Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 326 cofnodion | Tudalen 1 o 33

Gwasanaeth newydd i ddysgwyr yn dechr...

09/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd gwasanaeth newydd ar gyfer dysgwyr yn dechrau ar S4C dddd Sul yma, sef S4C Dysgu Cymraeg, fydd yn cynnig darpariaeth Gymraeg i ddysgwyr ar bob lefel. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys awr o raglenni ar brynhawniau Sul a chynnwys digidol ar y gwefannau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Menter Cered yn cynnal sesiynau ukule...

07/01/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi bod yn brysur yn teithio ar draws Ceredigion yn datblygu sgiliau cerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg gyda cherddorfa ukulele newydd sbon i oedolion a gweithdai ukulele i blant ac oedolion.

darllenwch mwy

Mentrau Iaith Cymru yn derbyn cydnaby...

21/12/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi llwyddo i sicrhau dyfarniad nod ansawdd yn ddiweddar gan PQASSO gan gydnabod y gwaith rhagorol y me’n wneud fel mudiad trydydd sector yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cerddoriaeth o Gymru yn cyrraedd mili...

20/12/2018
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddwyd fod partneriaeth a gafodd ei greu i hybu cerddoriaeth Gymraeg a Chymreig, rhwng Cymdeithas Bêl-droed Cymru a phrosiect cerddoriaeth Gorwelion wedi llwyddo i gyrraedd miliwn o wrandawyr yn 2018.

darllenwch mwy

Siopa Nadolig, cerddoriaeth a mwy yn ...

19/11/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Dewch draw i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth nos Iau, Rhagfyr 6ed ble bydd cyfle i siopa, mwynhau gwledd o weithgareddau, bwyta a gwrando ar lais unigryw’r gantores Alys Williams.

darllenwch mwy

Pwerdy iaith Aberaeron yn cynnal gig ...

16/11/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Pwerdy Iaith Aberaeron yn dathlu’r Nadolig gyda gig arbennig yng nghwmni Patrobas ac Eleri Llwyd ar nos Wener, 14 Rhagfyr.

darllenwch mwy

Menter Bro Ogwr yn dathlu chwarter ca...

15/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i Fenter Bro Ogwr yn dathlu’r garreg filltir o gyrraedd chwarter canrif ers ffurfio.

darllenwch mwy

Y Welsh Whisperer yn anelu i goncro'r...

02/11/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ôl gwerthu miloedd o CDs ar hyd a lled y wlad yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r Welsh Whisperer nawr yn anelu i fod ar frig y siartiau llyfrau ar gyfer y Nadolig gyda’i lyfr newydd.

darllenwch mwy

Cyngerdd Heddwch Karl Jenkins ar S4C

31/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r cyfansoddwr adnabyddus, Karl Jenkins yn paratoi i arwain perfformiad o ‘Y Dyn Arfog: Offeren Dros Heddwch’ yn ninas Berlin i goffau canrif ers diwedd y Rhyfel Mawr, gyda’r fydd yn darllediad yn cael ei ddangos mewn rhaglen arbennig Cyngerdd Heddwch Berlin ar Ddiwrnod y Cadoediad, dydd Sul, 11 Tachwedd.

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn agor Canolfan ...

25/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Llenyddiaeth

Agorwyd Canolfan S4C Yr Egin – canolfan greadigol a digidol newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – yn swyddogol heddiw gan y Gwir Anrh. Carwyn Jones, AC, Prif Weinidog Cymru.

darllenwch mwy