Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 238 cofnodion | Tudalen 1 o 24

Cyhoeddi arian i adnewyddu adeilad ha...

18/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae’r Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £409,000 i adnewyddu Neuadd Llechwen, sy’n adeilad hanesyddol ger Pontypridd.

darllenwch mwy

Ymgyrch i chwilio am farchnadoedd i g...

05/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn targedu ei hymdrechion marchnata Asiaidd ar y sectorau gwestai, bwytai ac arlwyo ffyniannus, wrth i Gig Eidion Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI edrych i adeiladu marchnadoedd newydd ar gyfer byd ar ôl Brexit.

darllenwch mwy

Sylwadau cadeirydd siop Trago Mills y...

29/06/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi beirniadu Trago Mills yn hallt, wedi i gopi o lythyr oddi wrth y cwmni am ei siop newydd ym Merthyr, sy’n llawn sylwadau gwrth-Gymraeg, ddod i'r amlwg.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar adeiladu Campws ...

28/06/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd y gwaith adeiladu gwerth £40.5 miliwn ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.

darllenwch mwy

Datgelu cynlluniau ar gyfer canolfan ...

25/06/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth Ken Skates wedi datgelu cynlluniau ar gyfer canolfan profi rheilffyrdd newydd.

darllenwch mwy

Gofynion y cwsmer ar frig agenda ffer...

22/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth i Brexit achosi ail-asesiad o lle all y brif farchnadoedd fod i gig coch o Gymru yn y dyfodol, mae Hybu Cig Cymru yn trefnu rownd newydd o gyrsiau yn rhad ac am ddim, sy’n dod â phroseswyr a ffermwyr ynghyd er mwyn cynyddu dealltwriaeth am anghenion cwsmeriaid y dyfodol.

darllenwch mwy

Tywydd braf yn hwb i'r diwydiant twri...

22/06/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn ôl canlyniadau arolwg twristiaeth a gyhoeddwyd yr wythnos hon, mae'r tywydd da yn ystod mis Mai a dechrau Mehefin wedi rhoi hwb i'r diwydiant − ac mae’n llawn hyder am yr haf sydd ar ddod.

darllenwch mwy

Gwirfoddolwr yng Ngwynedd yn dod i'r ...

15/06/2018
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae un o wirfoddolwyr cynllun Gwynedd Ddigidol wedi ennill gwobr yn y categori ‘Gwirfoddolwr Digidol’ yng ngwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Cymru 2018.

darllenwch mwy

Dirprwyaeth o Sbaen yn dod i Gymru i ...

08/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ymwelodd dirprwyaeth o fewnforwyr a phrynwyr archfarchnadoedd o Sbaen â Chymru y mis hwn, a thrwy hynny gwnaethant dynnu sylw at y rhan hanfodol sydd gan allforion i wneud y diwydiant cig yn broffidiol.

darllenwch mwy

Cynnal y Cardi yn chwilio am syniadau...

23/05/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Grŵp Cynnal y Cardi yng Ngheredigion yn awyddus i glywed gan unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau cymwys sydd â syniadau arloesol a allai wella'r profiad o fyw a gweithio yng Ngheredigion.

darllenwch mwy