Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 210 cofnodion | Tudalen 1 o 21

Hybu Cig Cymru yn rhoi blas o’r bywyd...

24/09/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bu gŵyl sy’n disgrifio’i hun fel ‘penwythnos o antur a darganfod’ yn leoliad ar gyfer y stop diweddaraf ar daith Hybu Cig Cymru i hyrwyddo Cig Oen Cymru.

darllenwch mwy

Selsig safonol o Ben Llŷn yn dod i'r ...

19/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd bwyty unnos yng nghanol Caerdydd yn ymddangos am ddiwrnod yn unig yn darparu cŵn poeth moethus am ddim gan gwmni Oinc Oinc o Ben Llŷn.

darllenwch mwy

Ffermwr yn ymddiswyddo o rwydwaith natur

17/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae ffermwr o’r Bala, Geraint Davies, a ymddiswyddodd fel Cadeirydd Cymru o Nature Friendly Farming Network yr wythnos diwethaf, wedi cyfeirio at wahaniaethau barn ar gydnabod effeithiau posib polisïau ar deuluoedd a chynhyrchu bwyd fel y prif resymau a arweiniodd ato’n teimlo na allai bellach arwain y sefydliad yng Nghymru.

darllenwch mwy

Blasau indiaidd yn gyfuniad perffaith...

13/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wrthi’n gwneud ymchwil ar y cyd â chogyddion er mwyn datblygu cynhyrchion newydd a thynnu sylw at botensial cig oen mewn prydau parod indiaidd neu fyrgyrs.

darllenwch mwy

Ymchwil newydd yn edrych ar ffyrdd o ...

04/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae adroddiad newydd a ysgrifennwyd gan Hybu Cig Cymru ar ran WRAP Cymru wedi canfod nifer o ffyrdd y gallai’r sector prosesu cig coch yng Nghymru leihau gwastraff a chynyddu effeithlonrwydd.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn rhannu'r cariad tua...

31/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn ymuno gyda’r ymgyrch ‘Wythnos Caru Cig Oen’ ar draws Brydain yr wythnos hon trwy gefnogi siopau bach a mawr sy’n hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI.

darllenwch mwy

Bryn Williams y cogydd adnabyddus yn ...

28/08/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau

Mewn cyfres newydd chwe rhan, Cegin Bryn: Yn Ffrainc, sy’n dechrau ar S4C nos Fercher yma, mae’r cogydd enwog Bryn Williams yn mynd ar drywydd bwyd a ryseitiau anhygoel a thraddodiadol o Ffrainc, gan ymweld â marchnadoedd, bwytai, gwinllannoedd, caffis a bariau ar hyd y daith.

darllenwch mwy

Hwb i gig oen Cymru yn Lloegr

21/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae proffil Cig Oen Cymru PGI wedi derbyn hwb mawr yn Lloegr o ganlyniad i hyrwyddo yn y cyfryngau a chynnal digwyddiadau gyda chogyddion amlwg yn hybu'r cynnyrch.

darllenwch mwy

Croesawu camau i atal chwant bwyd ymy...

14/08/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwyr addysg o Brifysgol Bangor wedi croesawu mentrau fel Rhaglen Newyn Gwyliau Cyngor Sir y Fflint, sy'n ceisio rhoi sylw i dlodi sy'n gysylltiedig â chwant bwyd tu allan i adegau tymor ysgolion.

darllenwch mwy

Hyrwyddo gyrfaon i ferched yn y secto...

08/08/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi ymuno gyda’r elusen Chwarae Teg i ddwyn sylw at y gwaith amrywiol y mae menywod yn ei wneud o fewn y diwydiant cig coch, a’r cymorth sydd ar gael i ddatblygu eu sgiliau ac adeiladu gyrfaon cyffrous.

darllenwch mwy