Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 257 cofnodion | Tudalen 1 o 26

Ymweliad Gweinidog yn tynnu sylw at h...

21/09/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus Alun Davies wedi tynnu sylw at rôl canol trefi wrth hybu economïau lleol, yn ystod ymweliad â Stryd Fawr Rhymni yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Gwahoddiad i bencadlys newydd S4C

20/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C yn gwahodd pobl Sir Gâr i Noson Gwylwyr hanesyddol yn ei phencadlys newydd yng Nghaerfyrddin nos Fercher, 26 Medi.

darllenwch mwy

Cynnal Ffair Cymraeg yn y Gweithle cy...

18/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Bydd ffair gyntaf i hybu Cymraeg yn y Gweithle yn cael ei gynnal yng Ngheredigion i annog a chefnogi busnesau sydd am gynyddu eu darpariaeth ddwyieithog yn eu gwaith bob dydd.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi ymrwymiad i Gaernarfon

12/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi ymrwymiad i swyddfa yn y gogledd drwy sicrhau estyniad o 10 mlynedd i les eu swyddfa yng Nghaernarfon.

darllenwch mwy

Lesley Griffiths yn cyhoeddi cymorth ...

30/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi cyhoeddi ei bod am ddarparu benthyciad newydd i helpu ffermwyr na fydd yn derbyn taliadau sylfaenol neu BPS ar y diwrnod cyntaf.

darllenwch mwy

Cymorth ariannol i helpu gwella cyfle...

29/08/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Fe gyhoeddodd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford y bydd grant gwerth £17 miliwn ychwanegol o gyllid yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi i helpu dros 7,000 o bobl ifanc ledled y De-ddwyrain i wella eu cyfleoedd o ran gyrfa.

darllenwch mwy

Cyflogi swyddog hyfforddiant dysgu Cy...

29/08/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Lansiwyd Cynllun Peilot dysgu Cymraeg yn y Gwaith gan Gyngor Sir Ceredigion yn ddiweddar fel rhan o gynlluniau'r Sir i roi mwy o gyfleoedd dysgu Cymraeg i'r gweithlu.

darllenwch mwy

Trafod ymgynghoriad cyfredol Llywodra...

24/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe roedd ymgynghoriad cyfredol Llywodraeth Cymru ar ddyfodol amaethyddiaeth ar frig yr agenda.ymhlith aelodau cangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru yn Sioe Sir Feirionnydd yn Ystâd y Rhug ger Corwen ddydd Mercher diwethaf.

darllenwch mwy

Undeb Amaeth yn beirniadu Llywodraeth...

23/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru na fydd y taliad sylfaenol yn cael ei dalu’n gynt i ffermwyr wedi cael ei feirniadu gan Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Annog ffermwyr ifanc i ymgeisio am gy...

23/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Gyda ychydig ddyddiau ar ôl i ymgeisio am y Cynllun Ymsefydlu mewn Amaeth i Bobl Ifanc, mae’r Ysgrifennydd y Cabinet dro Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths yn annog pobl ifanc i ystyried ymgeisio.

darllenwch mwy