Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 206 cofnodion | Tudalen 1 o 21

Lansio Blwyddyn y Môr

11/12/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe roedd Gweinidog Twristiaeth Llywodraeth Cymru, Dafydd Elis-Thomas, yn lansio trydedd blwyddyn thematig Cymru - Blwyddyn y Môr 2018. Y flwyddyn nesaf, bydd cyfle gan Gymru i sicrhau ei lle fel y brif gyrchfan arfordirol ym Mhrydain yn yr 21ain ganrif.

darllenwch mwy

Gostyngiadau yn siopau Amgueddfa Cymr...

07/12/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% yn ei siopau i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rhwng 11 ac 17 Rhagfyr 2017.

darllenwch mwy

Blwyddyn lwyddiannus i'r ffermwr ifan...

06/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Yn dilyn lansiad partneriaeth newydd gyda Syniadau Mawr Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru, mae Rhaglen Fenter Wledig y mudiad nawr ar y gweill.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr yn annog pobl i siopa...

01/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog siopwyr i wneud y siopa Nadolig yn lleol ac i gefnogi busnesau gwledig a lleol.

darllenwch mwy

Dathlu'r gorau o'r diwydiant twristiaeth

22/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2018 bellach yn chwilio am enwebiadau ymhlith y diwydiant ymwelwyr yng Nghymru.

darllenwch mwy

Edwards o Gonwy yn dod i'r brig

21/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bu cigyddion o bob cwr o Gymru yn cystadlu y mis hwn am yr anrhydedd o gael eu henwi’n Siop Gigydd Cymreig y Flwyddyn, mewn seremoni a drefnwyd gan y cylchgrawn Meat Trades Journal ac a noddwyd gan Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch i ddenu mwy o ymwelwyr...

20/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cafodd ymgyrch ryngwladol ei lansio ar gyfer denu mwy o ymwelwyr tramor i Gymru, ac fe gafodd yr ymgyrch groeso cynnes gan drefnwyr teithiau rhyngwladol.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn dysgu yn Uche...

08/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Fe aeth dros 50 o swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ar daith i Ucheldiroedd yr Alban yn ddiweddar i edrych ar fentrau ffermio yn yr ardal.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i rai o atyniadau ymwelw...

02/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod cronfa gwerth £2.4 miliwn ar gael ar gyfer 26 o brosiectau ar draws Cymru a fydd yn gwella profiadau ymwelwyr sy’n dod i Gymru.

darllenwch mwy

Amser i fentro gyda Arloesi Gwynedd W...

31/10/2017
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am syniad cyffrous ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth newydd.

darllenwch mwy