Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 757 cofnodion | Tudalen 1 o 76

Pwerdy iaith Aberaeron yn cynnal gig ...

16/11/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Pwerdy Iaith Aberaeron yn dathlu’r Nadolig gyda gig arbennig yng nghwmni Patrobas ac Eleri Llwyd ar nos Wener, 14 Rhagfyr.

darllenwch mwy

Casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cym...

16/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd rhai o gasgliadau pwysig Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dod i Benfro yn dilyn cyhoeddi cydweithrediad cyffrous gyda Chyngor Sir Penfro.

darllenwch mwy

Menter Bro Ogwr yn dathlu chwarter ca...

15/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i Fenter Bro Ogwr yn dathlu’r garreg filltir o gyrraedd chwarter canrif ers ffurfio.

darllenwch mwy

Plant yn meddiannu Llyfrgell Genedlae...

15/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd plant wedi meddiannu Llyfrgell Genedlaethol Cymru heddiw ac yn gwneud y gwaith y mae staff y Llyfrgell yn ei wneud fel arfer.

darllenwch mwy

Grav yn dal i ysbrydoli ddegawd ers e...

14/11/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Dros ddegawd ers colli Grav, mae’r cof a’r parch iddo mor amlwg ag erioed, gyda llyfr newydd yn cael ei gyhoeddi o’r enw Storis Grav.

darllenwch mwy

Prynhawn da yn dathlu ei phen-blwydd ...

13/11/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd y rhaglen boblogaidd Prynhawn Da ar S4C yn dathlu ei phen-blwydd yn ugain oed ddydd Gwener ac i ddathlu, fe fydd sawl wyneb cyfarwydd yn dychwelyd i’r soffa eiconig - gan gynnwys y cyflwynwyr gwreiddiol Elinor Jones a Lyn Ebenezer.

darllenwch mwy

Amgueddfa Ceredigion yn dathlu cyfnod...

12/11/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn dechrau cyfnod y Nadolig gyda diwrnod hudolus, ar Rhagfyr 1af.

darllenwch mwy

Un Bore Mercher wedi ei henwebu am wo...

09/11/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cyfres lwyddiannus S4C Un Bore Mercher wedi cael ei henwebu yng Ngwobrau Rhyngwladol Drama C21 2018 yng nghategori Drama Gorau Drama Mewn Iaith Heblaw Saesneg.

darllenwch mwy

Arloesi Gwynedd yn chwilio am syniada...

09/11/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd yn awyddus i weithio gyda thair cymuned yng Ngwynedd er mwyn treialu dullliau newydd gwahanol fydd yn cynyddu ymwelwyr i’r stryd fawr.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am ddatganoli da...

08/11/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i’r cyhoeddiad heddiw gan yr Ysgrifennydd Gwladol, Jeremy Wright wrth agor pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin nad oedd yn gwylio S4C trwy alw am ddatganoli darlledu.

darllenwch mwy