Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 185 cofnodion | Tudalen 1 o 19

Cwmni charcuterie o Geredigion yn myn...

14/08/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Cwmni Charcuterie o Gymru, Cwm Farm, yn brysurach nag erioed wrth iddynt sicrhau archebion led-led y wlad a thramor.

darllenwch mwy

Hybu cyfleoedd gwaith i bobl ifanc yn...

10/08/2017
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae grŵp o bobl ifanc wedi cymryd yr her i argyhoeddi eu cyfoedion y gallant gael y cyfan heb gyfnewid Eryri am y trefi mawr.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dangos effaith damwain...

04/08/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae damweiniau yn digwydd ac mae cost amlwg ynni niwclear yn cael ei danlinellu mewn casgliad o ddelweddau a thestun gan yr artist Lis Fields, mewn arddangosfa yn Neuadd Prichard Jones, Niwbwrch, Ynys Môn.

darllenwch mwy

Lansio pecyn cymorth i hybu'r Gymraeg...

03/08/2017
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd pecyn cymorth i hybu’r Gymraeg yn y gymuned yn cael ei lansio gan Weinidog y Gymraeg, Alun Davies fore Iau nesaf ym mhabell Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern.

darllenwch mwy

Ymchwil yn profi gwerth Cymreictod

26/07/2017
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mewn ymchwil gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar faes y Sioe Fawr, dangoswyd fod cyswllt amlwg rhwng yr hyn mae cwsmeriaid yn gredu sy’n gynnyrch o ansawdd uchel a Chymreictod.

darllenwch mwy

Gwesty 5 seren cynta'r gogledd

18/07/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae gwesty ger Y Bala wedi cael ei ddyfarnu yn westy pum seren gan fod y cyntaf yn y gogledd i gyflawni hynny.

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos cefnogaeth dros sicr...

14/07/2017
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae mwyafrif o bobl Cymru eisiau estyn deddfwriaeth iaith i sicrhau gwasanaethau Cymraeg gan fanciau ac archfarchnadoedd, yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov a gyhoeddwyd heddiw.

darllenwch mwy

Dirprwyaeth o Japan yn dod i Gymru

14/07/2017
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fu Llysgennad Japan, Mr. Koji Tsuruoka yn arwain dirprwyaeth i Gymru yr wythnos hon a oedd yn cynnwys unigolion dylanwadol yn y farchnad deithio yn Japan mewn ymgais i werthu Cymru fel man i ddod ar wyliau i ymwelwyr o’r wlad.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch i hyrwyddo Cymru fel c...

11/07/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae ymgyrchoedd marchnata haf i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan wyliau ar waith erbyn hyn yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr er mwyn denu pobl Llundain i Gymru yn ystod Blwyddyn y Chwedlau.

darllenwch mwy

Hyder yn uchel yn y diwydiant twristi...

06/07/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae canfyddiadau arolwg twristiaeth diweddar wedi nodi bod hyder ymhlith y diwydiant twristiaeth yn gryf ar gyfer gwyliau'r haf gyda digwyddiadau mawr yng Nghymru yn hwb i'r diwydiant.

darllenwch mwy