Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 174 cofnodion | Tudalen 1 o 18

Myfyrwyr yn ymgiprys am goron goginio

23/03/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae’n dymor eisteddfota ar hyd Cymru wrth i blant gystadlu mewn gŵyliau cylch a sir yr Urdd er mwyn ennill yr hawl i gystadlu yn Llanelwedd adeg y Sulgwyn.

darllenwch mwy

Hybu Cymru mewn sioe dwristiaeth

22/03/2018
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Croeso Cymru gyda chymorth gwestai a busnesau eraill wedi bod yn arddangos y gorau sydd gan y wlad i’w gynnig mewn Sioe Twristiaeth a Theithio Prydain sy’n digwydd yr wythnos hon yn yr NEC, Birmingham.

darllenwch mwy

Cigyddion o Sir Fflint yn cipio gwobr...

15/03/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae perchnogion siop fferm yng ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl ennill gwobr i gigyddion mewn seremoni sy’n cael ei alw’n ‘Oscars Cefn Gwlad’.

darllenwch mwy

Cynhadledd fwyd i ysbrydoli athrawon

12/03/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd

Bydd athrawon yn cael cyfle i gael profiad ymarferol o ddefnyddio cig coch yn yr ystafell ddosbarth a deall y rôl y mae wedi ei chwarae mewn diet iach yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, gyda chymorth ymgyrch Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Canfyddiadau arolwg yn hwb i Gig Oen ...

06/03/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Rhoddwyd hwb i gynnyrch bwyd Cig Oen Cymru PGI – pan gyhoeddwyd canlyniadau arolwg i ganfod yr hyn y mae defnyddwyr targed yn ei feddwl am y brand.

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Gwyl Dewi yng Nghymru a t...

01/03/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Er gwaetha’r tywydd oer, mae Cymry led-led y byd wedi bod yn dathlu Dydd Gwyl Dewi heddiw.

Dathlu Dydd Mawrth Crempog

13/02/2018
Categori: Bwyd

Cofiwch ei bod yn ddydd Mawrth Crempog heddiw. sut ydach chi’n licio’ch crempog? Gyda thriog, siwgwr a lemon neu nutella?

Dathlu cynnyrch lleol gyda brecwast f...

02/02/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Cynhaliodd Cangen Sir Ddinbych o Undeb Amaethwyr Cymru frecwast ffermdy ddydd Sadwrn diwethaf yn Neuadd Bentref Llansannan.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Cyri yn dychwelyd i Gae...

30/01/2018
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Cystadleuaeth Cyri Gŵyl Fwyd Caernarfon yn dychwelyd ar Nos Wener, Chwefror 9fed, gydag 8 cogydd amatur yn mynd benben i dderbyn gwobr o £50 a’r teitl ‘Cyri Gorau Caernarfon’.

darllenwch mwy

Ansicrwydd Brexit yn peri pryder i'r ...

26/01/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bu Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn Hybu Cig Cymru, Rhys Llywelyn, yn defnyddio araith i gynhadledd amaethyddol bwysig i amlinellu’r sialensau y mae Brexit yn ei achosi o ran allforio cig coch.

darllenwch mwy