Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 238 cofnodion | Tudalen 1 o 24

Cadw yn lansio hysbyseb i ddathlu ysb...

15/12/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe gafodd hysbyseb i ddathlu’r Nadolig ei lansio yr wythnos hon gan gorff gwarchod henebio Cadw.

darllenwch mwy

Lansiad yn denu cynulleidfa fwyaf erioed

13/12/2017
Categori: Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae lansiad llyfr unigryw a gynhaliwyd wythnos diwethaf wedi torri record am ddenu’r gynulleidfa fwyaf erioed ar gyfer lansiad llyfr Cymraeg drwy ddenu dros tair mil o wylwyr.

darllenwch mwy

Plant cynradd yn cystadlu i ennill te...

12/12/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r Nadolig yn prysur agosáu ac mi fydd rhai o gorau plant Cymru yn perfformio carolau gwreiddiol yn y gobaith o gipio gwobr Carol yr Ŵyl 2017.

darllenwch mwy

Yn galw ar fandiau ifanc newydd

12/12/2017
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Maes B a Radio Cymru yn cynnal cystadleuaeth Brwydr y Bandiau eto eleni, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn yr Eisteddfod ym mis Awst.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn cyhoeddi partneriaeth newy...

06/12/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r system gofrestru ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 agor yr wythnos hon, mae Urdd Gobaith Cymru yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd, gyffrous gyda’r bwrdd arholi rhyngwladol Trinity College London.

darllenwch mwy

Pobl ifanc yn trefnu gig yng Ngwynedd

21/11/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae criw o bobl ifanc o ardal Dyffryng Peris yng Ngwynedd wedi ymuno i drefnu gigs cerddorol ei hunain yn ardal Llanberis. Bydd gig gyntaf ‘Gigs y Gilfach Ddu’ yn cael ei chynnal yng Nghlwb Llanberis ar Ragfyr 28ain, 2017 gyda’r bandiau lleol Alffa, Papur Wal ac Y Reu.

darllenwch mwy

Geraint Løvgreen i wrthod talu ei ffi...

20/11/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae'r cerddor enwog Geraint Løvgreen wedi ymuno â'r boicot o'r ffi drwydded deledu er mwyn datganoli'r grymoedd dros ddarlledu i Gymru.

darllenwch mwy

Yr Ŵyl Cerdd Dant yn Llandysul dros y...

10/11/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd yr Ŵyl Cerdd Dant, yn cael ei chynnal yfory yn Llandysul ac fe posib gwylio’r cyffro a’r cystadlu ar S4C.

darllenwch mwy

Diwedd yr Awr Gymraeg ar Trydar

26/10/2017
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddodd cyfrif Twitter Yr Awr Gymraeg y bydd yn dod i ben ar ar Dachwedd 15, eleni.

darllenwch mwy

Canolfan Gerdd William Mathias yn rho...

23/10/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iechyd, Newyddion

Ers mis Tachwedd 2016, mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi bod yn cynnal sesiynau cerddorol gyda thrigolion hŷn mewn rhai o bentrefi a threfi Gwynedd.

darllenwch mwy