Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 305 cofnodion | Tudalen 1 o 31

Menter ar y cyd yn codi ymwybyddiaeth...

22/05/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae menter ar y cyd rhwng Safonau Masnach Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru yn codi ymwybyddiaeth am y tactegau twyllodrus sy’n cael eu defnyddio gan sgamwyr.

darllenwch mwy

Apelio am gymorth i brynu tafarn er b...

20/05/2019
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae mynychwyr rheolaidd yn apelio am gymorth i godi'r £8,000 sydd ei angen i brynu tafarn bentref 200 oed yng Ngwynedd.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar ailddatblygu'r N...

17/05/2019
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith gwerth £1 miliwn wedi dechrau i ailddatblygu'r Neuadd Sirol yng Nghaerfyrddin.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn ymweld â Chastell ...

17/05/2019
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bu’r Prif Weinidog Mark Drakeford, yn ymweld â Chastell Conwy ddoe wrth i’r ffigurau diweddaraf ddangos cynnydd mewn ymweliadau twristiaeth dros gyfnod y Pasg yng Nghymru.

darllenwch mwy

Busnesau twristiaeth wedi gweld cynny...

08/05/2019
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn ôl canfyddiadau cychwynnol Baromedr Busnesau Twristiaeth Cymru, a gyhoeddwyd yr wythnos hon, nododd 85% o'r busnesau twristiaeth ei bod wedi gweld cynnydd yn nifer yr ymwelwyr dros y Pasg neu i gynnal y niferoedd hynny.

darllenwch mwy

Dyfodol i'r Iaith yn beirniadu Cartre...

05/04/2019
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ymateb yn chwyrn i hysbyseb Cartrefi Cymunedol Gwynedd am Ddirprwy Brif Weithredwr sydd ddim yn cynnwys unrhyw ofyniad i allu’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyfraddau treth incwm yn dod i Gymru

04/04/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd y cyfraddau treth incwm Cymreig yn cael eu datganoli i Gymru am y tro cyntaf erioed yn dechrau o ddydd Sadwrn ymlaen.

darllenwch mwy

Y diwydiant twristiaeth yn cwrdd ar g...

28/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Daeth dros 100 o arweinwyr twristiaeth o'r sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector i Westy'r Metropole yn Llandrindod ar gyfer Uwchgynhadledd Twristiaeth Cymru 2019.

darllenwch mwy

Busnesau cig Cymreig yn elwa mewn cyn...

28/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Teithiodd Hybu Cig Cymru i ddigwyddiad bwyd a diod rhyngwladol yn arena ExCeL Llundain y mis hwn, pan elwodd nifer o fusnesau cig coch Cymru o'r profiad wrth werthu brand Cymru i weddill y byd.

darllenwch mwy

Cynnydd da ar brosiectau adfywio newy...

27/03/2019
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Gyda £15 miliwn o gyllid wedi'i fuddsoddi, mae 2 o’r 3 brosiectau adfywio cyffrous yn ardal Glannau Caernarfon eisoes wedi agor yn cynnwys sinemau Galeri Caernarfon a Gorsaf Drenau Rheilffordd Eryri.

darllenwch mwy