Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 189 cofnodion | Tudalen 1 o 19

Dathlu #ShwmaeSumae dros y penwythnos

16/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ddoe y bu pobl led-led Cymru yn dathlu diwrnod #ShwmaeSumae wrth i ddigwyddiadau o bob math gael eu cynnal i ddathlu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Y Gwyddelod yn chwalu gobeithion Cymru

10/10/2017
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Dyma ddiwedd y gân a diwedd y daith i obeithion tîm Cymru yng Nghwpan y Byd am eleni ond fe roedd colli yn erbyn y Gwyddelod yn teimlo’n boenus iawn i’r cefnogwyr ar hyd a lled y wlad. Deffrodd y genedl bore ‘ma gyda phenmaenmawr dychrynllyd wrth gofio’r noson a fu.

darllenwch mwy

Noson fwyaf yn hanes pêl-droed Cymru

09/10/2017
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae’r noson fwyaf yn hanes pêl-droed Cymru ar fin dechrau, wrth iddynt wynebu Gweriniaeth Iwerddon yn eu gêm olaf yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd.

darllenwch mwy

Cymru'n wynebu y cyntaf o ddwy gêm dy...

06/10/2017
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae tîm pêl-droed Cymru yn wynebu y cyntaf o ddwy gêm dyngedfennol am 5 heno yn Georgia, gyda’i gobeithion o gyrraedd Cwpan y Byd yn yfantol.

darllenwch mwy

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd

02/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd


Sian Lewis yn Brif Weithredwr yr Urdd

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Prif Weithredwr newydd y mudiad fydd Sian Lewis o Gaerdydd.

darllenwch mwy

Ennill yn Moldofa yn cadw'r gobeithio...

06/09/2017
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gyda chymorth Ben Woodburn a pheniad Hal Robson Kanu, llwyddodd Cymru i gadw’i gobeithion i gyrraedd Cwpan y Byd yn fyw neithiwr mewn gem gyffrous yn Moldofa.

darllenwch mwy

Croesawu Gŵyl Rhif 6 i Wynedd unwaith...

05/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd Gwynedd yn gartref i ddau ddigwyddiad mawr yn ystod mis Medi wrth i'r sir groesawu Gŵyl Rhif 6 i Bortmeirion a ras feic mynydd Red Bull Hardline unwaith eto eleni.

darllenwch mwy

A fo Ben bid Bont: Woodburn yn ail da...

04/09/2017
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd enw Ben Woodburn yn cael ei gofio am byth ar ol nos Sadwrn wrth i'r hogyn ifanc 17 oed ail danio gobeithion Cymru o gyrraedd Cwpan y Byd yn Rwsia y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy

Gwersylloedd yr Urdd dan eu sang

24/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Iaith

Pobl ifanc a theuluoedd wedi bod yn heidio i wersylloedd yr Urdd dros yr haf.

darllenwch mwy

S4C yn gweddarlledu rasus harnes yr h...

30/06/2017
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd S4C yn gweddarlledu rasus harnes dwy o wyliau trotian mwyaf Cymru yn fyw yr haf yma.

darllenwch mwy