Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 228 cofnodion | Tudalen 1 o 23

Dathlu #ShwmaeSumae dros y penwythnos

16/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ddoe y bu pobl led-led Cymru yn dathlu diwrnod #ShwmaeSumae wrth i ddigwyddiadau o bob math gael eu cynnal i ddathlu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd

02/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd


Sian Lewis yn Brif Weithredwr yr Urdd

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Prif Weithredwr newydd y mudiad fydd Sian Lewis o Gaerdydd.

darllenwch mwy

Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mat...

02/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Yn dilyn perfformiad llwyddiannus mewn cyngerdd yng Nghadeirlan Llanelwy dros y Sul, mae Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias o Gaernarfon yn chwilio am aelodau newydd i ymuno.

darllenwch mwy

Chwech yn cystadlu am Ysgoloriaeth Ur...

27/09/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Yn fyw ar S4C, nos Sadwrn, 14eg o Hydref o Theatr Sony, Penybont, bydd chwech o berfformwyr ifanc mwyaf talentog Cymru yn cystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017.

darllenwch mwy

Cerddorion yn perfformio i godi arian...

26/09/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y gantores Alys Williams ac Osian Huw Williams yn perfformio yn y cyntaf o ddigwyddiadau codi arian tuag at Ŵyl Fwyd Caernarfon 2018 ar nos Sadwrn, Hydref 7fed.

darllenwch mwy

Tair wythnos i fynd tan Ddiwrnod #Shw...

26/09/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dim ond tair wythnos sydd i fynd cyn dathlu pumed Diwrnod Shwmae Su’mae ar Hydref y 15fed ac mae yna dal amser i chi drefnu digwyddiad.

darllenwch mwy

Lansio Archif gerddorol Gymreig

22/09/2017
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth yn lansio ei Rhaglen Archif Gerddorol Gymreig heddiw gyda’r arbenigwraig mewn canu gwerin, Phyllis Kinney mewn seremoni arbennig.

darllenwch mwy

Cerddorion yn dod ynghyd i greu campw...

21/09/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd cyfres newydd yn dechrau nos fory yn dilyn y canwr Rhys Meirion wrth iddo greu deuawdau newydd sbon gyda artistiaid adnabyddus.

darllenwch mwy

Diwedd trawiadol i chweched Gwyl Rhif 6

11/09/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Daeth Gwyl Rhif 6 i ben yn y modd mwyaf trawiadol wrth i’r Flaming Lips orffen y chweched gwyl gyda goleuadau llachar, wrth i filoedd dreulio’r penwythnos yn Portmeirion.

darllenwch mwy

Perfformiad cerddorfaol cyntaf Richar...

31/08/2017
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae cyd-sefydlydd y Gorky’s Zygotic Mynci, Richard James, yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i roi’r perfformiad cyntaf erioed o’i ddarn cerddorfaol cyntaf ar 18 Tachwedd yn Pontio, Bangor.

darllenwch mwy