Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 487 cofnodion | Tudalen 1 o 49

Cipolwg ar gartrefi rhai o enwogion C...

16/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y cyflwynydd Nia Parry yn ymweld â rhai o gartrefi enwogion Cymru mewn cyfres newydd, Adre, yn dechrau heno ar S4C.

darllenwch mwy

Ar drothwy gŵyl chwedlau fawreddog yn...

16/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd storïwyr, awduron a cherddorion yn dod ynghyd wythnos nesaf yng Nghastell Harlech a Llys Tre-tŵr, Crughywel ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau gan Ŵyl Chwedlau Beyond the Border a Cadw, fel rhan o Flwyddyn Chwedlau 2017.

darllenwch mwy

Wythnos gofiadwy yn y Brifwyl ym Môn

14/08/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe dyrrodd dros 147,000 o bobl i’r Eisteddfod ym Modedern eleni wrth inni edrych yn ôl ar wythnos brysur a llwyddiannus ar Ynys Môn.

darllenwch mwy

Her i gynhyrchu drama mewn un noson

10/08/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd y Pentref Drama ar faes Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn cael ei thrawsnewid yn stiwdio gynhyrchu yfory ar gyfer cynhyrchiad theatr arbennig iawn.  

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau cynnar Eisteddfod Ynys ...

09/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

A hithau’n ganrif ers prifwyl y Gadair ddu ym Mhenbedw, mae’r Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern Ynys Môn hyd yma wedi bod yn destun trafodaeth brwd, wrth i’r mwd a’r ciwio hawlio’r sylw ar ddechrau’r wythnos, ond fe roedd uchafbwyntiau hefyd wrth i’r Gwion Hallam gipio’r Goron a Sonia Edwards yn ennill y Medal Ryddiaith.

darllenwch mwy

Dyfarnwr chwedlonol yn chwilio am str...

08/08/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae'r dyfarnwr a'r cyflwynydd byd-enwog Nigel Owens yn galw ar bobl Cymru i fachu ar y cyfle i adrodd eu hoff straeon nhw i'r genedl gyfan mewn cyfres o ffilmiau byrion i S4C.

darllenwch mwy

O'r Pedwar Gwynt yn dathlu carreg fil...

07/08/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cylchgrawn O’r Pedwar Gwynt yn nodi carreg filltir bwysig yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, wrth ddathlu ei ben-blwydd cyntaf.

darllenwch mwy

Gŵyl gyntaf erioed i hybu annibyniaet...

04/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd gŵyl gyntaf i hybu annibyniaeth yn cael ei chynnal ym mis Medi dan drefniant cangen Caerdydd o Yes Cymru, ble bydd aelod o'r Super Furry Animals a band pres enwog Y Barry Horns yn perfformio.

darllenwch mwy

Cynhyrchiad Teilwng yw'r Oen yn mynd ...

04/08/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant cynhyrchiad Theatr Felinfach o Teilwng yw’r Oen sy’n gyflwyniad cyfoes o waith wedi ei seilio ar Feseia Handel, fe fydd y cynhyrchiad yn mynd ar daith i Lundain.

darllenwch mwy

A Oes Heddwch? yn cofio aberth Hedd Wyn

01/08/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol ar nos Wener yma yn cofio aberth Hedd Wyn a’r genhedlaeth o fechgyn ifanc a gollwyd yn y Rhyfel Mawr ganrif yn ol, yn ystod y perfformiad agoriadol, A Oes Heddwch?

darllenwch mwy