Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 219 cofnodion | Tudalen 1 o 22

Prynhawn da yn dathlu ei phen-blwydd ...

13/11/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd y rhaglen boblogaidd Prynhawn Da ar S4C yn dathlu ei phen-blwydd yn ugain oed ddydd Gwener ac i ddathlu, fe fydd sawl wyneb cyfarwydd yn dychwelyd i’r soffa eiconig - gan gynnwys y cyflwynwyr gwreiddiol Elinor Jones a Lyn Ebenezer.

darllenwch mwy

Selsig o Bwllheli ymhlith y gorau yng...

07/11/2018
Categori: Bwyd, Newyddion

Mae Ela a Huw Roberts o gwmni Oinc Oink ger Pwllheli yn dathlu’r ffath fod eu selsig Cig Moch Pedigri Cymreig a Chaws Cheddar o Gymru wedi cael ei enwi fel y selsigen orau yng Ngwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Cynhadledd i drafod effaith Brexit ar...

05/11/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd ffermwyr, proseswyr bwyd, manwerthwyr a gwleidyddion o Gymru a thu hwnt yn cynnull yn Llanelwedd ddydd Iau yma er mwyn trafod sut y gall Brexit – a’r posibilrwydd brawychus o Brydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb – effeithio ar y diwydiannau cig oen, cig eidion a phorc a’r miloedd o swyddi sy’n ddibynnol arnynt.

darllenwch mwy

Blogwyr o'r Eidal yn canu clodydd Cig...

01/11/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fel canlyniad i daith ymchwil i Gymru yn ddiweddar, mae blogwyr bwyd o’r Eidal wedi bod yn canu clodydd Cig Oen Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol yn yr Eidal.

darllenwch mwy

Arbenigwr o Brifysgol Bangor yn gofyn...

25/10/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd Dr. Prysor Williams o Brifysgol Bangor yn annerch cynrychiolwyr o fyd amaeth mewn cynhadledd arbennig Hybu Cig Cymru yn gofyn y cwestiwn ‘Cig Coch o Gymru – yn fwy gwyrdd na’r disgwyl?’

darllenwch mwy

Dyfodol y diwydiant cig yn y fantol y...

23/10/2018
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd yr wythnosau nesaf o drafodaethau rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd o bwysigrwydd enfawr o ran dyfodol diwydiant bwyd Cymru, yn ôl Kevin Roberts, Cadeirydd Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Sioe deithiol yn hybu gwerthiant Cig ...

22/10/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch yn ystod yr haf i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI yn uniongyrchol i ddefnyddwyr mewn siopau mawr ledled Cymru a Lloegr wedi arwain at gynnydd sydyn mewn gwerthiant.

darllenwch mwy

Cigyddion o Gymru yn dod i'r brig mew...

18/10/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae dau gigydd o Gymru ymhlith pump sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth bwysig i gigyddion ledled gwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Gwyl Fwyd Caernarfon yn chwilio am go...

25/09/2018
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae pwyllgor gwaith Gwyl Fwyd Caernarfon wedi cyhoeddi amserlen o ddigwyddiadau bwyd a diod i godi hyd at £20,000 er mwyn sicrhau y bydd yr ŵyl sy’n cael ei chynnal ym mis Mai yn parhau am ddim.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn rhoi blas o’r bywyd...

24/09/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bu gŵyl sy’n disgrifio’i hun fel ‘penwythnos o antur a darganfod’ yn leoliad ar gyfer y stop diweddaraf ar daith Hybu Cig Cymru i hyrwyddo Cig Oen Cymru.

darllenwch mwy