Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 510 cofnodion | Tudalen 1 o 51

Dathlu #ShwmaeSumae dros y penwythnos

16/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ddoe y bu pobl led-led Cymru yn dathlu diwrnod #ShwmaeSumae wrth i ddigwyddiadau o bob math gael eu cynnal i ddathlu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth chwedlau lleol i...

16/10/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ysgolion cynradd Sir Benfro yn cael eu gwahodd i greu darluniau yn seiliedig ar fythau a llên gwerin lleol fel rhan o gystadleuaeth Blwyddyn y Chwedlau sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

darllenwch mwy

Croeso Cynnes i Eisteddfod yr Urdd yn...

07/10/2017
Categori: Celfyddydau

Daeth oddeutu mil o bobl ynghyd yn Aberhonddu ddydd Sadwrn, 7 Hydref i ddathlu dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Frycheiniog a Maesyfed ym mis Mai 2018.

darllenwch mwy

Teithio o Gwm Tawe i Israel i ddilyn ...

06/10/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd rhaglen newydd ar S4C yn dangos sut y cafodd awdures ifanc addawol o Gymru ei newid yn llwyr gan drasiedi yn Israel.

darllenwch mwy

Coffau Hedd Wyn mewn sioe fideo arbennig

06/10/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd prosiect fideo unigryw sy'n coffáu canmlwyddiant marwolaeth bardd y Rhyfel Mawr Ellis Humphrey Evans, yn cael ei daflunio ar furiau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ystod wythnos y cofio ar ôl derbyn cefnogaeth gan ScottishPower Foundation.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cystadleuaeth dweud stori yn...

03/10/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Eleni, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cyflwyno cystadleuaeth arbennig, sy’n ddathliad o draddodiad llafar Cymru, ac yn gyfle i ni roi llwyfan i grefft sy’n gofyn am fedrau gwahanol i sgiliau llefaru traddodiadol - cystadleuaeth dweud stori.

darllenwch mwy

Pennod newydd i Gwmni Theatr Ieuencti...

03/10/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Cwmni Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd yn dechrau ar brosiect newydd cyffrous eleni gyda Chwmni Theatr Bara Caws. 

darllenwch mwy

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd

02/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd


Sian Lewis yn Brif Weithredwr yr Urdd

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Prif Weithredwr newydd y mudiad fydd Sian Lewis o Gaerdydd.

darllenwch mwy

Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mat...

02/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Yn dilyn perfformiad llwyddiannus mewn cyngerdd yng Nghadeirlan Llanelwy dros y Sul, mae Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias o Gaernarfon yn chwilio am aelodau newydd i ymuno.

darllenwch mwy

Chwech yn cystadlu am Ysgoloriaeth Ur...

27/09/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Yn fyw ar S4C, nos Sadwrn, 14eg o Hydref o Theatr Sony, Penybont, bydd chwech o berfformwyr ifanc mwyaf talentog Cymru yn cystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017.

darllenwch mwy