Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 459 cofnodion | Tudalen 1 o 46

Radio Cymru am lansio ail wasanaeth n...

23/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Radio Cymru am lansio ail wasanaeth newydd


Radio Cymru Mwy

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r newyddion gan BBC Radio Cymru bydd ail wasanaeth radio Gymraeg yn cael ei sefydlu'n barhaol.

darllenwch mwy

Cyfres Mynyddoedd y Byd yn dechrau ar...

16/06/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mewn cyfres ddogfen newydd Mynyddoedd y Byd sy’n dechrau ar S4C nos Sul, dros gyfnod o chwe wythnos, cawn ein tywys i ben y byd i brofi tirluniau trawiadol ac i gwrdd â chymeriadau hynod ym mynyddoedd enwocaf y byd.

darllenwch mwy

Ar drothwy Gŵyl Fach y Fro

14/06/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond 3 diwrnod tan Gŵyl Fach y Fro 2017, mae’r trefnwyr yn edrych ymlaen yn fawr i lwyfannu gŵyl i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth am y Gymraeg ym Mro Morgannwg.

darllenwch mwy

Cyflwyno cadair a choron Prifwyl Ynys...

13/06/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Neithiwr cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn Llangefni.

darllenwch mwy

Yr Orsedd yn llawn ar gyfer seremoni ...

12/06/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod wedi bod yn uchel tu hwnt, gyda Awdurdodau'r Orsedd yn cyhoeddi fod yr Orsedd eleni yn llawn.

darllenwch mwy

Dros bwy fyddech chi am bleidleisio?

07/06/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe fydd pobl Gwledydd Prydain yn bwrw eu pleidlais yfory ac mae Lleol.cymru wedi edrych yn ol ar ymgyrchoedd y pleidiau gwleidyddol yng Nghymru. 

darllenwch mwy

Bron i 90,000 wedi ymweld â 'Steddfod...

05/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd y trefnwyr fod 89,943 wedi ymweld â Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, eleni.

darllenwch mwy

10 diwrnod i fynd tan dechrau Gŵyl Cefni

02/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Dim ond deg diwrnod i fynd tan dechrau Gŵyl Cefni ac fe gadarnhawyd y bydd 10 band adnabyddus a phoblogaidd yn perfformio ger y Bull yn Llangefni dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Merch o Forfa Nefyn yn ennill y Fedal...

31/05/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mared Llywelyn Williams, sydd yn 24 oed ac yn wreiddiol o Forfa Nefyn, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái yn 2017.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Alexandra Roach yn llysgenna...

26/05/2017
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda wedi cyhoeddi mai Alexandra Roach yw llysgennad newydd yr elusen. Bydd yr actores, sy’n wreiddiol o Rydaman yn cyd-weithio gyda’r elusen drwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo eu gwaith.

darllenwch mwy