Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 232 cofnodion | Tudalen 1 o 24

Ymweliad pencampwyr athletau i Ysgol ...

20/09/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Ar ôl ymgeisio yng nghystadleuaeth Cymry Coch Chwaraeon Cymru, derbyniodd Ysgol Gynradd Penrhyncoch ger Aberystwyth ymweliad gan fedalwyr o gemau paralympaidd a'r Gymanwlad, Jordan Howe a Kane Charig.

darllenwch mwy

Canolfannau hamdden Gwynedd yn llwydd...

12/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae canolfannau hamdden yng Ngwynedd wedi llwyddo i leihau eu hôl-troed carbon yn sylweddol o 10% dros dair blynedd, yn arbed mwy na 123,000kg mewn allyriadau CO2 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

darllenwch mwy

Statws Llysgennad Ifanc Platinwm i dd...

11/09/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Osian Davies, disgybl o Ysgol Bro Teifi, yn ymuno gyda llu o bobl ifanc led-led Cymru ym mis Tachwedd mewn cynhadledd llysgenhadon aur.

darllenwch mwy

S4C yn darlledu'n fyw gemau tîm pêl-d...

03/09/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd S4C heddiw eu bod am ddarlledu pob un o gemau Cymru yn nhwrneimant Cynghrair y Cenhedloedd UEFA a gemau rhagbrofol Pencampwriaeth UEFA Ewro 2020 yn fyw.

darllenwch mwy

Y cyffro'n cynyddu at ymweliad taith ...

31/08/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond diwrnod i fynd hyd nes i Grand Depart Taith Prydain ddechrau ym Mharc Gwledig Pen-bre ger Llanelli mae'r cyffro yn rasio drwy'r sir.

darllenwch mwy

Cyfle i enwebu sêr chwaraeon y flwydd...

22/08/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr wedi dechrau'r broses o ddod o hyd i sêr chwaraeon Sir Gaerfyrddin am 2018 ac mae cyfle i chi enwebu unigolyn neu dîm sydd wedi llwyddo ym myd y campau.

darllenwch mwy

Croesawu Geraint Thomas yn ôl

09/08/2018
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Dychwelodd Geraint Thomas heddiw i’w ddinas enedigol fel arwr wrth i filoedd o bobl ei groesawu i’r Senedd a Chastell Caerdydd yn dilyn ei gamp anhygoel yn ennill y Tour De France.

Edrych ymlaen at ymweliad ras seiclo ...

01/08/2018
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gallai Geraint Thomas, enillydd Tour de France, fod ymhlith beicwyr gorau'r byd a fydd yn rasio drwy Sir Gaerfyrddin ym mis Medi wrth i'r sir gynnal Cymal Un ras nodedig Taith Prydain.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Golff yr Eisteddfod ar ...

25/07/2018
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Unwaith eto, mae Cystadleuaeth Golff blynyddol yr Eisteddfod Genedlaethol yn argoeli i fod yn llwyddiant ysgubol, gyda’r achlysur eleni yn 33ain blwyddyn ers ei sefydlu.

darllenwch mwy

Cronfa Newydd Gwersyll Haf yr Urdd

23/07/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Mae'r Urdd yn lansio ymgyrch newydd i sicrhau bod rhai o blant a phobl ifanc mwyaf difreintiedig Cymru yn medru mynychu Gwersyll Gwyliau Haf yn 2019.

darllenwch mwy