweud stori.

darllenwch mwy

Penodi crefftwr i gadair Eisteddfod G...

30/08/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi crefftwr i greu Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 i gyd-fynd gyda dathlu pen-blwydd Amgueddfa Sain Ffagan yn 70 oed.

darllenwch mwy

Ail fyw perfformiadau bywiog Maes B

30/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cawn ail-fyw rhai o'r perfformiadau bywiog a'r wefr y profodd y bandiau a'r ymwelwyr mewn rhifyn 'Maes B' arbennig o'r gyfres Ochr 1, nos Iau yma ar S4C.

darllenwch mwy

Wythnos gofiadwy yn y Brifwyl ym Môn

14/08/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe dyrrodd dros 147,000 o bobl i’r Eisteddfod ym Modedern eleni wrth inni edrych yn ôl ar wythnos brysur a llwyddiannus ar Ynys Môn.

darllenwch mwy

Bendith yn ennill albwm y flwyddyn

11/08/2017
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Bendith enillodd Tlws Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm Bendith.

darllenwch mwy

Osian Rhys Jones yn ennill y Gadair

11/08/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Osian Rhys Jones, yn wreiddiol o ardal Y Ffôr, Pwllheli, ond sy’n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn yw enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

darllenwch mwy

Heiddwen Tomos yn ennill y Fedal Ddrama

10/08/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Athrawes o Sir Gaerfyrddin sy’n derbyn Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

darllenwch mwy