Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 718 cofnodion | Tudalen 1 o 72

Hybu Cig Cymru yn rhoi blas o’r bywyd...

24/09/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bu gŵyl sy’n disgrifio’i hun fel ‘penwythnos o antur a darganfod’ yn leoliad ar gyfer y stop diweddaraf ar daith Hybu Cig Cymru i hyrwyddo Cig Oen Cymru.

darllenwch mwy

Gwahoddiad i bencadlys newydd S4C

20/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C yn gwahodd pobl Sir Gâr i Noson Gwylwyr hanesyddol yn ei phencadlys newydd yng Nghaerfyrddin nos Fercher, 26 Medi.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi ei gynllun gweithredu...

18/09/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C yn cyhoeddi’r cynllun gweithredu sydd wedi ei lunio mewn ymateb i argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o S4C gan Euryn Ogwen Williams ac sydd bellach wedi derbyn cymeradwyaeth Margot James AS, Gweinidog Gwladol yn yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn San Steffan.

darllenwch mwy

Cynhyrchiad newydd sbon yn addysgu am...

14/09/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cynhyrchiad newydd ‘Hudo / Tempted’ gan Gwmni Theatr Arad Goch yn mynd ar daith o amgylch ysgolion uwchradd Ceredigion a Sir Gâr dros fis Hydref a Tachwedd.

darllenwch mwy

Actores adnabyddus yn dychwelyd i Fan...

13/09/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd actores adnabyddus sy’n wreiddiol o Ddyffryn Clwyd yn dychwelyd adref i Pontio ac i Brifysgol Bangor i hyrwyddo ei ffilm newydd ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Iolo Williams yn siarad am ei yrfa fe...

12/09/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd y naturiaethwr Cymraeg, Iolo Williams yn trafod ei yrfa mewn sgwrs yn Pontio, Prifysgol Bangor, nos Fercher 26 Medi.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi ymrwymiad i Gaernarfon

12/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi ymrwymiad i swyddfa yn y gogledd drwy sicrhau estyniad o 10 mlynedd i les eu swyddfa yng Nghaernarfon.

darllenwch mwy

Cerddorfa Genedlaethol y BBC yn lansi...

11/09/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC neu BBC NOW wedi cyhoeddi lansiad ei phrosiect, Cyfansoddi: Cymru ar gyfer 2019.

darllenwch mwy

Gwylwyr ledled Prydain yn cael golwg ...

07/09/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Bydd gwylwyr teledu oriau brig ledled Prydain yn cael cyfle i ddod i wybod mwy am fywyd o amgylch Y Fenai gan fod cyfres boblogaidd ITV Cymru 'The Strait' i gael ei darlledu ar y sianel genedlaethol dan yr enw newydd 'The Island Strait' am 8.00pm ar ITV am bedair wythnos o 14 Medi.

darllenwch mwy

Gobaith a thor calon siwrnai IVF mewn...

07/09/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Fe wnaeth y gantores amlwg Elin Fflur, a'i gŵr Jason, sy'n byw yn Ynys Môn, un o benderfyniad mwyaf eu perthynas wrth adael y camerâu i mewn i gofnodi eu taith IVF o'r dechrau i'r diwedd mewn ffilm onest a theimladwy, Chdi, Fi ac IVF sydd mlaen Nos Sul yma ar S4C.

darllenwch mwy