Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 204 cofnodion | Tudalen 1 o 21

Cyhoeddi cyfrol Rhywbeth i'w ddweud

28/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd wedi’i chyhoeddi gan Gymdeithas y Gerdd Dafod, Barddas yn rhoi cyfle i gyfranwyr amlwg ddewis caneuon gwleidyddol arwyddocaol dros y deng mlynedd ar hugain ddiwethaf.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu sefydlu sian...

27/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi rhoi croesawu datganiad Radio Cymru ynglŷn a’r bwriad i sefydlu sianel Gymraeg amgen i ddarlledu o 7 tan 10 pob bore.

darllenwch mwy

Recordiau Sain yn agor rhan o'i casgl...

27/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae cwmni recordiau adnabyddus Sain o Landwrog wedi agor peth o’u cynnwys cerddorol ar un o drwyddedi agored, er mwyn ei rannu gyda chynulleidfa ehangach wrth iddynt ddechrau partneriaeth gyda gyda golygyddion yr Wicipedia Cymraeg, Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

darllenwch mwy

Cannoedd yn dathlu cyhoeddi Eisteddfo...

26/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth cannoedd o bobl i Gaerdydd ddoe dros y penwythnos i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r brifddinas ymhen ychydig dros flwyddyn.

darllenwch mwy

Radio Cymru am lansio ail wasanaeth n...

23/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Radio Cymru am lansio ail wasanaeth newydd


Radio Cymru Mwy

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r newyddion gan BBC Radio Cymru bydd ail wasanaeth radio Gymraeg yn cael ei sefydlu'n barhaol.

darllenwch mwy

Ar drothwy Gŵyl Fach y Fro

14/06/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond 3 diwrnod tan Gŵyl Fach y Fro 2017, mae’r trefnwyr yn edrych ymlaen yn fawr i lwyfannu gŵyl i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth am y Gymraeg ym Mro Morgannwg.

darllenwch mwy

Dewis chwech ar gyfer Ysgoloriaeth Br...

05/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cafodd chwe cystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, eu dewis fel rhan o restr fer i Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017 ym mis Hydref.

darllenwch mwy

Bron i 90,000 wedi ymweld â 'Steddfod...

05/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd y trefnwyr fod 89,943 wedi ymweld â Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, eleni.

darllenwch mwy

10 diwrnod i fynd tan dechrau Gŵyl Cefni

02/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Dim ond deg diwrnod i fynd tan dechrau Gŵyl Cefni ac fe gadarnhawyd y bydd 10 band adnabyddus a phoblogaidd yn perfformio ger y Bull yn Llangefni dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arlwy Gŵyl Cefni

12/05/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Gŵyl Cefni yn Llangefni newydd gyhoeddi uchafbwyntiau’r arlwy eleni rhwng 7fed a’r 10fed o Fehefin.

darllenwch mwy