Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 221 cofnodion | Tudalen 1 o 23

Llywodraeth Cymru yn arwyddo cytundeb...

16/03/2018
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi arwyddo cytundeb gyda Qatar Airways a fydd yn sicrhau lle mwy amlwg i Gymru o fewn marchnadoedd allweddol fel cyrchfan ar gyfer gwyliau a busnes.

darllenwch mwy

Llwyddiant bwrsari ar gyfer pobl ifan...

13/03/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Derbyniodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion arian gan gwmni West Wales Holiday Cottages i gynorthwyo pobl ifanc gyda bwrsari i ddechrau busnesau yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Ymgyrchoedd yn hyrwyddo Cymru dramor

07/03/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Wrth i Flwyddyn y Môr fynd yn ei blaen, mae llawer o weithgaredd yn digwydd ym mis Mawrth yn hyrwyddo Cymru dramor.

darllenwch mwy

Canfyddiadau arolwg yn hwb i Gig Oen ...

06/03/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Rhoddwyd hwb i gynnyrch bwyd Cig Oen Cymru PGI – pan gyhoeddwyd canlyniadau arolwg i ganfod yr hyn y mae defnyddwyr targed yn ei feddwl am y brand.

darllenwch mwy

Agor swyddfa Llywodraeth Cymru yng Ng...

06/03/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe agorodd Prif Weinidog, Carwyn Jones swyddfa newydd Llywodraeth Cymru ym Montréal yn swyddogol ddydd Gwener diwethaf.

darllenwch mwy

Agor sefydliad dur a metelau newydd y...

08/02/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Cafodd sefydliad dur a metelau newydd ei agor ym Mhrifysgol Abertawe, gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr rhanbarthol gwobrau...

06/02/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Ar ôl i 400 o enwau ddod i law ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Cymru, cafodd 44 o fusnesau eu dewis yn enillwyr rhanbarthol.

darllenwch mwy

Dathlu cynnyrch lleol gyda brecwast f...

02/02/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Cynhaliodd Cangen Sir Ddinbych o Undeb Amaethwyr Cymru frecwast ffermdy ddydd Sadwrn diwethaf yn Neuadd Bentref Llansannan.

darllenwch mwy

Parc Cenedlaethol Eryri yn wynebu her...

01/02/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi fod toriadau yn wynebu’r awdurdod gyda phenderfyniadau anodd yn ei hwynebu wrth fynd i’r afael ag ymateb i her ariannol.

darllenwch mwy

Ansicrwydd Brexit yn peri pryder i'r ...

26/01/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bu Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn Hybu Cig Cymru, Rhys Llywelyn, yn defnyddio araith i gynhadledd amaethyddol bwysig i amlinellu’r sialensau y mae Brexit yn ei achosi o ran allforio cig coch.

darllenwch mwy