Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 597 cofnodion | Tudalen 1 o 60

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Dewi Sant

23/03/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni eu datgelu mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd neithiwr, gyda Gerald Williams, ceidwad yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd yn derbyn gwobr arbennig am gadw'r cof yn fyw am fywyd Hedd Wyn ei ewythr a fu farw ar faes y gad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

darllenwch mwy

Gwenda Owen o Ruthun yw enillydd Tlws...

22/03/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Caiff Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled ei rhoi gan Dewi a Gerallt Hughes, er cof am eu rhieni John a Ceridwen Hughes oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid. Bydd yn cael ei chyflwyno mewn seremoni arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed ar Faes y Sioe, Llanelwedd ddiwedd mis Mai.

darllenwch mwy

Darganfod trysorau yn y de orllewin

16/03/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae chwe darganfyddiad yn dyddio o 800CC i’r 16eg ganrif heddiw wedi cael eu dynodi’n drysor gan grwner yn Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Cyfle o hyd i roi gwobr i gofio ymwel...

15/03/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Er mai ychydig fisoedd yn unig sydd i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym mis Awst, mae cyfle o hyd i roi gwobr i gofio ymweliad yr Eisteddfod â’r brifddinas eleni.

darllenwch mwy

Ras yr Iaith yn ehangu

14/03/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Ras yr Iaith, yr unig ras drwy’r byd sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg, yn ehangu.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cofiant i un o ffotograffwyr...

14/03/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Degawd ers marwolaeth un o’r ffotograffwyr newyddiadurol gorau’r byd, y Cymro Cymraeg Philip Jones Griffiths, fe gyhoeddir y cofiant cyntaf erioed iddo, a hynny yn ei famiaith. Mae’r gyfrol Philip Jones Griffiths - Ei Fywyd a’i Luniau gan Ioan Roberts, a gyhoeddir yr wythnos hon gan wasg y Lolfa.

darllenwch mwy

Ail drefnu gorymdaith y Ddraig yn Ori...

12/03/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Yn dilyn gohirio Gorymdaith flynyddol y Ddraig yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc oherwydd tywydd garw, bydd y digwyddiad yn awr yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Lluniau o eira mawr Mawrth 2018

05/03/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Lluniau o eira mawr Mawrth 2018


Llun: Awen Schiavone

Syrthiodd mwy o eira ddiwedd wythnos diwethaf, o Gaerdydd i Ben Llŷn wrth i’r bwystfil o’r dwyrain greu hanes. Rydym wedi dethol lluniau o’r hwyl yn yr eira.

darllenwch mwy

Dathlu Wythnos Un Byd yn Aberystwyth

05/03/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden

“Rwy’n mawr obeithio y bydd cynifer â phosib o fyfyrwyr a staff yn dod i ymuno â ni yn ein digwyddiadau drwy gydol yr wythnos i ddathlu cymuned fyd-eang gyfoethog ac amrywiol Prifysgol Aberystwyth.”

darllenwch mwy

Cannoedd yn gorymdeithio yn Wrecsam i...

02/03/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Daeth cannoedd o bobl i orymdeithio yn Wrecsam i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi er gwaethaf y tywydd garw.

darllenwch mwy