Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 195 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Gwasanaethau Cymraeg sefydliadau cyho...

12/10/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae gwasanaethau Cymraeg yn gwella, ac mae gan bobl hyder bod eu hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg yn dechrau gwreiddio. Dyna brif ganfyddiadau adroddiad a gyhoeddir gan Gomisiynydd y Gymraeg heddiw.

darllenwch mwy

Cyfle i weithio ym Mharc Cenedlaethol...

04/10/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cyfle i ennill cyflog wrth i chi ddysgu sgiliau ymarferol i baratoi chi ar gyfer gyrfa ym maes cadwraeth ymarferol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

darllenwch mwy

Blwyddyn fwyaf llwyddiannus i dwristi...

02/10/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Y llynedd, cafwyd y flwyddyn fwyaf llwyddiannus erioed i’r sector dwristiaeth yng Ngwynedd, gyda dros £1 biliwn o wariant yn yr economi leol.

darllenwch mwy

Banc Santander yn gwrthod ffurflenni ...

25/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae banc Santander wedi gwrthod prosesu ffurflenni aelodaeth Cymdeithas yr Iaith gan eu bod yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Cwmniau bwyd yn mynd am dwf yng Ngher...

20/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal digwyddiad ‘Mynd am Dwf’ ar gyfer busnesau bwyd a diod lleol er mwyn canolbwyntio ar ddatblygu a chyrraedd marchnadoedd newydd.

darllenwch mwy

Datganoli wedi gwneud pethau’n haws, ...

19/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Eluned Davies, rheolwr prosiect gyda Halen Môn, yn arbenigwr ym maes datblygu economaidd yn y cyfnod cyn ac ar ôl datganoli. Mae hi’n darogan wrth raglen Huw Edwards: Datganoli 20 heno y gallai allforion y cwmni i wledydd yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys yr Eidal a Sbaen, ostwng yn sylweddol yn sgil Brexit.

darllenwch mwy

Cymru yn ddewis poblogaidd i dripiau ...

13/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod Cymru'n para i fod yn ddewis poblogaidd ar gyfer tripiau undydd ym misoedd yr haf.

darllenwch mwy

Castell Caerriw yn ennill gwobr

12/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mewn gwobrau i fusnesau gan Radio Penfro yn ddiweddar, enillodd Castell a Melin Heli Caeriw wobr am ei gwasanaethau Cwsmeriaid, gyda Pembrokeshire Scallops yn ennill gwobr am y Busnes Newydd.

darllenwch mwy

Croesawu Gŵyl Rhif 6 i Wynedd unwaith...

05/09/2017
Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd Gwynedd yn gartref i ddau ddigwyddiad mawr yn ystod mis Medi wrth i'r sir groesawu Gŵyl Rhif 6 i Bortmeirion a ras feic mynydd Red Bull Hardline unwaith eto eleni.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i gaffi newydd ym Mhentywyn

01/09/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Derbyniodd caffi lleol newydd ym Mhentywyn hwb ariannol i ddechrau busnes yn gweini ar ymwelwyr ger y traeth adnabyddus yn Sir Gâr.

darllenwch mwy