Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 347 cofnodion | Tudalen 1 o 35

Gweithdy a gig i roi hwb i artistiaid...

12/03/2019
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae ‘Merched Yn Neud Gwallt ei Gilydd Miwsig’, digwyddiad a gyflwynir gan Glwb Ifor Bach a Maes B, yn dychwelyd i Aberystwyth gyda gig yn Amgueddfa Ceredigion ar Ebrill 6ed.

darllenwch mwy

Cerddoriaeth Cymru yn ffrydio 5 miliw...

12/03/2019
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae cwmni gwasanaethau dosbarthu a labelu ar gyfer cerddoriaeth Gymraeg wedi galluogi i'w labeli a'i artistiaid ffrydio ymhell dros 5 miliwn o weithiau ar blatfformau digidol mawr megis Spotify, Youtube, Apple Music, Deezer ac eraill yn neuddeg mis cyntaf eu bodolaeth.

darllenwch mwy

Nifer o fudiadau yn elwa o grantiau e...

06/03/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Mae dros 20 o fudiadau ledled Cymru wedi bod yn llwyddiannus yn ennill grantiau a godwyd fel rhan o Ras yr Iaith 2018, i gefnogi a hybu’r iaith Gymraeg yn y gymuned.

darllenwch mwy

Rhyddhau tocynnau cyngerdd agoriadol ...

05/03/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Yr wythnos hon rhyddhawyd tocynnau ar gyfer Cyngerdd Agoriadol a Sioeau Cerdd Eisteddfod yr Urdd 2019 ac maent ar gael am bris gostyngol tan 30 Ebrill 2019.

darllenwch mwy

Corws Only Kids Aloud yn chwilio am g...

05/03/2019
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Corws Only Kids Aloud yn ail-lansio gyda chlyweliadau agored ac am ddim a gynhelir ym mis Mawrth, diolch i gyllid estynedig gan Sefydliad Hodge.

darllenwch mwy

Llwyddiant côr o fyfyrwyr Prifysgol B...

28/02/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd côr myfyrwyr Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor yn cystadlu i gyrraedd y rownd gynderfynol.ar raglen Côr Cymru nos Sul.

darllenwch mwy

Gweithgareddau i ddathlu Gŵyl Dewi ym...

27/02/2019
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bwriedir cynnal llu o weithgareddau ym marchnadoedd Sir Gaerfyrddin er mwyn dathlu Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Y delynores Catrin Finch yn perfformi...

19/02/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Catrin Finch yn perfformio concerto Gareth Glyn i’r delyn am y tro cyntaf erioed ar ddydd Gŵyl Dewi eleni. Mae Vita Davidis yn portreadu golygfeydd o fywyd Dewi Sant.

darllenwch mwy

Gorymdaith Gŵyl Ddewi gyntaf tref Amlwch

19/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd plant ysgolion cynradd dalgylch Amlwch yn cau am hanner tymor mis Chwefror mewn steil wrth i 300 o blant ymgynnull i orymdeithio drwy’r stryd fawr Amlwch fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi.

darllenwch mwy

Gweithgareddau lu ar y gweill gyda Me...

19/02/2019
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi lansio rhaglen newydd o’r enw Hwyl Dewi 2019 sef canllaw llawn gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog i blant, pobl ifanc, teuluoedd ac oedolion dros wyliau hanner tymor Chwefror a phenwythnos Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy