Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 194 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Gwers gan 'Gareth Bale' y Byd Pizza

13/07/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ar ôl teithio trwy Ewrop, mae hi'n bryd i Bois y Pizza, mae Ieuan a Jez yn anelu am Parma i gynrychioli Cymru ym mhencampwriaeth pizza fwyaf y byd - y Campionato Mondiale della Pizza. Ym mhennod olaf Bois y Pizza heno ar S4C, cawn weld y ddau yn trio'u gorau glas i blesio'r beirniaid, gan obeithio cael eu coroni'n bencampwyr pizza Neapolitan y byd.

darllenwch mwy

Ymgyrch i chwilio am farchnadoedd i g...

05/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn targedu ei hymdrechion marchnata Asiaidd ar y sectorau gwestai, bwytai ac arlwyo ffyniannus, wrth i Gig Eidion Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI edrych i adeiladu marchnadoedd newydd ar gyfer byd ar ôl Brexit.

darllenwch mwy

Tyrfaoedd yn tyrru i Tafwyl

02/07/2018
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bryn Fôn mewn siwt binc oedd uchafbwynt Gwyl Tafwyl eleni ac fe roedd yr wyl yng Nghastell Caerdydd unwaith eto heb siomi dim, gyda’r tyrfaoedd yn mwynhau pob math o weithgareddau yn yr heulwen braf.

Gofynion y cwsmer ar frig agenda ffer...

22/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth i Brexit achosi ail-asesiad o lle all y brif farchnadoedd fod i gig coch o Gymru yn y dyfodol, mae Hybu Cig Cymru yn trefnu rownd newydd o gyrsiau yn rhad ac am ddim, sy’n dod â phroseswyr a ffermwyr ynghyd er mwyn cynyddu dealltwriaeth am anghenion cwsmeriaid y dyfodol.

darllenwch mwy

Dirprwyaeth o Sbaen yn dod i Gymru i ...

08/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ymwelodd dirprwyaeth o fewnforwyr a phrynwyr archfarchnadoedd o Sbaen â Chymru y mis hwn, a thrwy hynny gwnaethant dynnu sylw at y rhan hanfodol sydd gan allforion i wneud y diwydiant cig yn broffidiol.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn chwilio am geisiada...

07/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Os ydych chi’n ffermwr, yn gigydd neu’n gogydd sy’n awchu am wybodaeth newydd, yna gallech fod yn gymwys am ysgoloriaeth Hybu Cig Cymru a fydd yn helpu at eich costau teithio i weld sut mae’ch cyfoedion ar draws y byd yn arloesi ond mae’r dyddiad cau fis yma.

darllenwch mwy

Lansio ryseitiau i ddenu cwsmeriaid i...

01/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio taflenni a phosteri newydd er mwyn arddangos safon a hyblygrwydd y porc sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru.

darllenwch mwy

Yr Ŵyl Hynod Wyllt yn dychwelyd i Dyd...

30/05/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd yr Ŵyl Hynod Wyllt (Really Wild Festival) yn dychwelyd i Dyddewi ym mis Mai 2019 ar ôl bod i ffwrdd am dair blynedd.

darllenwch mwy

Tafwyl yn cyhoeddi rhaglen lawn

30/05/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda dim ond mis i fynd tan ŵyl Gymraeg Caerdydd, Tafwyl, mae trefnwyr yr ŵyl wedi cyhoeddi’r rhaglen lawn yn ogystal â manylion Wythnos Tafwyl.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn lansio Gweledigaeth...

18/05/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd prosbectws ei lansio yr wythnos ar gyfer dyfodol ffermio da byw yng Nghymru gan Kevin Roberts, cadeirydd Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy