Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 278 cofnodion | Tudalen 1 o 28

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brychei...

23/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y pafiliwn yn y sied defaid, y dawnsio yn y sied geifr a’r rhagbrofion yn y siediau moch a byddant oll yn atseinio i sain canu, cerddoriaeth, cyffro a chwerthin wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed agor ei gatiau i 90,000 o ymwelwyr eleni a hynny ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi noson ychwanegol o Cyw a'r G...

22/05/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae sioe 'Cyw a'r Gerddorfa' ychwanegol wedi cael ei threfnu yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd oherwydd y galw mawr am docynnau.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Maes B

21/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Am y drydedd flwyddyn yn olynol mae Prifysgol Aberystwyth yn noddi Maes B, gŵyl gerddoriaeth Gymraeg pwysicaf Cymru sy’n cael ei chynnal eleni ym Mae Caerdydd o 8-11 Awst.

darllenwch mwy

Chwip o Barti deunaw oed i Ŵyl Cefni ...

21/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae lein-up deinamig Parti 18fed Gŵyl Cefni eleni, ar brynhawn a nos Sadwrn 9fed o Fehefin, yn argoeli am chwip o barti 18fed da i’r ŵyl boblogaidd Gymraeg yn Llangefni.

darllenwch mwy

Y Cyffro yn dathlu'r deugain wrth ryd...

18/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Eleni mae’r band o Gaernarfon, ‘Y Cyffro’ yn dathlu 40 mlynedd trwy ryddhau’r record hir ‘Yn y Gorllewin’, ar label Aran.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Lein-yp Maes B

16/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Gyda llai na thri mis i fynd tan yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion lein-yps Maes B, gŵyl gerddoriaeth Gymraeg pwysicaf Cymru, gyda’r Eira, yr Ods a Band Pres Llareggub yn cymryd rhan.  

darllenwch mwy

Dathlu pen-blwydd Cyw yn 10 oed

09/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae tocynnau wedi mynd ar werth ar gyfer pedair cyngerdd hwyliog i blant sy'n dathlu pen-blwydd gwasanaeth plant S4C, Cyw, yn 10 oed.

darllenwch mwy

Cyhoeddi lein-yp Gŵyl Fach y Fro 2018

08/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Bro Morgannwg wedi cyhoeddi lein-yp llawn Gŵyl Fach y Fro 2018, wrth i'r Wyl ddychwelyd unwaith eto i Ynys y Barri eleni, ar ddydd Sadwrn Mehefin 16eg.

darllenwch mwy

Mis o weithgareddau yn dathlu deuddeg...

30/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Siroedd y Fflint a Wrecsam yn dathlu deuddegfed “Iaith ar Daith” eleni ble byddant yn cynnal mis llawn o weithgareddau Cymraeg o bob math yn ystod mis Mai.

darllenwch mwy

Cyhoeddi prif swyddog newydd i Fenter...

26/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Menter Iaith Môn mai Nia Wyn Thomas yw prif swyddog newydd y Fenter Iaith ar yr ynys.

darllenwch mwy