Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 677 cofnodion | Tudalen 1 o 68

Cawr y diwydiant cyfryngau yn derbyn ...

18/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r darlledydd profiadol a ffigwr arloesol yn y cyfryngau yng Nghymru, Euryn Ogwen Williams, wedi cael ei anrhydeddu’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth i gydnabod ei gyfraniad i fywyd diwylliannol Cymru.

darllenwch mwy

Agor arddangosfa o waith celf unigoli...

17/07/2018
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Bydd arddangosfa o waith celf gan unigolion sy’n byw gyda dementia cynnar yn agor heddiw yn Ysbyty Alltwen, Tremadog yng Ngwynedd

darllenwch mwy

Ann Catrin yn derbyn cymrodoriaeth ym...

17/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Y cerflunydd a gwneuthurwr gemwaith o ogledd Cymru, Ann Catrin Evans oedd y cyntaf o 10 i dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod seremonïau graddio Prifysgol Bangor eleni.

darllenwch mwy

Llwyddiant i gerddorion a chantorion ...

16/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe u’n wythnos o gystadlu i gerddorion a chantorion ifanc ledled Sir Gaerfyrddin gyda Cherddorfa Jazz Ieuenctid y Sir a Chôr Merched Sir Gâr yn cystadlu yn rowndiau terfynol cenedlaethol Cystadleuaeth Gŵyl Genedlaethol Music for Youth.

darllenwch mwy

Gwers gan 'Gareth Bale' y Byd Pizza

13/07/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ar ôl teithio trwy Ewrop, mae hi'n bryd i Bois y Pizza, mae Ieuan a Jez yn anelu am Parma i gynrychioli Cymru ym mhencampwriaeth pizza fwyaf y byd - y Campionato Mondiale della Pizza. Ym mhennod olaf Bois y Pizza heno ar S4C, cawn weld y ddau yn trio'u gorau glas i blesio'r beirniaid, gan obeithio cael eu coroni'n bencampwyr pizza Neapolitan y byd.

darllenwch mwy

Mynd â cherddoriaeth Gymraeg i'r byd

12/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae prosiect cerddorol newydd ar fin teithio Ewrop gyda'r bwriad o fynd â cherddoriaeth Gymraeg i'r byd.

darllenwch mwy

Cynlluniau i weddnewid Castell Caerff...

11/07/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cynlluniau i weddnewid Castell Caerffili fel atyniad mawr i dwristiaid wedi cael eu cymeradwyo, gyda’r gwaith i osod nodweddion newydd yn cychwyn yr wythnos yma yn barod ar gyfer eu dadorchuddio ym mis Awst.

darllenwch mwy

Olrhain hanes ffilm a sinema yn y Gym...

10/07/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ffilmiau o’r gorffennol a hanes sinemâu yng nghefn gwlad fydd yn cael sylw mewn noson arbennig yn Amgueddfa Ceredigion nos Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Eisteddfod Caerdydd yn cynnal dau gyn...

09/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bryn Terfel yw seren cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni, ac am y tro cyntaf erioed, bydd y cyngerdd yn cael ei berfformio ddwywaith, y tro cyntaf ar nos Wener 3 Awst, ac yna eto ar y noson ganlynol, ym Mhafiliwn HSBC yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru.

darllenwch mwy

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn...

09/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Bu Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn nhref Conwy dros y penwythnos yn llwyddiant ysgubol yn ôl y trefnwyr, ac yn ystod y digwyddiad fe gyhoeddwyd mai Myrddin ap Dafydd fydd yr archdderwydd rhwng 2019 tan 2022.

darllenwch mwy