Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 539 cofnodion | Tudalen 1 o 54

Cadw yn lansio hysbyseb i ddathlu ysb...

15/12/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe gafodd hysbyseb i ddathlu’r Nadolig ei lansio yr wythnos hon gan gorff gwarchod henebio Cadw.

darllenwch mwy

Plant cynradd yn cystadlu i ennill te...

12/12/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r Nadolig yn prysur agosáu ac mi fydd rhai o gorau plant Cymru yn perfformio carolau gwreiddiol yn y gobaith o gipio gwobr Carol yr Ŵyl 2017.

darllenwch mwy

Dagrau a chwerthin wrth i'r hen a'r i...

08/12/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mewn cyfres newydd o dair rhaglen emosiynol ar S4C, sy'n dechrau nos Sul yma, mae Hen Blant Bach yn ymchwilio i beth all ddigwydd pan mae chwech o blant bach yn rhannu eu gofal dydd gyda chriw o bensiynwyr - a'r effeithiau trawsnewidiol sy'n bosib.

darllenwch mwy

Sioe deuluol yn codi'r llen ar ddemen...

07/12/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae sioe deuluol newydd am ddementia drwy lygaid plentyn yn mynd ar daith o Gymru’r gwanwyn yma.

darllenwch mwy

Y Cymry yn ffafrio cerdyn Nadolig

30/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ymchwil newydd yn dangos bod yn well gan y Cymry dderbyn cerdyn Nadolig na neges destun neu ebost yn dymuno Hwyl yr Ŵyl.

darllenwch mwy

Ydio'n syniad da i atgyfodi papur new...

29/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth y newyddion yr wythnos hon fod papur newydd Y Cymro yn cael ei atgyfodi ym mis Mawrth 2019 ar ôl derbyn nawdd i ail ddechrau. Ydych chi'n credu ei bod yn syniad da i ail ddechrau papur newydd Y Cymro? Oes yna dal le i'r papur newydd a gafodd ei sefydlu'n wreiddiol ym 1932 mewn oes dechnolegol?

darllenwch mwy

Cyhoeddi dyddiadur y darlledwr Dewi L...

29/11/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae’r darlledwr adnabyddus Dewi Llwyd wedi datgelu rhai o’i brofiadau mwyaf cofiadwy yn ystod cynnwrf gwleidyddol blwyddyn etholiad mewn dyddiadur dadlennol, gan hel atgofion hefyd am ei ddegawdau’n cyflwyno amryfal raglenni, gan gynnwys Pawb a’i Farn.

darllenwch mwy

O'r Pedwar Gwynt ar drywydd ffoaduria...

28/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae pwysau hanes yn drwm ar rifyn newydd O’r Pedwar Gwynt, a gyhoeddwyd yr wythnos hon, gyda ffoaduriaid y Rhyfel Mawr ymhlith y pynciau sy'n cael eu trafod.

darllenwch mwy

Actor Pobol y Cwm yn cwrdd â dynion s...

23/11/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd yr actor  Geraint Todd, sydd yn actio'r cymeriad Ed Charles yn Pobol y Cwm yn clywed mwy am brofiadau dynion sy'n cael eu cam-drin a'r cymorth sydd ar gael ar eu cyfer, mewn rhaglen ar S4C heno am 9.30.

darllenwch mwy

Gwledd y Gaeaf yn Storiel Bangor

22/11/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae Canolfan Storiel ym Mangor wedi cyhoeddi ei rhaglen dros y misoedd nesaf gyda lansio Gwledd y Gaeaf.

darllenwch mwy