Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 118 cofnodion | Tudalen 1 o 12

Lansio llyfryn gan arddwyr adnabyddus

23/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fe fydd llyfryn gan arddwyr adnabyddus yn trafod 10 cnwd llysiau gorau Ynys Mon yn cael ei lansio fis nesaf.

darllenwch mwy

Ar drothwy Gŵyl Fach y Fro

14/06/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond 3 diwrnod tan Gŵyl Fach y Fro 2017, mae’r trefnwyr yn edrych ymlaen yn fawr i lwyfannu gŵyl i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth am y Gymraeg ym Mro Morgannwg.

darllenwch mwy

Ymwelwyr yn gwledda ar gig oen Cymrei...

12/06/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ymwelwyr cyntaf â safle Hafan Epig yng nghanolbarth Cymru wedi bod yn gwledda ar Gig Oen Cymru wedi’i rostio.

darllenwch mwy

Datblygiad cynaliadwy ar yr agenda i ...

07/06/2017
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fe fydd cwmnïau amlwg o’r sector fwyd a diod yng ngogledd Cymru yn cyfarfod i drafod datblygu cynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor fis nesaf.

darllenwch mwy

Ymgyrch i annog cenhedlaeth newydd o ...

06/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio gan Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru i annog cenhedlaeth newydd o fridwyr moch er mwyn datblygu’r diwydiant cig moch yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cig oen Cymru ar y fwydlen i ymwelwyr...

01/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fel rhan o brosiect newydd, fe fydd rhai o ymwelwyr i Gymru yr haf hwn yn cael eu trochi mewn tirluniau trawiadol, yn cael dos o ddiwylliant traddodiadol ac yn cael cyfle i flasu Gig Oen Cymru.

darllenwch mwy

Dathlu 20 mlynedd ers dechrau ysgolor...

23/05/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae 2017 yn flwyddyn arwyddocaol i’r corff Hybu Cig Cymru sy’n dathlu 20 mlynedd ers dechrau cynnig ysgoloriaethau i bedwar ban y byd.

darllenwch mwy

Cyfarfod i drafod y dyfodol i gig coc...

17/05/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fe fu Cyfarwyddwyr newydd Hybu Cig Cymru yn cyfarfod am y tro cyntaf yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf, wrth iddynt fynd ati i ddatblygu cynlluniau i ddyfodol cig coch Cymru ar ôl Brexit.

darllenwch mwy

Cynnyrch lleol yn taro tant mewn gwes...

09/05/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae gwesty yng nghanolbarth Cymru yn dathlu cynnyrch tymhorol ac yn arddangos ei ymrwymiad i weini bwydydd lleol mewn cyfres o giniawau i gwrdd â’r cynhyrchwyr.

darllenwch mwy

Cymru yn croesawu mordaith gyntaf y t...

04/05/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe roedd Caergybi yn croesawu mordaith gyntaf y tymor yr wythnos hon wrth i Long yr Astoria angori. Dyma’r gyntaf o lawer pan fydd porthladdoedd Cymru yn croesawu 37,000 o deithwyr eleni, a chynnydd o 33% yn nifer y mordeithiau o gymharu â llynedd.

darllenwch mwy