Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 814 cofnodion | Tudalen 1 o 82

Cyfres i bobl ifanc yn ennill gwobr y...

20/03/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cyfres antur ddychrynllyd i bobl ifanc ar S4C, Prosiect Z, wedi ennill gwobr y rhaglen blant orau yng ngwobrau yr RTS neu'r Gymdeithas Deledu Frenhinol (Royal Television Society).

darllenwch mwy

Darluniau lliwgar yn cyfleu stori Blo...

15/03/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae pentref Penygroes yng Ngwynedd wedi gweld lluniau lliwgar yn ymddangos ar rai adeiladau o ganlyniad i waith celf gan bobl ifanc yr ardal trwy gynllun prosiect Treftadaeth Di-Sylw.

darllenwch mwy

Cyfres Prosiect Z yn cael ei henwebu ...

13/03/2019
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae cyfres antur ddychrynllyd i bobl ifanc ar S4C, Prosiect Z, wedi cael ei enwebu yng ngwobrau yr RTS (Royal Television Society) yn y categori y rhaglen blant orau.

darllenwch mwy

Amgueddfa San Ffagan yn croesawu perf...

13/03/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cwmni drama Re-Live yn perfformio cynhyrchiad hir-ddisgwyliedig The Return/Y Dychweliad ddiwedd yr wythnos hon yn Amgueddfa Cymru San Ffagan.

darllenwch mwy

Parêd cyntaf Gŵyl Ddewi Aberteifi yn ...

08/03/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda draig goch fawr yn eu harwain, gorymdeithiodd cannoedd o bobl ar hyd Stryd Fawr Aberteifi ym Mharêd Gŵyl Dewi liwgar cyntaf y dref.

darllenwch mwy

Nifer o fudiadau yn elwa o grantiau e...

06/03/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Mae dros 20 o fudiadau ledled Cymru wedi bod yn llwyddiannus yn ennill grantiau a godwyd fel rhan o Ras yr Iaith 2018, i gefnogi a hybu’r iaith Gymraeg yn y gymuned.

darllenwch mwy

Rhyddhau tocynnau cyngerdd agoriadol ...

05/03/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Yr wythnos hon rhyddhawyd tocynnau ar gyfer Cyngerdd Agoriadol a Sioeau Cerdd Eisteddfod yr Urdd 2019 ac maent ar gael am bris gostyngol tan 30 Ebrill 2019.

darllenwch mwy

Lansio murlun lliwgar yn Aberystwyth ...

04/03/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Lansiwyd murlun mawr lliwgar ddydd Iau diwethaf ar y promenâd yn Aberystwyth a ddyluniwyd gan bobl ifanc o Geredigion.

darllenwch mwy

Dathlu nawddsant Cymru ar hyd a lled ...

01/03/2019
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw fel bob blwyddyn, mae’n gyfle i werthfawrogi ein hiaith a’n diwylliant wrth inni wledda ar gawl cennin, cacenni cri neu bicer a man a bara brith. Dyma gyfle i orymdeithio, canu ac ymlawenhau yn ein diwrnod cenedlaethol.

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ...

28/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Arddangosfa sy'n cynnwys ffotograffau 100 o fenywod o Gymru fydd canolbwynt dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Merched eleni ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy