Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 776 cofnodion | Tudalen 1 o 78

Lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth ...

15/01/2019
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r parciau cenedlaethol yng Nghymru a’r ymgyrch dros barciau cenedlaethol led-led Prydain wedi lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth newydd i ddathlu pen-blwydd Parciau Cenedlaethol Gwledydd Prydain yn 70 oed.

darllenwch mwy

FFIT Cymru yn chwilio am enwau i'r gy...

14/01/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Cwmni Da sy’n cynhyrchu FFIT Cymru ar gyfer S4C, yn annog pobl i roi eu henwau ymlaen i gymryd rhan yn y gyfres nesaf.

darllenwch mwy

Gwasanaeth newydd i ddysgwyr yn dechr...

09/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd gwasanaeth newydd ar gyfer dysgwyr yn dechrau ar S4C dddd Sul yma, sef S4C Dysgu Cymraeg, fydd yn cynnig darpariaeth Gymraeg i ddysgwyr ar bob lefel. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys awr o raglenni ar brynhawniau Sul a chynnwys digidol ar y gwefannau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Angen canllawiau cadarn i reoli defny...

08/01/2019
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw am ganllawiau cadarn i sicrhau mai’r Gymraeg a glywir wrth wrando ar y sianel.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddy...

07/01/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bu’r Eisteddfod Genedlaethol yn lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2019 yn nigwyddiad Ysgol Galan Cymraeg i Oedolion Gogledd Orllewin Cymru, ddydd Gwener diwethaf.

darllenwch mwy

Mentrau Iaith Cymru yn derbyn cydnaby...

21/12/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi llwyddo i sicrhau dyfarniad nod ansawdd yn ddiweddar gan PQASSO gan gydnabod y gwaith rhagorol y me’n wneud fel mudiad trydydd sector yng Nghymru.

darllenwch mwy

S4C yn penodi Geraint Evans yn gomisi...

20/12/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi mai Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes newydd y sianel yw’r newyddiadurwr Geraint Evans.

darllenwch mwy

Plant ysgolion cynradd ym Mhenfro yn ...

14/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog ysgolion cynradd lleol i fynychu diwrnod addysg newydd sy’n canolbwyntio ar blastig morol a’i effaith ar yr amgylchedd.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn croesawu fod y...

13/12/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r rôl newydd fel Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Llywodraeth Cymru a fydd bellach yn eistedd o fewn cabinet y Prif Weinidog newydd Mark Drakeford.

darllenwch mwy

Pedr ap Llwyd fydd Prif Weithredwr a ...

13/12/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi mai Pedr ap Llwyd fydd Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru pan fydd Linda Tomos yn ymddeol ym mis Ebrill 2019.

darllenwch mwy