Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 295 cofnodion | Tudalen 1 o 30

Llwyddiant i gerddorion a chantorion ...

16/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe u’n wythnos o gystadlu i gerddorion a chantorion ifanc ledled Sir Gaerfyrddin gyda Cherddorfa Jazz Ieuenctid y Sir a Chôr Merched Sir Gâr yn cystadlu yn rowndiau terfynol cenedlaethol Cystadleuaeth Gŵyl Genedlaethol Music for Youth.

darllenwch mwy

Mynd â cherddoriaeth Gymraeg i'r byd

12/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae prosiect cerddorol newydd ar fin teithio Ewrop gyda'r bwriad o fynd â cherddoriaeth Gymraeg i'r byd.

darllenwch mwy

Eisteddfod Caerdydd yn cynnal dau gyn...

09/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bryn Terfel yw seren cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni, ac am y tro cyntaf erioed, bydd y cyngerdd yn cael ei berfformio ddwywaith, y tro cyntaf ar nos Wener 3 Awst, ac yna eto ar y noson ganlynol, ym Mhafiliwn HSBC yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru.

darllenwch mwy

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn...

09/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Bu Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn nhref Conwy dros y penwythnos yn llwyddiant ysgubol yn ôl y trefnwyr, ac yn ystod y digwyddiad fe gyhoeddwyd mai Myrddin ap Dafydd fydd yr archdderwydd rhwng 2019 tan 2022.

darllenwch mwy

Dathliadau Pen-blwydd Cyw

06/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Dathliadau Pen-blwydd Cyw


Ysgol Gwaun y Nant

Roedd degau o ysgolion cynradd a grwpiau meithrin ledled Cymru wedi bod yn cynnal partïon pen-blwydd ddoe i ddathlu bod Cyw yn ddeg oed.

darllenwch mwy

Ras yr Iaith yn troi tua'r canolbarth...

05/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Ras yr Iaith ar ei hail ddiwrnod bellach ac mae'r baton wedi teithio trwy Machynlleth ac Aberystwyth ac ar hyn o bryd yn y de orllewin ac mae'r baton wedi cael croeso mawr ymhob tref.

darllenwch mwy

Paratoi i ddathlu pen-blwydd Cyw

04/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ysgolion cynradd a grwpiau meithrin ledled Cymru yn paratoi ar gyfer parti pen-blwydd mawr, lliwgar wrth i wasanaeth plant S4C, Cyw, ddathlu ei ben-blwydd yn 10 oed gyda’r parti mawr yn digwydd yfory.

darllenwch mwy

Ras yr Iaith yn dechrau

04/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd Baton yr Iaith yn cael ei orymdeithio o gwmpas Eisteddfod Rynglwadol Llangollen ddoe i gyhoeddi dechreuad Ras yrIaith 2018.

darllenwch mwy

Tyrfaoedd yn tyrru i Tafwyl

02/07/2018
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bryn Fôn mewn siwt binc oedd uchafbwynt Gwyl Tafwyl eleni ac fe roedd yr wyl yng Nghastell Caerdydd unwaith eto heb siomi dim, gyda’r tyrfaoedd yn mwynhau pob math o weithgareddau yn yr heulwen braf.

Cyhoeddi enwau llywyddion 'Steddfod C...

22/06/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy