Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 637 cofnodion | Tudalen 1 o 64

Lansio partneriaeth Mas ar y Maes

24/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Bydd prosiect Mas ar y Maes yn cael ei lansio’n swyddogol heno, wrth i Stonewall Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol gyhoeddi manylion partneriaeth gyffrous rhwng y ddau sefydliad a’r gymuned LHDT yng Nghymru.

darllenwch mwy

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brychei...

23/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y pafiliwn yn y sied defaid, y dawnsio yn y sied geifr a’r rhagbrofion yn y siediau moch a byddant oll yn atseinio i sain canu, cerddoriaeth, cyffro a chwerthin wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed agor ei gatiau i 90,000 o ymwelwyr eleni a hynny ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cronfa i wella llyfrgelloedd...

22/05/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru yn elwa ar dros £1.35 miliwn o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu cyfleusterau a'u gwasanaethau.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Maes B

21/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Am y drydedd flwyddyn yn olynol mae Prifysgol Aberystwyth yn noddi Maes B, gŵyl gerddoriaeth Gymraeg pwysicaf Cymru sy’n cael ei chynnal eleni ym Mae Caerdydd o 8-11 Awst.

darllenwch mwy

Chwip o Barti deunaw oed i Ŵyl Cefni ...

21/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae lein-up deinamig Parti 18fed Gŵyl Cefni eleni, ar brynhawn a nos Sadwrn 9fed o Fehefin, yn argoeli am chwip o barti 18fed da i’r ŵyl boblogaidd Gymraeg yn Llangefni.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn cofio boddi Capel ...

21/05/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae gwrthrychau arwyddocaol o bentref Capel Celyn wedi cael eu rhoi i’r casgliad cenedlaethol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, diolch i Gwyn Roberts a’i ferched, Nia Erain Griffith a Lois Elenid John.

darllenwch mwy

Dangosiad arbennig o ffilm Pride yn T...

18/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd dangosiad arbennig fis nesaf yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug o ffilm Pride a ddaeth i’r sgrin fawr yn 2014, yn olrhain hanes grŵp o ymgyrchwyr hoyw a weithiodd i gefnogi teuluoedd y glowyr yn ystod streic 1984.

darllenwch mwy

Y Cyffro yn dathlu'r deugain wrth ryd...

18/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Eleni mae’r band o Gaernarfon, ‘Y Cyffro’ yn dathlu 40 mlynedd trwy ryddhau’r record hir ‘Yn y Gorllewin’, ar label Aran.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Lein-yp Maes B

16/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Gyda llai na thri mis i fynd tan yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion lein-yps Maes B, gŵyl gerddoriaeth Gymraeg pwysicaf Cymru, gyda’r Eira, yr Ods a Band Pres Llareggub yn cymryd rhan.  

darllenwch mwy

Cyfle i roi eich tŷ mewn trefn

14/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

I gloi Wythnos Codi Ymwybyddiaeth ‘Byw Nawr’, sefydliad sy’n annog pobl i feddwl o ddifrif am farw, marwolaeth a diwedd oes, mae Caffi Angau Galeri Caernarfon yn cynnig cyfle gwahanol i chi dwtio a thacluso rhwng, 1 a 5 o’r gloch, bnawn Sadwrn yma.

darllenwch mwy