Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 184 cofnodion | Tudalen 1 o 19

Dewch yn rhan o Eisteddfod Ceredigion

04/10/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r gwaith paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion yn cychwyn o ddifrif ddydd Sadwrn nesaf, wrth greu’r grwpiau a phwyllgorau a fydd yn arwain ar y gwaith lleol. 

darllenwch mwy

Dyddiad cau ar gyfer cystadlu yn yr E...

01/10/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf yn prysur agosau.

darllenwch mwy

Cannoedd yng nghyfarfod cyhoeddus Eis...

21/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Daeth bron i 400 o drigolion lleol i Ysgol Gyfun Aberaeron neithiwr, i ddatgan eu cefnogaeth i ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Cheredigion ymhen dwy flynedd.

darllenwch mwy

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Caer...

14/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Disgwylir oddeutu 2000 o bobl i orymdeithio gyda’u baneri lliwgar i lawr promenâd Ynys y Barri, Bro Morgannwg ar ddydd Sadwrn, 6ed o Hydref 2018 am 11.30yb fel rhan o ddathliadau Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd â’r Fro, Mai 2019.

darllenwch mwy

Paratoadau yn dechrau i groesawu'r Br...

14/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal o fewn llai na wythnos i groesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i ardal Ceredigion.

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod yn chwilio am ymddiried...

07/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Oes gennych chi sgiliau i’w cynnig i sicrhau datblygiad ac esblygiad Eisteddfod Genedlaethol Cymru dros y blynyddoedd nesaf? Mae’r Eisteddfod yn chwilio am unigolion i fod yn ymddiriedolwyr.

darllenwch mwy

Cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Aberaero...

06/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cynhelir cyfarfod arbennig yn Ysgol Gyfun Aberaeron ar Fedi 20fed i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Geredigion ymhen dwy flynedd.

darllenwch mwy

Cyfle i ddweud eich dweud am 'Steddfo...

17/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfle i chi roi eich ar barn ar yr Eisteddfod eleni mewn holiadur i werthuso’r digwyddiad ym Mae Caerdydd.

darllenwch mwy

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas

13/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas


Credit: @DinesyddCdydd

Mae’r wythnos drosodd, wythnos fythgofiadwy ym Mae Caerdydd, gyda’r Eisteddfod wedi troedio i dir newydd diarth ond cyffrous. Arbrawf oedd hon i fod ac ohoni daeth eisteddfod gynhwysol a oedd yn torri ffiniau yn ôl llawer, yn croesawu newydd ddyfodiaid i’r wledd.

Mellt yn ennill albwm Cymraeg y flwyddyn

10/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Fe gyhoeddwyd mai Band y Mellt sydd wedi ennill Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm Mae’n Haws Pan ti’n Ifanc.

darllenwch mwy