Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 266 cofnodion | Tudalen 1 o 27

Arloesi Gwynedd yn chwilio am syniada...

09/11/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd yn awyddus i weithio gyda thair cymuned yng Ngwynedd er mwyn treialu dullliau newydd gwahanol fydd yn cynyddu ymwelwyr i’r stryd fawr.

darllenwch mwy

Sesiynau arfer dda y cyfryngau cymdei...

05/11/2018
Categori: Arian a Busnes, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Bydd cyfle i fusnesau a mudiadau Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan fanteisio ar sesiynau gwybodaeth am ddim ac yn cynnig cyfleoedd i rwydweithio a rhannu arfer da ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Yr Undeb Ewropeaidd yn cymeradwyo ari...

02/11/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddoe bod gwerth £4 miliwn o Gyllid Ewropeaidd wedi'i gymeradwyo ar gyfer Canolfan Arfordirol Rhyngwladol newydd Cymru, sy'n rhan o gynlluniadau Ymddiriedolaeth Porthladd Saundersfoot.

darllenwch mwy

Parcio am ddim yng nghanol trefi Sir Gâr

30/10/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr wedi cyflwyno cyfnodau parcio am ddim mewn meysydd parcio arhosiad byr ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd a ddechreuodd yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cyfle i fusnesau gynnig gwasanaethau ...

26/10/2018
Categori: Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda llai na blwyddyn cyn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, a gynhelir yn Llanrwst o 3-10 Awst y flwyddyn nesaf, mae’r Eisteddfod, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chymraeg Byd Busnes, yn cyd-drefnu dwy sesiwn arbennig er mwyn i gwmnïau a busnesau lleol ar hyd a lled y dalgylch gael gwybod mwy am y gwasanaethau y bydd y Brifwyl am eu prynu a’u hurio dros y misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Cyllid i helpu'r trydydd sector i bar...

22/10/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd cymorth ariannol ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector wrth i Brydain baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am weithredu i d...

15/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddwsin o argymhellion i gryfhau’r economi ym Mlaenau Ffestiniog dros y penwythnos mewn ymdrech i leihau’r allfudo o Gymru sy’n 'argyfwng i'r iaith’ yn ôl y mudiad iaith.

darllenwch mwy

£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu ...

11/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iaith

Mewn digwyddiad arbennig yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fuddsoddiad o £2.75 miliwn tuag at weledigaeth Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, i ddatblygu ac adnewyddu Gwersylloedd Llangrannog a Glan-llyn.

darllenwch mwy

Mynediad cyhoeddus i Wi-fi mewn cymun...

25/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd i weithio gyda chymunedau ar draws Gwynedd er mwyn sefydlu rhwydweithiau fydd yn eu galluogi i gynnig mynediad di-wifr am ddim i’r cyhoedd.

darllenwch mwy

Ymweliad Gweinidog yn tynnu sylw at h...

21/09/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus Alun Davies wedi tynnu sylw at rôl canol trefi wrth hybu economïau lleol, yn ystod ymweliad â Stryd Fawr Rhymni yr wythnos hon.

darllenwch mwy