Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 277 cofnodion | Tudalen 1 o 28

Brexit heb gytundeb am chwalu amaeth,...

15/01/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ddifetha ffermio a'r diwydiannau pysgota yng Nghymru - dyna'r rhybudd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths ar drothwy’r bleidlais heno.

darllenwch mwy

Trafod dyfodol economaidd Ceredigion ...

17/12/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cynhaliwyd trydydd gweithdy i drafod hybu economi sir Ceredigion ddydd Gwener diwethaf, gyda'r bwriad o weithio'n agosach rhwng y sector gyhoeddus a'r sector breifat.

darllenwch mwy

Annog ffermwyr i fabiwysiadu technega...

17/12/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth yn lansio partneriaeth newydd gyda Choleg Cambria Llysfasi, gyda’r nod o annog amaethwyr yng Nghymru a thu hwnt i ymgorffori arloesedd blaengar ar eu ffermydd.

darllenwch mwy

Dewis cynrychiolydd Cymru ar fwrdd tw...

07/12/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod prif swyddog gweithredol y Celtic Manor, Ian Edwards wedi ei ddewis i gynrychioli Cymru ar Fwrdd Visit Britain.

darllenwch mwy

Pontio'n cynnal cynhadledd twristiaet...

30/11/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Wrth i rai sy'n chwilio am antur anelu am Eryri, 'canolbwynt' twristiaeth antur, bydd Canolfan Arloesi Pontio ym Mhrifysgol Bangor a Go North Wales yn cynnal cynhadledd flynyddol Twristiaeth Gogledd Cymru yn Pontio ar 6 Rhagfyr. Teitl y gynhadledd yw "Antur a Thu Hwnt/Adventure and Beyond".

darllenwch mwy

Buddsoddwyr a phrosiectau twristiaeth...

30/11/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe ddaeth buddsoddwyr â datblygwyr ynghyd er mwyn trafod cyfleoedd buddsoddi mewn twristiaeth yn Stadiwm Principaiity Caerdydd ddoe.

darllenwch mwy

Cymru yn barod i arwain ar gerbydau t...

29/11/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Cymru yn barod i fanteisio ar y cyfleoedd enfawr sy'n cael eu cynnig gan Gerbydau Trydan a Hydrogen, yn ôl Ken Skates pan oedd yn siarad â phrif gwmnïau y sector ddoe.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn annog siopwyr i bry...

28/11/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr yn annog siopwyr i brynu'n lleol a chefnogi'r cyfoeth o fanwerthwyr bach, annibynnol yn y sir y penwythnos hwn.

darllenwch mwy

Cwmnïau’r stryd fawr yn datgan fod y ...

27/11/2018
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mewn adroddiad busnes fydd yn cael ei gyhoeddi'r wythnos hon, mae nifer o gwmnïau mawr wedi datgan fod y Gymraeg o fantais i ehangu eu busnes yng Nghymru.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn anelu i ddenu di...

26/11/2018
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Bydd Tîm Digwyddiadau Busnes Llywodraeth Cymru yn ceisio dod â mwy o gynadleddau, cyfarfodydd ac arddangosfeydd i'r wlad yn sgil presenoldeb Cymru mewn sioe fasnach ryngwladol yn Barcelona yr wythnos hon.

darllenwch mwy