Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 120 cofnodion | Tudalen 1 o 12

Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd yn agosau

22/06/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Llywyddion Anrhydeddus Prifw...

20/06/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae awdurdodau’r Brifwyl wedi cyhoeddi enwau Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy

Dysgu am yr Eisteddfod yn Ysgolion Môn

19/06/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd disgyblion Ysgol Bryngwran yfory yn cael cyfle i ddysgu mwy am yr Eisteddfod wrth i’r ysgol dderbyn copi o becyn addysg newydd ychydig wythnosau cyn cynnal yr ŵyl ym Modedern o 4-12 Awst.

darllenwch mwy

Cyflwyno cadair a choron Prifwyl Ynys...

13/06/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Neithiwr cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn Llangefni.

darllenwch mwy

Yr Orsedd yn llawn ar gyfer seremoni ...

12/06/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod wedi bod yn uchel tu hwnt, gyda Awdurdodau'r Orsedd yn cyhoeddi fod yr Orsedd eleni yn llawn.

darllenwch mwy

Bron i 90,000 wedi ymweld â 'Steddfod...

05/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd y trefnwyr fod 89,943 wedi ymweld â Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, eleni.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen Pentre Drama'r Eiste...

17/05/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddi rhaglen Pentre Drama'r Eisteddfod


Sioe Undyn Stifyn Parri

Cafodd manylion rhaglen Pentref Drama'r Eisteddfod Genedlaethol ym Môn eu cyhoeddi, gyda'r arlwy eleni yn amrywio o’r comedi i brosiect Unnos.

darllenwch mwy

Dewch i sesiwn galw draw'r Eisteddfod

16/05/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda llai na thri mis i fynd tan y daw’r Eisteddfod Genedlaethol i Ynys Môn, mae’r trefnwyr yn cynnal sesiwn galw draw ar gyfer trigolion lleol er mwyn iddyn nhw gael gwybod mwy am y paratoadau olaf dros yr wythnosau nesaf.

darllenwch mwy

4 wedi cyrraedd rhestr fer Dysgwr y F...

15/05/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

4 wedi cyrraedd rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn


Emma Chappell - un o'r rhestr fer

Cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Oriel Ynys Môn, Llangefni dros y penwythnos, gyda phedwar ymgeisydd yn cyrraedd y brig ac yn cael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni

darllenwch mwy

Cyhoeddi arlwy Llwyfan y Maes

08/05/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi’r lein-yp ar gyfer Llwyfan y Maes yn yr ŵyl eleni ac mae’n argoeli’n wythnos i’w chofio, gyda thriawd o ferched o’r gorffennol yn dychwelyd i’r llwyfan.

darllenwch mwy